Konzultační hodiny 2.stupeň

V úterý 14.11. 2017 proběhne pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2017/18. Přehled čtvrtletní klasifikace – čtvrtletní známku a poznámku pro rodiče – najdete v elektronické žákovské knížce a zároveň ji žáci budou mít vlepenou v běžné žákovské knížce (prosíme o podpis). V poznámce najdete případnou žádost o konzultaci s příslušným učitelem.

KH 2.stupně se budou konat v úterý 21.11. a 28.11. 2017. Prosíme, dojednejte si konzultaci rodič-žák-učitel s vyučujícím emailem. Přehled konzultačních hodin a kontakty na učitele najdete v tabulce KH, která bude zveřejněna v úterý 14.11. na webu školy a třídní učitel Vám ji pošle také mailem. Přednost pro konzultace mají rodiče a žáci pozvaní, ale konzultace si samozřejmě mohou dojednat i ostatní rodiče a žáci.

Rozpis KH 1. čtvrtletí – vyučující 2 stupně

Výstava Tematický týden 2017

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

Zájezd Švýcarsko – schůzka rodičů 14.11. 2017

Schůzka rodičů – zájemců o zájezd do Švýcarska ve dnech 24. – 29. května 2018 se uskuteční dne 14. listopadu 2018 v 18 hodin v divadelním sále školy. Přítomni budou pedagogové, kteří děti budou doprovázet, a paní Formánková z cestovní kanceláře Slunečnice, se kterou jsme již několikrát byli ve Francii. Hodina schůzky byla přizpůsobena možnosti Vaší návštěvy Rodičovské kavárny, která proběhne ve škole od 17 hodin, takže volně navážeme. Na schůzce budeme zároveň vybírat  zálohu ve výši 2000,- Kč.

Další informace o zájezdu do Švýcarska najdete zde

Nový kroužek – Francouzština 6.-9. ročník

Kroužek francouzštiny pro žáky 6.-9. tříd

pátek od 13h30 do 15h00 bude probíhat kroužek francouzštiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Cena kroužku je 1000 Kč za pololetí. Maximální počet žáků : 8 až 10.
Učebna 7.B
Koncepce hodin nenavazuje na probíhající školní výuku.
Cílem je, aby se děti rychle a snadno rozmluvily Celý článek

8ABC, 9ABC Aj -Pej Obsah PTF k 13.10.

V pátek 13.10. odevzdají žáci PTF ke kontrole.

 • žáci dostávají kopii prac. listu vždy na hodině, popř. po příchodu po nemoci.
 • všechna cvičení mají mít vypracována (děláme na hodinách Aj, včetně kontroly a zpětné vazby, práce s chybou atd., kdo nestihne dodělává si za dú, popř. si žák dodělává volitelně za dú v rámci přípravy na hodinu)
 • PTF je hodnoceno váhou 9 cca 4x ročně (může být častěji)
 • pracovní listy jsou k nalezení vždy k termínu kontroly zde, na webu školy, záložka třídy
 • v případě nemoci, ztráty apod. je možné si o pracovní listy napsat e-mailem
 • žák je povinen mít všechny listy zařazeny v daném pořadí!!

Obsah PTF k 13.10. 2017

 1. úvodní list (jméno, třída, šk. rok, popř. obrázek atp.)
 2. Obsah (Table of Contents) – samostatný list, kam si postupně zapisuješ vkládané materiály (můžeš si i vytisknout tento seznam)
 3. souhrn učiva k začátku 8.ročníku 8ABC 9ABC souhrn učiva na začátku roku
 4. zápis z hodiny: Kriteria prezentací (Presentation Preparation)
 5. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Surikaty“) WS I- vyplněno, ohodnoceno známkou  9ABC Surikaty        8ABC Surikaty
 6. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový WS II – poslechová a konverzační cvičení, práce v hodině – vyplněno, nehodnoceno známkou Present Simple X Cont WS No.2
 7. Pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Věty“, cca 43 vět na procvičení) vyplněna alespoň 1.strana  Present Simple X Cont WS 40 sentences
 8. 2x pracovní list Interesting Personalites (podklady pro Short speaking)       7C 8ABC Short speaking – Jančura, Kovář                                         Famous People (short speaking 8,9 roč) – není třeba mít vyplněno
 9. Zápis z prezentací – vyplněno, ohodnoceno známkou
 10. Slovní zásoba lekce 1 8ABC Unit 1 Vocabulary Project 4                     9ABC Unit 1 Vocabulary Project 5
 11. Pracovní list Past simple X cont (zápis, cvičení)  ABC 9ABC Gramatika past simple X continuous + cvičení – vyplněno ohodnoceno známkou
 12. volitelně je možné mít založené další drobnější práce z hodin
 13. vzadu založené testy