Úspěch v domácím 2. kole plavecko-běžeckého poháru 2014-2015

„Téměř celé stupně vítězů pro FZŠ prof. Otokara Chlupa“ by mohly hlásat nadpisy v novinách, pokud by jejich redaktor psal o 2. závodě plavecko-běžeckého poháru ročníku 2014-2015. Pod záštitou městské části Praha 5 se 9.10.2014 za slunného počasí konal 2. závod v plaveckém bazénu v Radlicích a na oválu za Obchodním centrem Butovice.

Stříbrnou medaili obdržel v nejstarší kategorii chlapců po skvělém výkonu především v běhu I. Derda, záda mu jistili ještě na 4. místě F. Krakl a 5. J. Pejsar. Na 3. místě dokončila závod A. Prošková, která získala v nejmladší kategorii dívek bronzovou medaili. I ona měla podporu ve V. Skoupé (8.) a T. Kotové (12). Vyrovnanost výkonů znovu předvedla K. Průchová, která v prostřední kategorii dívek skončila 6., hned za ní závod dokončila v těsném kontaktu trojice E. Mansfeldová (9), A. Kraklová (11) a T. Pištěláková (12). Dvojice M. Roznětínský a F. Šarboch se i přes dýchací potíže pohybovali v prostřední kategorii chlapců těsně na hranici první desítky a dá se říct, že si udrželi svou pozici, kterou si vybudovali v 1. závodě. Nováčkem závodu byl O. Kropáček (5.A), který se při své premiéře umístil na 15. místě.

Výsledky 2. závodu PBP
Celkové výsledky PBP 2014/2015

Všichni naši reprezentanti předvedli krásné sportovní výkony a je u nich patrný výkonnostní růst oproti předchozím závodům. Co je ale velmi důležité je způsob, jakým jsme se jako skupina prezentovali. Dobrá nálada a vzájemná podpora jsou prvky, které bychom rádi přenesli i do školy.

Elektronická žákovská knížka (EŽK) – Manuál pro rodiče

Manuál k EŽK k používání Elektronické žákovské knížky.
Pokud ztratíte heslo, obraťte se na třídního učitele, pokud máte jiný technický problém, obraťte se na správce sítě jan.helikar@fzs-chlupa.cz

6C Aj – Pej

Dokončujeme lekci Introduction Unit, téměř všichni mají odprezentováno, napsali jsme opakovací test – výsledky jsou v EŽK. Příští čtvrtek 16.10. kontrola portfolií

Plán práce na další období (lekce 1) je zde 6C Lesson Plan Unit 1

Nová slovíčka  6C Vocabulary Unit 1

od pondělka testy (příští týden jen ze slovíček v dú č.5) 6.C HW No. 5 2014

Zájezd Anglie 2015 – Hastings

Omlouváme se všem rodičům, kteří si mysleli, že přihlásí své děti až na informativní schůzce. Bohužel byl nakonec zájem tak veliký, že se během úterý dopoledne kapacita zájezdu naplnila. Větší autobus CK nevlastní a tento zájezd už proto nelze rozšířit.
Pokud by bylo dalších alespoň 40 zájemců, mohli bychom operativně situaci řešit, zatím ale je kolem 10 dalších zájemců (částečně navíc z 5. ročníku, pro které ale letos primárně zájezd nebyl určen).
Všichni zájemci, na které se nedostalo, mají možnost využít kratšího zájezdu za Harry Potterem také v květnu. I na tento zájezd přijímáme děti dle pořadí odevzdání přihlášek. Zatím máme 12 přihlášených zájemců, minimální počet je 14 (pokud nebudeme mít dostatečný počet, nebude moci být zájezd uskutečněn, nebo budeme muset nabídnout operativně jiný) – přihlášky je možné podávat do 15.10. 2014.
Zároveň bychom chtěli rodiče upozornit, že vedoucí zájezdu pí Kloudové celý minulý týden obcházela všechny třídy na 2.stupni a upozorňovala děti na to, že počet míst není nekonečný a že pokud chtějí jet, měli by co nejdříve přinést přihlášku.
Všem, na které se nedostalo proto, že špatně porozuměli přihlašovacím podmínkám, se ještě jednou omlouváme.

1. kolo plavecko-běžeckého poháru 2014/2015

1. kolo PBP 2014

Kromě školního roku se také rozběhl další ročník plavecko-běžeckého poháru, soutěže, která v sobě spojuje jak plavání, tak i běh. Úvodní kolo se uskutečnilo 18.9.2014 v okolí Pražačky v městské části Praha 3. Zdá se, že bychom tento rok mohli dokončit rzdělanou práci z minulého roku, kdy jsme absentovali na prvním a posledním závodě, což ovlivnilo konečné výsledky našich žáků a celé školy. Letos jsme se zdá se poučili a do úvodního závodu jsme vstupovali se závodníky ve všech kategoriích. Na svoje loňské výkony navázal F. Krakl, který se od posledního loňského závodu posunul ještě o příčku nahoru na 2. místo. Velmi dobře reprezentovali na 5. místě A. Prošková, 6. K. Průchová a N. Sikorska, 7. F. Šarboch. Dalšími zástupci pak byli E. Mansfeldová, A. Kraklová, T. Pištěláková, F. Hakl, F. Nevosad a T. Kotová.

Výsledky 1. závod PBP 2014-15
Mluvilo se o nás v televizi

Další závod bude pořádat Praha 13 v bazénu Radlice ve čtvrtek 9.10.2014.

Zájezd do Anglie – Hastings – 16.-24.květen 2015

Vážení rodiče,
od 16. do 24.května 2015 mají vaše děti možnost zúčastnit se 9ti denního zájezdu s výukou do anglického města Hastings. Součástí zájezdu je dopolední výuka s rodilými mluvčími, ubytování v rodinách po dvou až třech dětech, odpoledne se pořádají zájezdy do okolí. V rámci zájezdu je také zařazen jeden celodenní výlet – podrobnější informace a program zájezdu je v příloze příspěvku. Pokud máte zájem, stáhněte si v příloze také závaznou přihlášku – děti ji mohou odevzdat svému třídnímu učiteli nebo vyučujícím angličtiny. Pro vážné zájemce bude v pondělí 6. října v 17:00 v kinosále naší školy informativní schůzka, na které budeme vybírat zálohu 3000,- Kč a zodpovíme vaše dotazy.
Těšíme se na setkání. Marcela Kloudová a Milena Mariašová

HASTINGS 2015 – přihláška
Program-Hastings 9 dní