Fotografický workshop: Necvakejte. Foťte!

Doporučené

Fotografie z workshopu
V pondělí 2. 5. 2022 se ve škole konal fotografický workshop Necvakejte. Foťte! Projektový den začal představením společnosti Czech Photo o.p.s. a její ředitelky paní Veroniky Souralové. na projektu dále spolupracovali  zástupci firmy Canon a profesionální fotograf Michal Turek.

Celý článek

Školní potřeby pro nové spolužáky z Ukrajiny

Doporučené

Parlament 2.stupně zorganizoval sbírku pro naše nové spolužáky z Ukrajiny. Během tří dnů se sešlo obrovské množství pastelek, voskovek, temper, sešitů, lepidel a dalších užitečných věcí. Některé děti pořídily nebo věnovaly dokonce batohy, kufříky a penály. Věci jsme rozdělili a budou předány v pondělí před nástupem nových žáků do tříd. Zbylými pomůckami budou vybaveny další děti z Ukrajiny, které nastoupí na naši školu. Děkujeme za projev lidskosti a solidarity.

Dějepisná olympiáda 2022- obvodní kolo

Účast v obvodním kole dějepisné olympiády byla letos velmi úspěšná.
Robert Dorian Dostalík se umístil na 1. místě v Praze 13 a Nicol Sedláčková obsadila 3.místo. I třetí soutěžící z naší školy Majda Snítilová se zařadila mezi 9 úspěšných řešitelů. Tématem byla česká šlechta ve středověku a raném novověku a otázky prý byly zatraceně těžké.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy

 

Stravování nejen ve škole

Doporučené

Všichni žáci 2. stupně v těchto týdnech absolvují školní projekt Stravování nejen ve škole. Tato aktivita je vytvořená v návaznosti na zapojení školy do projektu Skutečně zdravá škola. V rámci dvouhodinového programu se žáci hravou formou zamýšlí nad jídlem, způsobem stravování a možnostmi jeho úpravy. Celý článek

Dějepisná olympiáda 2022 – školní kolo

Doporučené

Začátkem února proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, téma znělo „Šlechta v proměnách času“. Školního kola se účastnilo 9 žáků, přišli dobře připravení a všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Do obvodního kola postupují Robert Dorian Dostalík z 9.C, Nicol Sedláčková z 8.C a Magdalena Snítilová z 9.C, gratulujeme a 22.3. 2022 budeme všem třem držet palce.

Nelehké otázky školního kola můžete najít na www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada.

Vyrábění hraček pro asistenční psy

Doporučené

fotogalerie – výroba hraček pro asistenční psy
Na první březnový den zorganizoval parlament 2.stupně vyrábění hraček pro budoucí asistenční pejsky. Dílnu vedla paní asistentka Tereza Výravská, která tato štěňátka už několik let vychovává. Jednoho vzorně vychovaného pejska přivedla s sebou. Celý článek