Zahájení šk. roku 2015/16

Žáci 1. tříd se dostaví v úterý 1. září 2015 v 7,50 hodin před školu, kde na ně budou čekat třídní učitelé (v případě špatného počasí ve vestibulu školy). Společně přejdou do svých tříd. V 8,45 hodin si žáky prvních tříd odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10 hodin.

Žáci 2. –5. a 7.- 9. tříd přijdou 1. 9. 2015 do školy v 7,45 hodin a ukázněně nastoupí do svých kmenových tříd (aktualizovaný plán školy je na nástěnce ve vestibulu). Tento den se žáci nebudou přezouvat. Vyučování končí v 8, 45 hodin.

6. třídy odjíždějí na adaptační kurz dle informací – NEZAPOMEŃTE případně přinést k autobusu DOPLATEK. Žáci, kteří nejedou, nastoupí do přidělené 5. třídy a celý týden se učí podle jejího rozvrhu.
Info o adaptačním kurzu: Informace o adaptačním kurzu 6. ročníku 2015 a Organizační informace (odjezd, příjezd)

Vyučování od 2. 9. do 4.9.
středa (2. 9.):
1. tř. v 9,40 h
5. tř. v 11,15 h
4. tř. v 11,25 h
3. tř. v 11,35 h
2. tř. v 11,40 h
7. – 9. tř. ve 12,35 h

čtvrtek (3. 9.):
1. třídy v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování

pátek (4. 9.):
1. tř. v 10,45 h
2. – 9. třídy dle rozvrhu jednotlivých tříd bez koncových VP a odpoledního vyučování