Nový kroužek – Francouzština 6.-9. ročník

Kroužek francouzštiny pro žáky 6.-9. tříd

pátek od 13h30 do 15h00 bude probíhat kroužek francouzštiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Cena kroužku je 1000 Kč za pololetí. Maximální počet žáků : 8 až 10.
Učebna 7.B
Koncepce hodin nenavazuje na probíhající školní výuku.
Cílem je, aby se děti rychle a snadno rozmluvily Celý článek

8ABC, 9ABC Aj -Pej Obsah PTF k 13.10.

V pátek 13.10. odevzdají žáci PTF ke kontrole.

 • žáci dostávají kopii prac. listu vždy na hodině, popř. po příchodu po nemoci.
 • všechna cvičení mají mít vypracována (děláme na hodinách Aj, včetně kontroly a zpětné vazby, práce s chybou atd., kdo nestihne dodělává si za dú, popř. si žák dodělává volitelně za dú v rámci přípravy na hodinu)
 • PTF je hodnoceno váhou 9 cca 4x ročně (může být častěji)
 • pracovní listy jsou k nalezení vždy k termínu kontroly zde, na webu školy, záložka třídy
 • v případě nemoci, ztráty apod. je možné si o pracovní listy napsat e-mailem
 • žák je povinen mít všechny listy zařazeny v daném pořadí!!

Obsah PTF k 13.10. 2017

 1. úvodní list (jméno, třída, šk. rok, popř. obrázek atp.)
 2. Obsah (Table of Contents) – samostatný list, kam si postupně zapisuješ vkládané materiály (můžeš si i vytisknout tento seznam)
 3. souhrn učiva k začátku 8.ročníku 8ABC 9ABC souhrn učiva na začátku roku
 4. zápis z hodiny: Kriteria prezentací (Presentation Preparation)
 5. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Surikaty“) WS I- vyplněno, ohodnoceno známkou  9ABC Surikaty        8ABC Surikaty
 6. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový WS II – poslechová a konverzační cvičení, práce v hodině – vyplněno, nehodnoceno známkou Present Simple X Cont WS No.2
 7. Pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Věty“, cca 43 vět na procvičení) vyplněna alespoň 1.strana  Present Simple X Cont WS 40 sentences
 8. 2x pracovní list Interesting Personalites (podklady pro Short speaking)       7C 8ABC Short speaking – Jančura, Kovář                                         Famous People (short speaking 8,9 roč) – není třeba mít vyplněno
 9. Zápis z prezentací – vyplněno, ohodnoceno známkou
 10. Slovní zásoba lekce 1 8ABC Unit 1 Vocabulary Project 4                     9ABC Unit 1 Vocabulary Project 5
 11. Pracovní list Past simple X cont (zápis, cvičení)  ABC 9ABC Gramatika past simple X continuous + cvičení – vyplněno ohodnoceno známkou
 12. volitelně je možné mít založené další drobnější práce z hodin
 13. vzadu založené testy

Rodičovská kavárna Svět se mění, stíháme? 14.11.2017 v 17:00 hod

Pokud máte zájem o účast na další rodičovské kavárně 14.11.2017, prosíme zaregistrujte se . Pomůže nám to lépe naplánovat velikost potřebné místnosti a občerstvení.

Další informace o kavárně najdete ZDE

Oborové dny 2017 – jak se přihlásit

Přihlašování na obory Survival (J.Kohoutová a M.Balharová) a na obor Stavby z vody (L.Kráčmarová a B.Janovská) je uzavřeno. Žáci, kteří jsou přihlášeni do těchto dvou oborů a žáci, kteří jedou v týdnu Oborových dnů na soustředění Dětských pěveckých sborů, se již nemusí přihlašovat v elektronické žákovské knížce (EŽK).
Pro všechny ostatní bude otevřeno elektronické přihlašování v EŽK pomocí ankety oborové dny 2017, a to od neděle 8.10. 18:00 do pondělí 9.10. 22:00 hodin. Nejprve se pokuste zapsat do jednoho z oborů, které jste si předem připravili.
Pokud se stane, že ani jeden z nich již není volný, zapište se v anketě do oboru MŮJ OBOR JE OBSAZEN, KTERÝ JE JAKO POSLEDNÍ a je červeně.
Poté nezapomeňte vyplnit navíc v EŽK druhou anketu se stejným názvem tj. Můj obor je obsazen. Počítejte s tím, že v ní bude třeba uvést alespoň 4 obory (proto se nejprve do jednoho z nich snaž přihlásit a druhou anketu využij skutečně až v případě, že žádný z tebou vybraných oborů již nebude volný) bez ohledu na jejich obsazenost. Po uzavření elektronického přihlašování se budeme snažit vyhovět co nejvíce žádostem. Žáci, kteří se nepřihlásí elektronicky, ani se nebudou v případě potíží snažit případný problém vyřešit v pondělí s pí zástupkyní Majstrovou, budou zařazeni do oborů, kde zbyde místo.

Zájezd Švýcarsko 2018 – info a přihláška

Švýcarsko 2018
Přihlášky na jazykový a poznávací zájezd do Švýcarska v květnu 2018 si můžete stáhnout zde: Švýcarsko_info a přihláška. Vyplněné přihlášky dejte třídnímu učiteli nebo do 5.B Vl.Procházkové/Strculové.
Obrázky z míst, která navštívíme, najdete zde a ZDE

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek