5.C TÝDENNÍ PLÁN 27.5. – 31.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: příslovce a spojky

– opakování učiva: zájmena, číslovky – rozdělení, skloňování, předložky z/s, předpona z-/s-, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 13-19, 23-26 U: str.100-107 PS BD: str.26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten. listů dle rozpisu (21,22,23); čtení z deníků páťáka

MATEMATIKA

– NOVÉ: úhly – rozdělení, měření

– desetinné číslo, zlomek, násobení a dělení desetinných čísel

– konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

– převody jednotek délky, obsahu, jednotky objemu (1dm3 = 1l)

– opakování probraného učiva: obvod/obsah čtverce a obdélníku, zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matem.prostředí

Výběr cvičení: PS II str. 5-6,20-22, 26-27 U:str.52-55,72-75, 80-83 Poč.:str.33-36, 50-51

ČJS

HISTORIE: Růst tovární výroby v 19. století; Češi a Němci

EVROPA: severní Evropa- kontrola a dokončení PL, TDÚ:

TDÚ do 30.5.: vypracovat PL k východní Evropě (atlas, encyklopedie, internet), společná kontrola PL

ICT – projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – kontrola prezentací

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: výroba kulis pro divadlo 5.C

PLÁNOVANÉ AKCE

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

4.6. – focení tříd

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor

13.6. – kino Aero: návštěva projekce animovaných filmů dětí 2.stupně (ve spolupráci se spol.Metaculture a ÚMPOD)

19.6. – představení „Demokracie“, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 20.5. – 24.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: psaní předložek s a z; opakování učiva: zájmena, číslovky – rozdělení, skloňování, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 11-14 U: str. 94-102 PS BD: str.17-18

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka; čtenářská dílna na téma: Romové (PL k workshopu s I. Kelarovou, ukázková hodina ZŠ Hostivice)

MATEMATIKA

– obvod a obsah čtverce a obdélníku – opakování a 10´

– konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matem. prostředí

Výběr cvičení:PS I str.35 PS II str. 4-6 U:str.52-55 Poč. 4.r: str. 49

ČJS

HISTORIE: Vznik Národního divadla a osobnosti s ním spojené – kontrola PL a testík

EVROPA: kontrola a doplnění PL k severní Evropě (atlas, encyklopedie, internet)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: hudební workshop Rom´n´Roll s Idou Kelarovou a skupinou Čhavorenge

ICT

projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

 

 1. úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída
 2. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet dle pořadí od Slunce
 3. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení:

Srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor

13.6. – kino Aero: návštěva projekce animovaných filmů dětí 2.stupně (ve spolupráci se

spol.Metaculture a ÚMPOD)

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 13.5. – 17.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: číslovky – skloňování číslovek DVA, TŘI, ČTYŘI, psaní číslovek, číslovky složené; psaní předložek s a z

– opakování učiva: zájmena – rozdělení, skloňování zájmen JÁ,TY,ON,ONA, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 9-14, 23-26 U: str.92-103 PS BD: str.18-21, 26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (21,22); čtení z deníků páťáka; podvojný deník (text z ČJS)

MATEMATIKA

– kostra (cm), povrch (cm2), objem (cm3) – modelování ve 3D, výpočet, převody jednotek

– desetinné číslo, zlomek, násobení a dělení desetinných čísel

– praxe PedF UK – souhrn informací z praxe, matematická soutěž Riskuj

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.31-32; PS II str.19,26-28 U:s tr.40-43,80-83 Poč.:str.33-34,47,50-51

ČJS

HISTORIE: Růst tovární výroby v 19. století; vznik Národního divadla a osobnosti s ním spojené

EVROPA: vypracovat prac.list k jižní Evropě (atlas, encyklopedie, internet) jako TDÚ do 14.5., společná kontrola PL, následně testík

ICT

projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

 1. úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída
 2. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet dle pořadí od Slunce
 3. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení:

Srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 6.5. – 10.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: číslovky – rozdělení; psaní předložek s a z

– opakování učiva: zájmena – rozdělení, skloňování vybraných zájmen, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 9-13, 18-25 U: str.92-103, 111-115 PS BD: str.18-21, 26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (19,20); čtení z deníků páťáka; metoda INSERT (text z HV)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2.kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– kostra (cm), povrch (cm2), objem (cm3) – modelování ve 3D, výpočet

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.30-32 PS II str.19,26-28 U:s tr.40-43,80-83 Poč.str.33-34,47,50-51

ČJS

HISTORIE: Revoluční rok 1848 a nástup Františka Josefa I.; Národní obrození – testík

TDÚ do 14.5.: Jižní Evropa – vypracování PL (atlas Evropy, encyklopedie, internet)

ICT: projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

              úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída

 1. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet
 2. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení: srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor

Autorské čtení

Doporučené

Fotogalerie z akce

V dubnu na naší škole proběhl již 6.ročník Autorského čtení (v předchozích letech nazvané Čtení pod lampou). Žáci, kteří se s ostatními chtěli podělit o svůj text napsaný na libovolné či určené téma, předčítali posluchačům z řad děti. Čtení se letos uskutečnilo v devíti dílnách. V každé bylo 8 – 9 dětských autorů z 1. – 9.třídy a cca 30 posluchačů Celý článek