Lucembursko – oborový den

V současné době JE JEŠTĚ ASI 6 MÍST VOLNÝCH pro žáky 4.-9. tříd popřípadě rodiče.
Ráda bych pozvala žáky na účast v Oboru Lucembursko (Oborové dny 3.-7.11.2014)

V pondělí a úterý budeme pracovat ve škole na zjišťováni informací o této malé zemi, v úterý v cca 22:00 hod pak odjedeme autobusem do Lucemburska samotného. Cesta trvá cca 10 hodin. V Lucembursku strávíme celou středu, čtvrtek a pátek návštěvou hlavního města, vesnice Schengen s muzeem EU, řadou hradů (včetně rodiště Jana Lucemburského), zámků a klášterů, Skalního města a dalších historických, politických i přírodních zajímavostí. Cena zájezdu je 4290,-Kč (+ 5-10 Euro na vstupy), zálohu 1500,- je nutné zaplatit do tohoto pátku (popř. po domluvě v pondělí 29.9.2014).Podrobnosti o cestě v přiložených letáčcích, detaily (+ doplatek) doladíme na informativní schůzce ve čtvrtek 16.10.2014 17:00-18:30 hod v učebně 4.A, přízemí, oranžová chodba. Kontakt sabina.pejsarova@fzs-chlupa.cz

Lucembursko 4.-8.11.2014

Lucembursko rodiče  – přihláška

Můj ostrov – pololetní práce 6. ročníků

Během tohoto týdne zadáváme pololetní práci ze zeměpisu pro 6. ročníky. Bližší informace k projektu ostrov společně s kritérii hodnocení naleznete na konci tohoto článku. Termín odevzdání této práce je 19.11.2014, je zde ale možnost odevzdat práci dříve. Mapa imaginativního ostrova musí obsahovat všechny níže uvedené prvky a měly by být dodrženy všechny kartografické zásady tvorby mapy.

Zadání projektu Můj ostrov

Třídní schůzky 23.9. 2014

Na přání rodičů, kteří mají děti na obou stupních školy, jsme posunuli začátek TS na 2.stupni /6.-9. roč) na 18:00 hodin. Výjimkou je pouze třéda 6.C, kde budou TS podle původního plánu v 17:30 hod.
TS na 1.stupni školy (2.-5. ročník) začínají normálně v 17:30 hodin.
TS 1.ročník bude 30.9. .

Školní klub a knihovna

V letošním roce budeme opět otvírat školní klub pro žáky 5. – 9. ročníku. Abychom mohli efektivněji naplánovat otvírací hodiny, prosíme rodiče/ zákonné zástupce žáků 5.-8. roč o vyplnění lístku, který dostane žák do ŽK. Žáci 9. ročníku nahlásí svůj zájem třídnímu učiteli. Děkujeme.

Školní klub bude fungovat od 23.9., školní knihovna od 15.9.

Otvírací hodiny školní knihovny: PON, ÚT, ČTV 13-15:00 hod (ve středu nebude otevřeno ani pro výpůjčky).

6.C Aj – Pej

Dnes jsme se poprvé potkali na angličtině a lehce si nastínili, co a jak bude probíhat.

Na každou hodinu nosit učebnici, pracovní sešit a portfolium (malé KROUŽKOVÉ!! +30kapes +10 čistých listů A4). Učebnici ani pracovní sešit nemusí děti nosit domů (pokud není řečeno jinak), mohou si nechávat ve skříňce, PTF nosit i domů!!!

Plán učiva na září vč. testů apod zde 6C Lesson Plan Introduction Unit

Slovíčka 6C Vocabulary Unit Intro – testíky od 16.9. každou hodinu (2-3 týdny)

Gramatika (zatím snad jednoduché opakování) 6C přítomný čas prostý – testíky formou odpovědí na otázky viz dú č. 1 6C HW No.1 2014 od 16.9.

+ testíky/rychlé ústní zkoušení na spelling

Opakujeme místnosti v domě, vybavení místností, rodinné příslušníky včetně neteří, synovců, „-in-law“ – members, step-members,  kladení a odpovídání na základní otázky ohledně osobních dat, vazbu There is/are.

V případě jakýchkoli dotazů, nejasností, připomínek, námětů… mne kontaktujte prostřednictvím e-mailu :-)