1.A – informace pro rodiče

Konečná verze rozvrhu hodin
Rozvrh hodin 1. A

* od pátku 6.9. výuka podle rozvrhu hodin

* od 3. 9. denně domácí úkoly (kromě pátku a prázdnin)

* domácí úkol z pondělí 2. 9. na úterý 3. 9. přinést penál a desky na sešity

* domácí úkol z úterý 3.9. na středu 4. 9. – přinést tabulku s fixem i hadříkem a desky na popisování tužkou, nechat vyplnit rodiči kontakty v žákovské knížce

* 27.9. foto žáků 1. tříd (viz ukázka na schůzce – 230 Kč), na třídní schůzce 17.9. bude zjišťován zájem o focení

* 1.10. Divadlo – přinést 70 Kč do 23.9.

Kroužky ve školním roce 2013/14

2.9. dostanou všechny děti z 1. stupně přehled všech kroužků, žáci 2. stupně jej mají k dispozici na nástěnce v kmenové třídě a na nástěnce 2. stupně, tabulkový přehled i popisy jednotlivých kroužků najdete také na centrální nástěnce ve vestibulu školy.

POZOR – v tomto roce je bezpodmínečně nutné, abyste kroužek zaplatili hned na 1. hodině přímo učiteli v hotovosti, pokud potřebujete zaplatit převodem, je třeba zaplatit na účet č. 0130 481 359/0800 +variabilní symbol žáka (je v žákovské knížce), do poznámek je nutno uvést název kroužku a jméno dítěte a doklad o převodu předložit lektorovi na 1. hodině. Dotazy ohledně plateb: JanaMrnova@seznam.cz

Pokud žák nezaplatí kroužek nejpozději na 2. hodiny, bude z kroužku vyškrtnut a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Přehled všech kroužků vedených našimi učiteli: SEZNAM KROUŽKŮ 2013/14školní přihlášky použijte pouze pro tyto kroužky! POZOR v přehledu se vloudila chybička – sportovní klub v pondělí je od 14:15 hod (nikoli od 14:00)

Anotace jednotlivých kroužků, informace o kroužcích externích lektorů najdete na nástěnkách a školním webu zde

Pro přihlášení na školní kroužky použijte Závazná přihláška na kroužek 2013_14.

.  Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 6.9. 2013.