Bubnování – 1.D

A už svítí sluníčko

V únoru jsme si zabubnovali a prošli africké a americké rytmy. Bubnováním a starým africkým rituálem jsme se pokusili vyvolat sluníčko, což se nám povedlo. Naučili jsme se písničku o vláčku, kterou jsme doprovodili bubnováním a hrou na tělo. Změny rytmu jsme vyjádřili pohybem. Akce byla velmi zdařilá.

Kavárna pro rodiče žáků 1. tříd

Doporučené

Další kavárna na téma výuka matematiky metodou profesora Hejného je připravena pro rodiče žáků 1. ročníku na úterý 31.3.2020 od 17:00 hodin. Přihlašovat se můžete pomocí online přihlášky, kterou vám zašlou třídní učitelé.
Přijďte besedovat s odborníkem – Dr. Slezákovou z PedF UK a učiteli 1.stupně z naší školy. Celý článek

Zábavný tělocvik

Abychom si užili den, kdy jsme dostali své první vysvědčení, uspořádala pro nás 4.D zábavný tělocvik. Nachystali 12 stanovišť, na kterých jsme si procvičili svoji obratnost, šikovnost, rychlost a odvahu, např. skákání na trampolině, klouzání po lavičce, chození na chůdách, přelezení bedny, houpání na kruzích apod. Čtvrťáci se o nás vzorně starali, vše nám pečlivě vysvětlili a pokud bylo potřeba, pomáhali nám. My jsme vše zvládli bez úrazu. Někteří absolvovali trať i několikrát. Bylo to skvělé zpestření tělesné výchovy. Čtvrťáci ještě jednou moc díky.

Ještě toto stanoviště

Poetické setkání na Chlupovce

Jako každý rok se v divadelním sále sešly děti z jednotlivých ročníků, aby zde představily vítěze třídního kola. Porota i diváci nepřestávali žasnout nad skvělými výkony, procítěným přednesem, zajímavostí a vtipností básní a pestrostí autorů. Celý článek

Předškoláci na zkoušku ve škole

Brzy budu prvňáček, už se těším


Fotogalerie – fotografie z akce
V úterý 28.1. 2020 přišly do naší školy předškolní děti z MŠ Ovčí hájek. Rozdělili jsme si je do všech čtyř prvních tříd, kde se jich ujali prvňáci. V každé třídě jednohodinová výuka probíhala trochu jinak, aby si o tom pak mohly děti ve školce povídat. Vyzkoušely si sezení v lavici, manipulaci s penálem a aktovkou, diskusi v kroužku na koberci. Někde formou pohádky, jinde na stanovištích stavěly z krychlí, počítaly fazole, puntíky či úhozy na hudební nástroje, poznávaly písmenka a číslice, snažily se podepsat na pracovní list Celý článek

Jak jsme nakupovali zdravé svačiny – 1.D

Poté co jsme si povídali, co je zdravé a co ne,  jsme se dnes vypravili do místní samoobsluhy si koupit zdravou svačinu. Náš cíl byl mít v košíku nějaké vitaníny – ovoce nebo zeleninu, bílkoviny – šunku či mléčný výrobek a tmavé pečivo se semínky, aby nás to zasytilo. To vše jsme chtěli pořídit do 20 Kč, které měl každý s sebou. Cíl se nám podařil dosáhnout a nakupování jsme si užili. Zároveň jsme v praxi využili to, co jsme se naučili – počítat, číst a hledat zdravé potraviny.

Tak kde jsou ty bílkoviny?