Setkání s budoucími prvňáčky

Fotogalerie

Na budoucí prvňáčky čekala 25.6. 2012 africká zvířata, která bylo potřeba ulovit v podobě razítek. Veškerá stanoviště si pro své mladší kamarády připravili žáci 5. tříd. Na rodiče čekala schůzka v divadelním sále a debata o písmu Comenia Script. Vzhledem k tomu, že téměř všichni rodiče se přiklonili k psaní tímto písmem, budou se jím příští rok učit psát děti ve všech třídách 1. ročníku.

Kroužky angličtiny s RM v příštím školním roce

Vážení rodiče,
jak už jste byli informováni zástupcem Vaší třídy v Radě rodičů, nebude v příštím roce povinnou angličtinu v rámci výuky vyučovat rodilá mluvčí, ale pouze čeští učitelé. Vedení školy má k tomu důvody a toto rozhodnutí je konečné. Škola je ale schopna zajistit pro zájemce výuku Aj rodilým mluvčím v době po vyučování. Cena jedné hodiny týdně bude asi 1200,- Kč za pololetí, lekce 2krát týdně 2000,- Kč za pololetí. Aby si RM mohla naplánovat lekce, potřebujeme zjistit Váš zájem. Ve třídách, kde si rodiče ještě nezorganizovali vlastní průzkum, dostanou zítra děti lísteček do ŽK, prosíme o navrácení do konce škol. roku.

Další možnosti:
Zároveň bude škola nabízet i kroužky Aj vedené našimi kmenovými učiteli.

Budete mít i možnost stejně jako letos zapsat své děti do škol, které jsou u nás v budově v pronájmu – English Link, Lingua Nova a Caledonian school. Také anglická družina bude v příštím roce stále ještě u nás ve škole. Všechny tyto subjekty jsou ale samostatnými organizacemi a jejich výuka nijak s povinnou Aj v hodinách nekoresponduje.

Jméno:_____________________________________Třída(současná):________________
Kroužek Aj vedený RM (Bethany Adams): mám zájem 1krát týdně – mám zájem 2krát týdně – nemám zájem.