McDonald’s Cup 4. – 5.tříd

Dne 11.4.2019 proběhl na ZŠ Klausova další sportovní turnaj na P – 13, tentokrát fotbalový McDonald’s Cup.
Naše družstvo, složené z chlapců 4. – 5. tříd (a oslabené o některé výborné fotbalisty – výběr Prahy), podalo vynikající výkon. Po dvou smolných prohrách (obě 1:2) všechna další utkání vyhrálo a v konečném hodnocení obsadilo výborné 3. místo.
Složení družstva – Macháček, Eliáš, Šplíchal, Edgar (všichni 5.C), Tartier, Doležal, Pitel ( 5.A), Nemeshegyi (4.A), Caithaml (4.B), Ristovič (4.C) a Abraamyan (4.D).
Všem chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

5.C TÝDENNÍ PLÁN 1.4. – 5.4. 2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: podst. jména pomnožná, látková, hromadná; zájmena a rozdělení (úvod)
– opakování učiva: podmět nevyjádřený/několikanásobný/všeobecný, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; koncovky příd.jmen, vyjm.slova, ktg podst.jmen a sloves, sl. druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I.: str.44-48 PS II.: 20-24 U: str. 60-64, 75-83, 111-115, PS BD: str.26-27, 33-39

ČTENÍ A SLOH
– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,13,14,15,16); čtení z deníků páťáka

MATEMATIKA

– úvod: objem, povrch(zmapování informací, modelování ve 3D)

– práce s daty, grafy, aritmetický průměr

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, písemné +/-/./:; rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy); dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.29-32, 36-40 PS II str. 19,23-26 U:str. 36-43,48-51,76-83 Poč.:str.32,49,52-57

ČJS

– EVROPA: Střední Evropa –  dokončení prac.listu

– HISTORIE: Život v 18.st.(dram.výchova), Manufaktury a první stroje (PL)

VV/ČSP: výroba výzdoby a dárků k zápisu 1.tříd na téma: Vesmír

ICT: Excel – dokončení tvorby tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

5.C TÝDENNÍ PLÁN 25.3. – 29.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: holý/rozvitý podmět, nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět a shoda přísudku s několikanásobným podmětem

– opakování učiva: koncovky příd. jmen měkkých/tvrdých/přivlastňovacích, vyjm.slova,

ktg podst.jmen, ktg sloves, slovní druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 40-48 U: str. 60-67, 71, 75-80 PS BD: str.8, 33-39

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,13,14); čtení z deníků páťáka

– práce s textem: výpisky k ČJS (Marie Terezie a Josef II.)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 10.5. vypracovat: 2.kulturní list a 5.čten.  list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: práce s daty, aritmetický průměr, grafy

– zlomek a desetinné číslo; rovnice (Děda Lesoň, Hadi, sl.úlohy, šipk. grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvoucif. číslem, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PSI str.29-32,36-40 PSII str. 19,23-26 U:str. 36-39,44-51,80-83 Poč.:str.29-32,52-56

ČJS

– EVROPA: Střední Evropa – vypracování souhrnného prac.listu

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie a Josefa II.

HV: zpěv vybrané písně – tř.kolo a výběr zástupců na šk.kolo But. zvonečku

– možnost doprovodu na hudební nástroj, možnost zpěvu ve dvojicích/skupině

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: výroba výzdoby k zápisu 1.tříd na téma: Vesmír

ICT: Excel – vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

SOUTĚŽE Aj

Ve středu 20.března se konal již XIX. ročník soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu (v ZŠ Bronzová, Praha 13). Vybrané děti skvěle reprezentovaly  (Claudia Aldrovandi, Jonáš Chráska, Jakub Svárovský, Jaroslav Tykal) a za své úspěchy si odnesly čestné uznání a drobné ceny.

Přehazovaná 4.-5.tříd

21.3.2019 pokračoval Pohár DDM P-13 další soutěží, tentokrát mladší kategorií v přehazované. Turnaje se hrály systémem každý s každým, takže rozhodoval každý zápas o celkovém umístění. V kategorii chlapců naše družstvo obsadilo po perfektních výkonech všech hráčů nakonec 2. místo v turnaji. Složení družstva: Š. Macháček,P. Eliáš, O. Makovec (všichni 5.C), M. Koleška, Š. Pitel, J. Doležal (5.A), M. Saifríd, A. Čislák,F.Tomáš, A. Horský(5.D).
V kategorii dívek naše družstvo po bojovných výkonech a snad i částečné smůle v některých utkáních nakonec obsadilo 5. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

5.C TÝDENNÍ PLÁN od 18.3. – 22.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, vyjmenovaná slova, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 33-40 U: str. 49-61, PS BD: str. 7-8, 22-25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2. kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí,

Výběr cvičení: PS I str.28-29; 36-40 PS II str. 23-26 U: str. 36-50,80-83 Poč.:str.15-31

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, testík: Rakousko, Slovensko

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie – úvod

ICT: Excel – další informace, vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4.   Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4.  program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  Školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN