Výsledky školní MO a Vědomostního kvízu ve 2.pololetí

Matematická olympiáda
2.třídy

1. A. Matějková 2.A

2. – 3. P. Jandová 2.A a S. Majerechová 3.C

3.třídy

1. V.Sušický 3.B

M.Tvrz 3.A

3. J.Hudlický 3.B

4.třídy

1. M.Novák 4.D

T.Richtrová 4.B

3. M.Pišťák  4.D

5.třídy

1. M.Roszkowská5.A

2.V.Mandíková 5.B

3. A.Rišková 5.A

Vědomostní kvíz

4.třídy

1. T.Richtrová 4.B

2. M.Pišťák 4.D

3. Štěpán Švábenický 4.D

5.třídy

1. A.Černíková 5.C

2. A.Sušická 5.C

3. L.Kozár 5.C

Všem vítězům blahopřejeme.

Sběr starého papíru

Od úterý 25.6. do pátku 28.6.  12:00 hod bude na parkovišti školy přistaven kontejner na starý papír.

Kroužek španělština od 4. třídy

Dětské centrum Fialka www.centrumfialka.cz nabízí pro příští rok kroužek španělštiny, který by byl přímo u nás ve škole. Kroužek je určen pro děti od 4. do 8. tříd – podle počtu zájemců z jednotlivých ročníků by bylo možné otevřít i věkově rozdělené kurzy. Cena je 1380,- Kč za školní rok a bude splatná až v říjnu.
Pokud máte zájem, vyzvedněte si přihlášku ve vestibulu školy, vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli do konce roku (na přihlášce je do 21.6., ale to neberte v potaz). Kroužek bude otevřen při počtu alespoň 10 zájemců a teprve podle počtu případných zájemců by se na začátku září dojednal přesný den a hodina (předběžně se počítá s úterým odpoledne, kdy jiné školní kroužky nejsou).

Vzhledem k tomu, že nejde o školní kroužek, zodpoví Vám případné další dotazy na 271 742 893 nebo 774 711 117 nebo info@centrumfialka.cz