Testování pro účely přijímacího řízení

Doporučené

Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole – v řádném termínu  3. – 6. května 2021

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID – 19, který není starší 7 dní.

Pro žáky 9. ročníku bude testování organizováno ve středu 28. 4. 2021 7:30. Prosíme  o registraci žáka prostřednictvím formuláře, abychom mohli zajistit dostatečně velké prostory pro testování. Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu. 

Formulář pro registraci najdou žáci v TEAMS v Zadání. Prosíme o vyplnění do 26. 4. 2021 do 20:00.

Celý článek

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia

Doporučené

Jednotné přijímací zkoušky jsou v letošním školním roce posunuty. Pro uchazeče z 9. ročníku se budou konat 3. a 4. května 2021. Pro uchazeče z 5. a 7. ročníku se budou konat 5. a 6. května 2021.

Online schůzka pro rodiče zájemců o víceletá gymnázia

Doporučené

Informační schůzka pro rodiče žáků, kteří mají zájem o přijetí na víceletá gymnázia, se konala online v úterý 9.2.2021. Rodiče se dozvěděli všechny informace o letošním přijímacím řízení. Prezentaci ze schůzky se všemi důležitými body mají rodiče v EŽK na nástěnce. Další informace: výchovné poradkyně pí Charvátová (5.ročník) a pí Kroftová (7.ročník).

Angličtina 5.D,5.E – Santana. Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v Komens/Nástěnka třídy/TP

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Samostatná práce :

Průběžné vypracování cv. na UMIMETO

AB str.48/1,2,3,4 – spojování části slov, sestavování slov, doplňování – family members.

(následná společná kontrola proběhne při naší online hodině)

Online hodina:

Ukázky z projektů „My school“ , tvoření vět v návaznosti na dané projekty.

Procvičování – tvoření vět – popis osob – s použitím probrané slovní zásoby 2A lekce

Tvoření otázek a odpovědí – Have got positive/negative. Family members. Např. Have you got a brother? Yes, I have./ No, I haven´t.

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby – popis osob, rodina.

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1Ner8zd7sJ0

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk

Angličtina 5.D,5.E – Santana

TP 1.2.-5.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Tvoření vět s použitím slovní zásob​y nulté a první lekce

Places/ Místa, Prepositions of place /předložky místa

Prezentace projektů – tvoření vět v návaznosti na prezentované projekty

Společná kontrola práce v AB. (str.46/47) – popis osob

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Doporučená videa:

Hobbies, Free time activities

https://www.youtube.com/watch?v=oHcsl2p2Njo

https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc

Ukončení 1.pololetí

Doporučené

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28.1.2021 ukončíme 1.pololetí školního roku 2020/21. Bohužel stále ještě ve zvláštním režimu. Nicméně i v době distanční výuky jsme hodnotili a děti dostanou pololetní vysvědčení. V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.
Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení osobně ve čtvrtek 28.1. v průběhu výuky.
Žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce a nemohou si vyzvednout výpis vysvědčení osobně. Třídní učitelé jim ho předají hned po návratu do školy. 
Pololetní hodnocení se od čtvrtka 28. 1. bude zobrazovat v aplikaci Bakaláři. Po přihlášení do aplikace vyberete v levém menu záložku Klasifikace a poté záložku Pololetní klasifikace, kde naleznete hodnocení za 1. pololetí příslušného ročníku. Celý článek