AJ 2.C, 2.B (Krš.)

Zopakovali jsme abecedu a začali lekci 1 – zvířata. Děti už umí pojmenovat mnoho zvířat, my se ale budeme soustředit na šest zvířat uvedených v učebnici s. 7 a budeme se jejich jména učit i psát a číst.

Poslouchali jsme příběh v uč. na s. 8.

Klíčové učivo: I can see… (Vidím…)// I can´t see… (Nevidím…), jména zvířat
D.Ú. : Activity Book (AB) – černobílá kniha – s. 4 a s.57. Na s 57 děti vystřihnou obrázky, vloží si je do plastové kapsy a takto přinesou do školy. Obrázky můžete využít k domácímu procvičování slovíček.

Angličtina 2.B – Kloudová

Ve čtvrtek jsme si společně vytvořili úvodní list do portfolia – co už umím z 1. třídy. Všichni si krásně zapsali slova, která už znají, ale jejich písemná podoba je pro většinu nová. Znovu jsme si přeříkali anglickou abecedu a učili jsme se říkanku Let´s Say the Alphabet Chant, která se nám všem moc líbí.

AJ 2.C, 2.D 12. 9. (Krš)

12. 9. Děkuji všem rodičům, kteří děti vybavili vším potřebným. Některým dětem chyběly sešity A4 bez linek (stačí loňské), do plastových kapes už budeme příště vkládat první obrázky, je tedy třeba, aby si je děti nosily s sebou. Ti, kdo měli kapsu podepsanou, si ji nechali v AJ učebně. Učivo: Zopakovali jsme jména postav z učebnice, a už je umíme nejen říct, ale i přečíst. Poslouchali jsme AJ abecedu, zatím se s ní pouze seznamujeme. Hláskovat zatím nebudeme, pouze jsme si zkoušeli hláskovat svoje jméno – to si mohou děti zkusit i doma podle pomůcky, kterou mají nalepenou v sešitě. Domácí úkoly: Activity Book (AB) s. 2 a 3