Pražské poetické setkání 2019 – 2.stupeň

I letos se na naší škole konalo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 38 recitátorů z 2. stupně. Výběr všech textů, které zazněly, byl velmi zdařilý.  Pro porotu bylo velmi těžké vybrat ty, kteří by měli postoupit do obvodního kola.
Do obvodního kola postoupili: Celý článek

5.C TÝDENNÍ PLÁN 17.12.-21.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: přídavná jména odvozená příponou –ský/cký, ští/čtí, zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str, 38-39,  U: str. 37, 65-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.: vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– jednotky hmotnosti a jejich převod; dělení 2-ciferným číslem (praxe PedF UK), vánoční hodina

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.16-19 U: str.24-27 Poč.4.tř.: str.43

ČJS: EVROPA: testík (pohoří a nížiny, moře a zálivy);

Evropská unie: informace a návštěva Evropského domu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: 

Vánoční vyrábění: koule z papírových proužků s mezinárodním přáním

Skleněný svícen zdobený různými technikami

ICT: v době ICT vánoční besídka 5.                                                                                   

PLÁNOVANÉ AKCE

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 10.12.-14.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– dokončení: přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký; opakování učiva: zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.21, 36-39 PS BD modrý: str.12-14, 19-21; U:str. 34-37, 62-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (2,3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12. vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: dělení 2-ciferným číslem (úvod); jednotky hmotnosti a jejich převod; síť kvádru ve čtvercové síti a model 3D, práce se stovkovou tabulkou

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.12,16-19 U: str.16-17, 20-26 Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS: EVROPA: pohoří a nížiny, moře a zálivy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Ježíškova vnoučata: výroba přání pro seniory (akce Č. rozhlasu)

ICT

V době ICT prevence na téma: Kyberprostor a nebezpečí na síti

Dokončení hodnocení prezentací o E.Kolbenovi (text, animace, přechody)                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 26.11.-30.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové: zdvojení souhlásek (předpona-kořen-přípona, např.rozzlobený, denní) a výjimky

– popis pracovního postupu: úvod, seznam pomůcek, prac. postup, závěr

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (do sešitu ČJ školní)

– opakování učiva (skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.18-19, PS BD modrý: str.12, 19-20; U: str. 30-36

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (popis prac. postupu do sešitu ČJ šk.)

TDÚ do 17.12.: vypracovat 2.ČL z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– rýsování 4-úhelníků do čtv.sítě dle šipkového zápisu, výpočet obvodu a obsahu

– souřadnicový zápis (bod O je počátek)

– krokování, stavby z kostek (pohledy, popis konstrukce a plán stavby)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 9-12, U: str.16-17, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: První Habsburkové, renesance, Rudolf II. (učebnice, PL, aj.)

– EVROPA (opakování úvodních informací)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

– kresba tužkou (3D písmena/předměty, stínování)

ICT: dokončení prezentace o E.Kolbenovi (text, animace, přechody), procvičování učiva ČJ, M, ČJS                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

19.11. – 26.11. Konzultační hodiny v 5.C

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS – Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

5.C Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (slovní druhy, předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.4-15, PS BD modrý: str. 4-11; U: str. 6-21

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, slovní úlohy, krokování, různá mat. prostředí, aj.)

– dělitelnost

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 4-9; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: fotosyntéza; testík z probraného učiva o rostlinách

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Václav IV., Jan Hus a Husité)

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava na test

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku. Bližší info v mailu.
22.-26.10. Tematický týden na téma: „Proletí století“
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 1.10.-5.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg: osoba, číslo, způsob a čas, určitý a neurčitý tvar sloves; kořen slova, předpona, přípona, koncovka)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-11; PS 5.tř.: str.4-10, U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník ke školní knize, zpracování textu metodou INSERT

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem ve škole (3.10.)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (římské číslice, slovní úlohy, rovnice s dědou Lesoněm, krokování, různá matem. prostředí, aj.)

– čas: převody jednotek, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

PS 4.tř.:výběr cvičení, PS 5.tř.: str. 4-7; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: tělo rostliny

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Karel IV., Husité)

– ČR: prezentace Moravskoslezs.kraje a zpracování zázn.listu,opakování info o ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Mapa školy a okolí

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA

Kritéria: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)

3.10.   Beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem (divad.sál)
5.10.   Ovečky na Vidouli, s sebou (ve škole jsou volby). S sebou: batůžek se svačinou, pitím, klíč a karta, vhodné oblečení a obutí, pláštěnku. Děti mohou přinést suché pečivo. Návrat v 11h30 do školy.

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák