Zahájení školního roku 1.9. 2011

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO 1. – 2. 9. 2011

Žáci 1. tříd se dostaví 1. září 2011 v 7,50 h do své třídy, kde na ně budou čekat třídní paní učitelky.
Svoji třídu najdete pomocí obrázků, šipek, příp. jiných značek. První obrázek bude vystaven ve vestibulu školy u recepce a bude Vás provázet celou cestou až do třídy.

Žáci budou mít jednu vyučovací hodinu do 8,45 h. Pak si děti převezmou pí vychovatelky ze ŠD. V 9,00 začne první třídní schůzka rodičů s třídními učitelkami.
Na této schůzce se rodiče dozví konkrétní informace o organizaci začátku školního roku. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10,00 hodin.
Bývá pravidlem, že Městská část Prahy 13 v čele s panem starostou Ing. Davidem Vodrážkou pořádá 1. září pro žáky 1. tříd a jejich rodiče (prarodiče) zábavné dopoledne v Centrálním parku (podrobnější informace najdete na www.praha13.cz).

Žáci 2. – 5. + 6. – 9. tříd přijdou 1. 9. 2011 do školy v 7,45 hodin a ukázněně nastoupí do svých kmenových tříd. Tento den se žáci nebudou přezouvat. Vyučování končí v 8, 45 h.

Vyučování od 2. 9. 2011 končí:

pátek (2.9.):

1. tř. v 9,40 h
5. tř. v 11,15 h
4. tř. v 11,25 h
3. tř. v 11,35 h
2. tř. v 11,40 h
6. – 9. tř. ve 12,35 h

pondělí (5.9.):
1. třídy v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd

úterý (6.9.):

1. tř. v 11,40 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd

Od středy 7.9. se všichni žáci učí dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Snahou vedení školy bude vyvěsit seznam kroužků na webové stránky hned začátkem září.

Děkujeme mnohokrát všem rodičům, kteří se o prázdninách jakýmkoli způsobem podíleli na zvelebování školy. Ředitelství školy