Zahájení nového školního roku 2014/15

Žáci 1. tříd se dostaví v pondělí 1. září v 8:00 hodin před školu, kde na ně budou čekat třídní učitelé (v případě špatného počasí ve vestibulu školy). Společně přejdou do svých tříd.
V 8,45 hodin si žáky prvních tříd odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10 hodin.

Žáci 2. – 9. tříd přijdou 1. 9. 2014 do školy v 7,45 hodin a ukázněně nastoupí do svých kmenových tříd (aktualizovaný plán školy je na nástěnce ve vestibulu). Tento den se žáci nebudou přezouvat. Vyučování končí v 8, 45 hodin.

Vyučování od 2. 9. do 5.9. 2014:

úterý (2. 9.):
1. tř. v 9,40 h
5. tř. v 11,15 h
4. tř. v 11,25 h
3. tř. v 11,35 h
2. tř. v 11,40 h
7. – 9. tř. ve 12,35 h (1. + 2. hod s TU, ostatní podle rozvrhu)
6. třídy odjíždějí na adaptační kurz – NEZAPOMEŃTE hned 1.9. přinést DOPLATEK (kurz stojí 1750,- Kč, záloha byla 500,- Kč). Žáci, kteří nejedou, nastoupí do přidělené 5. třídy a celý týden se učí podle jejího rozvrhu.(Podrobnosti najdte na webu školy v sekci Vaší třídy a ve Zpravodaji pro rodiče)

středa (3. 9.):
1. třídy v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování

čtvrtek (4. 9.):
1. tř. v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování

pátek (5.9.)
se všichni žáci učí dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování

Od pondělí 8.9. se již všechny třídy učí dle běžného rozvrhu.

Informační list pro školní rok 2014/15 2.stupeň

Ředitelka školy: PaedDr. Blanka JANOVSKÁ, tel. : 235 51 31 17, e-mail: b.janovska@fzs-chlupova.cz

Zástupkyně ředitelky pro admin. činnost : Mgr. Libuše CHARVÁTOVÁ tel. : 235 51 73 27

Zástupkyně ředitelky pro ped. činnost: PaedDr. Zuzana MAJSTROVÁ, tel. : 235 51 73 27

Sekretariát školy: Pavlína Bláhová, tel. : 235 51 73 27
Celý článek