TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 28.1. -31.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména (rozdělení na tvrdá/měkká/přivlastňovací a jejich rozlišení)

– 10´- předpona s- a z- (pravidla, výjimky)

– opakování učiva: ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 26-39 U: str. 46-67, PS BD: str.15-18, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (5,6); čtení z deníků páťáka

– zpráva (napsání zprávy z návštěvy oborových dnů)

– čítanka: text k historii (Bitva na Bílé hoře, poprava českých pánů)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat:

4.čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: mnohoúhelníky (konvexní a nekonvexní); opakování: rýsování trojúhelníku, 3-úhelníková nerovnost, výpočet O a S, n-úhelníky a jejich úhlopříčky

– dělitelnost

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí, atd.

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.21-26 U: str.28-35 Poč. 5.tř.:str. 7-20, 37-39

ČJS

– EVROPA: testík z EU

– HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

PLÁNOVANÉ AKCE

30.1. – 31.1. – návštěva Oborových dnů 2. stupně (témata: Survival, Korea, Sporty)

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 21.1. -25.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: předpona s- a z- (pravidla, výjimky)

– opakování učiva: ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky a výjimky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 22-25, 39 U: str. 38-41, PS BD: str.15-18

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); odevzdání 3. čten.listu a 1. kulturního listu – ohodnocení, rozbor 

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: 4. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: mnohoúhelníky (pojmy: vrchol, strana, úhlopříčka)

– rýsování ve čtvercové síti, výpočet obvodu a obsahu, n-úhelníky a jejich úhlopříčky

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.20-22 U: str.28-31 Poč. 5.tř.:str. 7-20, 37-39

ČJS: EVROPA: Evropská unie: vznik, členské státy, obecné info

ICT: Powerpoint – prezentace na téma: Kdo jsem (dle zadaných kritérií)

PLÁNOVANÉ AKCE

30.1. – 31.1. – návštěva Oborových dnů 2. stupně (témata: Survival, Korea, Sporty), divadelní sál

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

Týdenní plán 5.D na 21. – 25.1.

ČJ – pravopis mě – mně ve slově, určování sloves + procvičování probraného učiva; DDÚ – 3.ČTL do 31.1.; DDÚ – přednes básně – nejméně 12 veršů – na 8.2.

M – zlomek jako část celku, výpočet části z celku, přepis zlomku jako desetinné číslo; objem a povrch krychle, kvádru, rýsování trojúhelníku podle věty sss, sús, úsú

ČJS – po – opakování o Marii Terezii

st – planeta Mars, meteority a asteoridy – prezentace Adama a Matěje P.

pá – sexuální výchova – preventivní program

7.B – Lyžování v Lienz

Lyžák se mi hrozně líbil, bylo super krásné počasí. Doufám, že i příští rok budeme mít zase apartmán, protože nás to s holkama sblížilo. Eliška
Lyžák se mi moc líbil. Děkuji za možnost poznat nové a super lidi. Doufám, že je uvidím i příští rok. A také doufám, že pojedeme na stejné místo, protože se mi tam moc líbí. Lucka
Lyžák tento rok byl super. Vyšlo nám krásné počasí a super sníh. Našla jsem si spoustu nových kamarádů a zlepšila se na lyžích. Ema
Bylo hodně sněhu. Moc sněhu. Hodně moc sněhu. Jezdilo se mi dobře. Myslím, že to utužilo kolektiv. Šimon
Hory byly vynikající. Naučila jsem se lyžovat mnohem rychleji než minulý rok. Skamarádila jsem se s klukama z Janova. Sjezdovky byly super. Jsem moc ráda, že jsem jela s váma.
Na horách jsme byl poprvé se školou. Ubytování bylo skvělé, jídlo a lyžování taky. Hory byly pěkné, skvělé počasí kromě posledního dne. A když jsme nelyžovali, měli jsme skvělou zábavu. Matyáš
Lyžák byl super, akorát krátký. Dobrá byla i třída z Janova. Moc jsem si to užila.
Hory jsme si moc užila. Byla jsem se super lidma. Děti z janova byly také super. Líbilo se mi lyžování a večerní aktivity. Dobře se mi s vámi lyžovalo. Děkuji za super lyžák. Bára
Lyžák byl pro mě nejlepší. Jsem moc ráda, že jsem tam byla. Naučila jsem se lyžovat. Děkuji tomu, kdo mi to zaplatil. Jsem šťastná moc. Julča
Moc se mi to líbilo. Už jsme to tam znali, takže jsem si to mohl pořádně užít. Bylo to super:-) Jirka
Lyžák byl vážně super. Nejlepší byla neděle, protože bylo hodně sněhu. Seba
Na horách se mi moc líbilo. Naučil jsme se jezdit rychleji. Adam
Lyžák byla super a už se těšíme na další rok. P.S. Začátek nových kamarádských vztahů s holkama ze třídy:-) Míra a Péťa
Lyžák jsem si moc užila. Bylo to super. Jsem ráda, že jsme se skamarádili s klukama z Janova a bylo by super, kdyby jeli i příští rok. Linda
Asi zatím nejlepší lyžák! Nádherné výhledy a sníh. Moc jsme si to užila.
Tento lyžák jsem si velmi užila! Podle mě to byla nejlepší dovolená se třídou, co jsem kdy zažila. Překvapilo mě, že s námi jela i jiná třída. Bylo úžasný, že i s nimi jsme se skamarádili. Doufám, že si to zopakujeme! Bela
Měli jsme super počasí, moc hezky jsem si zalyžoval. Dobré jídlo a super pokoj. Moc hezké místo-klidně bych tam jel ještě jednou. Kuba K.
Hory se mi moc líbily. Líbilo se mi, jak jsme se skamarádili s Janovem a jak jsme se s naší třídou spojili jako kolektiv. Hory byly boží! Viki
Prohlédněte si fotografie:
Fotogalerie