Angličtina 3.B

Skupina pí. uč. Krškové:

Co právě probíráme:

1. názvy školních potřeb – slovem i písmem slovíčka z učebnice str. 8., dále: chair, table, teacher, school, class

2. rozšiřující slovní zásoba (pouze ústně): scissors, glue, class, classroom, pupil, desk, blackboard, pick up (ve významu zvednout, sebrat ze země)

Páteční hodina (15. 10.) odpadá kvůli volbám .

Domácí úkol na út 19. 10.: Pracovní list

Začínáme vytvářet projekty. Děti dostaly list, na kterém jsou shrnuta kritéria hodnocení projektů.

První projekt: My school bag – k odevzdání 22. 10.:

1. Nakreslit svou školní tašku a pět věcí, které v ní nosím.

2. Obrázek popsat: This is my….  It is (red).

Angličtina 3.B

skupina pí. uč. Krškové

V pátek 8.10. píšeme test – opakování Unit 1

Testováno bude :

Otázky What´s this, Who´s this + odpovědi It´s….

Fráze: Hello, what´s your name? How are you? Fine, thanks. Goodbye. See you tomorrow.

Čísla do deseti

Pouze poslechem: porozumění základním pokynům (stand up, close your book, listen atd).

Družina platby

Prosíme rodiče, aby platili družinu na účet číslo 19-127851339/ 0800 – variabilní symbol dostanete od pí vychovatelky.
Prosíme, na tento účet neplaťte kroužky ani jiné platby – pro tyto účely dostanete jiné číslo účtu.
Děkujeme mnohokrát za spolupráci

Angličtina – informace pro rodiče

skupina pí. uč Krškové

Informace pro rodiče.

Co právě probíráme:

  1. What’s your name? I’m…
  2. What’s this? It is a…
  3. Who’s this? It’s…
  4. Slovní zásoba slovem i písmem: barvy, čísla do deseti (začneme příští týden)
  5. Pouze ústně: slovesa: stand up, sit down, come here, write, read, listen, point to, pick up, look at, draw, open, close, repeat

Letos začneme více psát. Děti budou vždy vědět, která slovíčka musejí umět nejen vyslovit, ale i psát, a pravidelně (většinou v úterý) napíšeme krátký test. Do slovníčků (sešit Vocabulary) budeme zapisovat slova tak, jak se píší a jejich český význam. Výslovnost se děti musejí naučit poslechem. Nechci je zatím mást výslovnostními znaky, ani je učit přepisovat výslovnost „po česku“.

Chlupíkovo divadelní léto – čtvrtek

premiéra

Čtvrtek byl ve znamení 2. tříd. Nejprve 2.D zahrála představení Dávno, pradávno, ve kterém se diváci setkali s postavami z pověstí českých vážně i nevážně. Po výstupu Čecha nastoupil Krok, Libuše, Bivoj se pobil dokonce se třemi kanci. Zažili jsme dvě svatby a Vlasta se svými ženami válčila s muži. Nakonec Horymír se svou zebrou Šemíkem překonali pevné hradby a zmizeli k Neumětelům.
Druhá přišla na řadu 2.B s představením Mach a Šebestová. I čtvrtý den se vydařil.

Další dny Chlupíkova divadelního léta

2.B objevovala tajemství Prokopského údolí

Druháci z béčka se svými sourozenci, rodiči i kamarády vyrazili v sobotu 5. června za poznáváním známých i neznámých míst v Prokopském údolí. Člověk by řekl, že každný obyvatel Butovic a přilehlého okolí musí „Prokopák“ znát jako své boty. Ale věděli jste, že se tam ze Stodůlek dostanete vlakem, že je zde vojenská základna, podzemní tunel a uvidíte odtud Žižkovskou věž, Petřínskou rozhlednu, Vyšehrad a při dobrém počasí i paneláky Jižního města? Tak tohle všechno žáci 2.B už vědí.
Celý článek