Angličtina 1.D – skupina Santana

Dobrý podvečer maminky a tatínkové, 

Došlo k technické závadě a proto nebylo možné dnešní schůzku uskutečnit. Jakmile bude problém vyřešen, napíši Vám náhradní termín. 

Dnešní schůzku jsem sjednala pouze z důvodu žádosti některých rodičů. Ale i když nás dnes technika zklamala, tak můžete informace o  výuce AJ najít v  informačním letáku, který mají děti uložen ve svém portfoliu, dále z informací, které vkládám do týdenních plánů a také už Vám určitě děti vyprávěly zážitky z prvních hodin.

Pokud budete mít i přes to dotazy, ráda Vám na ně odpovím v náhradním termínu, kdy už snad technika bude fungovat na sto procent.

Přeji Vám hezký zbytek dne

Veronika Santana

 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

1.B,1.C,1.D

Práce s portfoliem

Zakládání důležitých kopií pro výuku AJ ve školním roce 2020/2021 – ostrov odměn, informační leták, slovní zásoba, …

Děti mají za domácí úkol nechat podepsat informační leták o výuce AJ

1.A

Tento týden budu mít skupinku i p.uč. Běhalové, proto bude probíhat práce s portfoliem až týden následující a v tomto týdnu budeme procvičovat slovní zásobu 1.lekce – členové rodiny, představování se, hraní scének. Tvoření vět „Who´s this?“ a odpověďí „It´s…(Mom,Dad,Jack,….)

Práce v Activity book – str.5 / obrázky 1,2,3  následná společná kontrola

Domácí úkol na příští hodinu – do prázdného čtverečku namalovat osobu (fantazii se meze nekladou – pirát, princezna, ….) a do obrázku vedle domalovat nohu dané osoby – vybarvit a spojit obrázek osoby s nohou.

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – Animals – „Dear Zoo“

Angličtina 1.D – Santana – Třídní schůzka

Důležité upozornění pro rodiče!

Milé maminky a tatínkové, 

zítra, tj. ve středu 23.9.2020 v 18.00 hod si udělám prostor na to, abych Vás informovala o výuce Angličtiny v tomto školním roce. Zároveň Vám řeknu, co si mají děti do hodin nosit atd. 

Proklik na online schůzku dostanete od třídní paní učitelky.

Pokud se zítra někdo nestihne připojit, stačí si přečíst informační leták, který mají děti uložen ve svém portfoliu, stejně tak jsem napsala informace do týdenních plánů. 

Přeji Vám krásný den a těším se zítra na viděnou

Veronika Santana

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Základní informace o výuce ve školním roce 2020/2021

(Podrobné informace dostanou děti příští týden – uloží si do portfolia a nechají doma jedním z rodičů podepsat)

Děti si budou do hodin AJ nosit následující pomůcky:

Pracovní sešit Happy House 1

Portfolio (ve kterém budou mít 20 euro obalů)

Žákovskou knížku

Penál

Domácí úkoly si budou děti v pracovním sešitu barevně označovat – například kroužkem.

Také budu o D.Ú pravidelně informovat na školním webu – viz. Týdenní plány – Angličtina – Santana

Do týdenních plánů budu psát i co se v daném týdnu probíralo popřípadě budu vkládat zajímavé odkazy. 

Věřím, že bude školní rok 2020/2021 šťastný a děti se budou do hodin těšit. 

Veronika Santana

AJ 1.9. – 19.9.2020

Úvodní hodiny – seznámení se s pravidly. Vysvětlení co si děti mají do hodin nosit.

Procvičování: „What´s your name?“ a odpovědi „My name is…“, „How old are you?“ a odpovědi „I´m…years old.

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou „Shark in the Park!“

Unit 1  – Welcome to Happy House – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti. Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Hello, Goodbye – scénky – pozdrav a loučení

Práce s Activity book – str. 2, str.3

 

 

Trenéři ve škole

Doporučené

Naše škola se spolu s dalšími školami na Praze 13 zapojila díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 13 do projektu Trenéři ve škole https://www.treneriveskole.cz . Program spočívá v tom, že od října povedou v 1. třídách jednu hodinu týdně (na naší škole v úterý)  s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je  vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím. Celý článek