Obvodní kolo olympiády v Aj

V obvodním kole olympiády v anglickém jazyce jsme dosáhli pěkných výsledků.
Jáchym Křepelka se umístil na 2. místě v kategorii 6.-7. tříd. Alex Vrabcová skončila ve starší kategorii na 4. místě.
GRATULUJEME a děkujeme za reprezentaci školy.

Pražské poetické setkání 2020 – 2. stupeň

Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Jiří Žáček nebo Shel Silverstein. Toto jsou jména jen některých básníků, jejichž básně zazněly v úterý 11. 2. 2020 v rámci školního kola Pražského poetického setkání. Recitační přehlídky se zúčastnilo 35 žáků z 2. stupně, kteří mohli pro recitaci zvolit báseň nebo prozaický text. Pro odbornou porotu bylo velmi těžké vybrat nejlepšího recitátora, neboť všechny předvedené výkony byly na velmi vysoké úrovni.

Do obvodního kola postupují Celý článek

Oborové dny 2019/2020

Fotogalerie z akce
Letos si žáci 6. – 9. ročníku mohli vybrat z 12 oborů, kterým se ve věkově smíšených skupinách věnovali v posledním říjnovém týdnu. Ve dnech 29. – 30.1. 2020 se pak konala konference oborových dnů, na které skupiny představily, co vše za týden zažily a co se naučily.
Jako první se představil obor Lesní laboratoř. Celý článek

8AC Aj Pej práce v nepřítomnosti vyučující 3. – 11.2.2020 (4 hodiny)

Vše dostaneš i při spojených hodinách u pí uč Davidové, celkem se jedná o 4 vyučovací hodiny. Pracovní listy zůstávají u pí učitelky a já je ohodnotím ve středu 12.2..

Pondělí 3.2. a středa 5.2. pracuješ na prac listech  na gramatiku

8AC Past simple X Present perfect (samostatná práce 2.-11.2.20)

8AC samostatná práce 5.2. present perfect X past simple

Pátek 7.2. a pondělí 10.2. čteš články z učebnice, str. 20, 24, 28, 29 a následně je zpracuješ na samostatné listy papíru (max 2 články na 1 list). Ve středu 12.2. odevzdáš, budou ohodnoceny. 

  1. název článku
  2. 10 – 15 slovíček, kterým jsi nerozuměl/a a vyhledal/a sis ve slovníku (napíšeš česky + anglicky)
  3. v cca 30-50ti slovech se pokusíš článek shrnout
  4. opíšeš 1 větu, která tě v článku zaujala

Dějepisná olympiáda

Doporučené

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, zúčastnilo se 20 žáků z 8.a 9.tříd. Téma znělo:  „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ a otázky nebyly vůbec jednoduché. Do obvodního kola postoupil Filip Kůta z 9.A a Eliška Zemanová z 9.C.

V obvodním kole obsadil Filip 4.místo ( od bronzové příčky ho dělilo 0,06 bodu) a Eliška se zařadila mezi úspěšné řešitele. Oběma děkuji za reprezentaci školy, Petra Rajtrová