Zeměpisná olympiáda, školní kolo

Výsledky
Kategorie A 6. třídy
1. místo a postup do dalšího kola František Krakl 6.B , náhradník Jáchym Šerák 6.A
celkem se zúčastnilo12 žáků

Kategorie B 7. třídy
1. místo a postup do dalšího kola Eva Kráčmarová 7.A, náhradník Jan Zajíc 7.A
celkem se zúčastnilo 14 žáků

Kategorie C 8. třídy
1. místo a postup do dalšího kola Marek Schleichert 8.C, náhradník Adam Pokorný 8.A
celkem se zúčastnilo 13 žáků

9. třídy, celkem se zúčastnilo 33 žáků

Dohromady se olympiády zúčastnilo celkem 72 žáků ve všech kategoriích.

Obvodní kolo se bude konat 14.3.

Konference oborových dnů

konference 1.den

25.-26.6. 2012 se v divadelním sále koná konference Oborových dnů 2012, při které žáci prezentují výsledky své půlroční práce v oborech.

Konference oborových dnů – program

Český rekord

ekoslunovrat

Zápis do České knihy rekordů si odnesli devátáci z letošního Ekoslunovratu.
Podařilo se jim postavit největší loď ze všech z 2262 PET lahví. Zároveň měli 2. nejrychlejší čas.

Na stavbě se za pomoci p. as. Halamíčka a p. uč. Ruckera podíleli:

9.B
Tereza Straková
Michal Straka
Martin Štika
David Techlovský
9.A
Martin Rajchl
Mansur Soltakhanov
Karel Krůta
David Studený

DĚKUJÍ VŠEM DĚTEM, KTERÉ JIM OBĚTAVĚ NOSILI PET LAHVE, ZA POMOC.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče a žáci,
na 2. stupni začínáme ve škole používat elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.

Adresa: bakalari.fzs-chlupa.cz (bez www) – po zadání adresy v prohlížeči se objeví CHYBA CERTIFIKÁTU – je třeba povolit (certifikát si vystavila škola sama – prohlížeč ho proto nezná, ale pro Váš počítač to nepředstavuje žádné riziko)

Pro vstup je třeba mít uživatelské jméno a heslo, které Vám bude předáno na třídní schůzce v týdnu od 10.4.

1. Každý žák bude mít uživatelské jméno a heslo. Uložte si ho, bude sloužit ke vstupu do systému i pro další roky. Při ztrátě je nutné kontaktovat správce ICT sítě ve škole J. Helikara, heslo si uživatel nemůže změnit sám.
2. Učitelé budou zapisovat známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v EŽK nejdéle do týdne po jejím udělení.
3. Učitel může z malých známek – např. aktivita, dom. úkoly, vedení sešitu apod. vytvořit jednou za měsíc/čtvrtletí jednu souhrnnou známku, tímto způsobem mohou být zapisovány i některé známky z výchov a volitelných předmětů.
4. V EŽK může být známce přidělena tzv. váha (malé číslo, které se zobrazuje pod známkou) – číslo 1-9, pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím důležitější známka). Váha se promítá i do průměru, který se automaticky ukazuje v EŽK. Při tvorbě souhrnné klasifikace učitel k váze jednotlivých známek a průměru přihlíží, konečná klasifikace je ale v jeho kompetenci (nemusí striktně respektovat pravidla matematického zaokrouhlování).
5. Váha může být stanovena jednotlivými učiteli, ale platí některá obecná pravidla – čtvrtletní testy a opakování, čtvrtletní samostatné práce a projekty, opakování celého tématu/ kapitoly – váha 8-9, menší testíky, dílčí opakování, samostatné práce a projekty – váha 4-6 , vedení sešitu, aktivita v hodinách… – 1-3.

Žáci budou mít i nadále běžnou žákovskou knížku, která ale bude primárně sloužit ke komunikaci s rodiči. Známky v ní budou orientační a zapisovat si je budou žáci sami, aniž by učitelé museli kontrolovat dopsání známek v případě absence žáka apod. V ŽK budeme také nadále uvádět i procenta.

Setkáte-li se s potížemi, obraťte se na zuzanam@majstr.cz nebo jan.helikar@gmail.com

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
:
1. Co znamenají písmena místo známek? vpravo nahoře najdte velké I (informace), pokud najedete na I myší, otevře se Vám vysvětlivky, ne všichni učitelé ale značky zatím používají, budeme dolaďovat během používání „naostro“
2. Jsou EŽK povinné pro všechny školy? Ne, ale mnoho škol je používá.
3. Co je důvodem zavedení EŽK? Domníváme se, že tak rodiče získají další nástroj ke sledování prospěchu svých dětí. Žáci často ŽK zapomínají, není v učitelových silách stále sledovat, kteří žáci při zápisu známek byli, kteří ne a zpětně známky dopisovat (někteří učitelé učí až 180 žáků ve škole).
4. Co je váha, proč ji používáte? Váha vyjadřuje, do jaké míry je známka důležitá z hlediska celkové klasifikace. Vážený průměr zohledňuje, jakou váhu měly zadané známky.
5. Jak je možné, že měl syn/ dcera ve čtvrtletí napsanou známku 4, když vážený průměr je 3,4 (učitel by měl zaokrouhlit nahoru)? Učitel bere v potaz i aspekty, které v klasifikaci nepostihne – snaha, práce v hodinách, ve skupině, motivace žáka…Při stanovování známky bere v úvahu i tyto okolnosti a rozhoduje se podle celkové situace (vážený průměr je samozřejmě nejdůležitější okolnost a učitelé ho berou v úvahu nejvíc)

6. Proč se u data objevuje vykřičník a upozornění „podezřelé datum“? Učitelé mají za povinnost identifikovat známku pomocí popisu, není pak důležité datum, které podle našich dosavadních zkušeností vnáší do klasifikace spíše zmatek (není jasné, jestli datum vyjadřuje den, kdy byla klasifikace udělena, kdy ji učitel zapsal nebo na kdy byla plánována). Jednáme s Bakaláři, aby tuto funkci pro nás opravili tak, aby se vykřičník neobjevoval, ale zatím jsme nebyli úspěšní.