TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 26.11.-30.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové: zdvojení souhlásek (předpona-kořen-přípona, např.rozzlobený, denní) a výjimky

– popis pracovního postupu: úvod, seznam pomůcek, prac. postup, závěr

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (do sešitu ČJ školní)

– opakování učiva (skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.18-19, PS BD modrý: str.12, 19-20; U: str. 30-36

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (popis prac. postupu do sešitu ČJ šk.)

TDÚ do 17.12.: vypracovat 2.ČL z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– rýsování 4-úhelníků do čtv.sítě dle šipkového zápisu, výpočet obvodu a obsahu

– souřadnicový zápis (bod O je počátek)

– krokování, stavby z kostek (pohledy, popis konstrukce a plán stavby)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 9-12, U: str.16-17, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: První Habsburkové, renesance, Rudolf II. (učebnice, PL, aj.)

– EVROPA (opakování úvodních informací)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

– kresba tužkou (3D písmena/předměty, stínování)

ICT: dokončení prezentace o E.Kolbenovi (text, animace, přechody), procvičování učiva ČJ, M, ČJS                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

19.11. – 26.11. Konzultační hodiny v 5.C

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS – Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

5.C Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (slovní druhy, předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.4-15, PS BD modrý: str. 4-11; U: str. 6-21

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, slovní úlohy, krokování, různá mat. prostředí, aj.)

– dělitelnost

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 4-9; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: fotosyntéza; testík z probraného učiva o rostlinách

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Václav IV., Jan Hus a Husité)

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava na test

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku. Bližší info v mailu.
22.-26.10. Tematický týden na téma: „Proletí století“
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 1.10.-5.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg: osoba, číslo, způsob a čas, určitý a neurčitý tvar sloves; kořen slova, předpona, přípona, koncovka)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-11; PS 5.tř.: str.4-10, U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník ke školní knize, zpracování textu metodou INSERT

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem ve škole (3.10.)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (římské číslice, slovní úlohy, rovnice s dědou Lesoněm, krokování, různá matem. prostředí, aj.)

– čas: převody jednotek, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

PS 4.tř.:výběr cvičení, PS 5.tř.: str. 4-7; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: tělo rostliny

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Karel IV., Husité)

– ČR: prezentace Moravskoslezs.kraje a zpracování zázn.listu,opakování info o ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Mapa školy a okolí

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA

Kritéria: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)

3.10.   Beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem (divad.sál)
5.10.   Ovečky na Vidouli, s sebou (ve škole jsou volby). S sebou: batůžek se svačinou, pitím, klíč a karta, vhodné oblečení a obutí, pláštěnku. Děti mohou přinést suché pečivo. Návrat v 11h30 do školy.

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

Divadlo OCH 2017

DSC02409 Fotogalerie z akce – prohlédněte si fotografie

Již tradičně sehrál divadelní soubor OCH složený z pedagogů naší školy předposlední den představení pro děti z 1. stupně. Tentokrát stanuly před soudním dvorem slovutného nejvyššího soudce Věroslava Macka (Věra Matzenauerová) s lepou asistentkou Mončou (Monika Otrubová) pohádkové postavy: Celý článek

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017 z provozních důvodů pouze do 27.6.2017

30.6.2017 obědy vydáváme
10-12 hod
Kuřecí řízek, nové brambory, okurkový salát
Celý článek

Ukončení CHDL 2017


DSC01692 - kopieFotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve středu 21.6. 2017 jsme slavnostním ceremoniálem v atriu ukončili jubilejní 10. ročník Chlupíkova divadelního léta. Tentokrát na nás čekal ne sice tak velký jako ten papírový při zahájení, ale zato opravdový dort. Rozdělily se o něj všechny třídy, které nesly kůži na trh a připravily pro své spolužáky divadelní představení – 1.B, 1.E, 2.A, 2.D, 3.A, 3.D, 4.A, 4.B s 8.třídou, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B. Celý článek