Adaptační kurz – org. informace

Adaptační kurz  – od úterý 1.9. do pátku 4.9. 2015

Adresa:  RS Stará Živohošť, Stará Živohošť 046, Nový Knín

Vedoucí ŠvP :  Blanka Janovská        kontakt:  724 120 691
Zuzana Majstrová
Třídní učitelé:  6.A Ivan Petr
6.B Eva Hajznerová
6.C Sabina Pejsarová

Odjezd: Sraz v ÚTERÝ  1. 9. 2015 v 8:00 hod. u FZŠ prof. O. Chlupa (ulice Ovčí Hájek u Sportcentra)Odjezd autobusu v 8:30 hod

Příjezd v PÁTEK 4. 9. 2015 –  odjezd ze Živohoště 13:00, příjezd po 14:00 h ke Sportcentru (bude upřesněno telefonicky z autobusu)

Na sraz s sebou přinést:obálku nadepsanou jménem, která bude obsahovat:

  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
  • potvrzení o bezinfekčnosti, dotazník a prohlášení (děti dostaly ve škole)
  • OFOCENÉ:  kartičku pojištěnce a očkovací průkaz
  • nadepsané léky (jméno a jak brát)

Pokud Váš syn/ Vaše dcera na kurz nejede, musí se v daném termínu účastnit vyučování ve škole v náhradní třídě, a to v 5.B (pí uč Škorpilová).

Genius Logicus – výsledky 2014/15

Celkem se zúčastnilo 107 žáků.

Soutěž s časovým limitem
Zlatý certifikát – 35 ž.
Stříbrný certifikát – 41 ž.
Bronzový certifikát – 14 ž.

Soutěž bez časového limitu
Vynikající mezinárodní řešitel – 22 ž.
Vynikající řešitel – 37 ž.
Velmi dobrý řešitel – 14 ž.
Dobrý řešitel – 10 ž.

Nejlepší umístění v mezinárodním a národním kole:
1. místo v národním a 2. místo v mezinárodním kole – Jansonová T.
2. místo v národním a 8. místo v mezinárodním kole – Wolná E.
7. místo v národním a 26. místo v mezinárodním kole – Novák M.
9. místo v národním a 36. místo v mezinárodním kole – Sušický P.
10. místo v národním a 34. místo v mezinárodním kole – Chráska J.

Zahájení šk. roku 2015/16

Žáci 1. tříd se dostaví v úterý 1. září 2015 v 7,50 hodin před školu, kde na ně budou čekat třídní učitelé (v případě špatného počasí ve vestibulu školy). Společně přejdou do svých tříd. V 8,45 hodin si žáky prvních tříd odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10 hodin.

Žáci 2. –5. a 7.- 9. tříd přijdou 1. 9. 2015 do školy v 7,45 hodin a ukázněně nastoupí do svých kmenových tříd (aktualizovaný plán školy je na nástěnce ve vestibulu). Tento den se žáci nebudou přezouvat. Vyučování končí v 8, 45 hodin.

6. třídy odjíždějí na adaptační kurz dle informací – NEZAPOMEŃTE případně přinést k autobusu DOPLATEK. Žáci, kteří nejedou, nastoupí do přidělené 5. třídy a celý týden se učí podle jejího rozvrhu.
Info o adaptačním kurzu: Informace o adaptačním kurzu 6. ročníku 2015 a Organizační informace (odjezd, příjezd)

Vyučování od 2. 9. do 4.9.
středa (2. 9.):
1. tř. v 9,40 h
5. tř. v 11,15 h
4. tř. v 11,25 h
3. tř. v 11,35 h
2. tř. v 11,40 h
7. – 9. tř. ve 12,35 h

čtvrtek (3. 9.):
1. třídy v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování

pátek (4. 9.):
1. tř. v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování