TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 14.1. -18.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: ktg podst.jmen a ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky a výjimky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký, vzorce souvětí, atd.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové učivo: předpona s- a z-

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 24-25, 39, 45 U: str. 38-41, 60-67, PS BD: str.15-18

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4,5)

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); volné psaní: návštěva divadelního představení (Ne)bezpečná (Ko)média

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 21.1. vypracovat: 

3. čten. list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

1. kulturní list za 1. pololetí (zápis z návštěvy divadla, výstavy, koncertu, muzea, výstavy, dílny…)

MATEMATIKA

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:/, dělení 2-ciferným číslem, zlomky, jednotky délky, času a hmotnosti a jejich převody, římské číslice, slovní úlohy a různá matematická prostředí (šipk.grafy, pyramidy, aj.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové: mnohoúhelníky

Výběr cvičení: PS 5.tř.:str.20-22 U:str.26-31, Poč.4.tř.:str.51-57, Poč.5.tř.:str.8-14,19-20

ČJS: EVROPA: vodstvo – sladké vody (řeky, jezera, přehrady, povodí a úmoří)

Evropská unie: souhrn z informací z návštěvy Evropského domu

HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

VV projekt: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku:

Kresba tužkou – abstraktní obrazce

ICT: internet – vyhledání pražského a meziměstského spojení dle zadání v PL (dokončení); procvičování učiva M, ČJ, ČJS-Evropa na www.umimefakta.cz

PLÁNOVANÉ AKCE

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong, 90 Kč/os.

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

Plavecko-běžecký pohár 2018/2019

Fotogalerie – prohlédněte si fotky z akce

V rámci podzimní části I. pololetí jsme se zúčastnili již pěti kol plavecko-běžeckého poháru a nevedli jsme si vůbec špatně. Naši žáci a žákyně ze 3-7.třídy dokázali získat hned několik umístění na stupních vítězů. Celý článek

Týdenní plán 5.D na 14. – 18.1.

ČJ – pravopis mě – mně ve slovech typu rozuměl, rozumně; procvičování probraného učiva; st – divadelní představení; DDÚ – 3.ČTL – 31.1., DDÚ – přednes básně dlouhé alespoň 12 veršů – 8.2.; (DDÚ) – vlastní limerick – 18.1.

M – zlomky – čtení, zápis; procvičování probraného učiva se zaměřením na slovní úlohy, převody jednotek, pís.dělení dvojcif.č.; objem a plášť krychle, kvádru

ČJS – po, st po divadle – Marie Terezie – pokračování

ŠVP 6.A, B (+9.B)


den 1.

Cesta proběhla v pořádku, odvoz zavazadel byl trochu náročnější, ale náladu nám spravila večere, večerní procházka a hrátky na sněhu. Toho je tu opravdu sousta.

Večer jsme si objasnili pravidla bezpečného lyžování a šlo se spát :-)

den 2.

V noci připadlo asi 10 cm nového sněhu, celý den lehce sněžilo a místy byla mlha. Lyžovalo se přesto dobře. Ráno jsme se rozdělili děti do družstev. Na lyžích (i snowboardu) se všichni snaží a dělají pokroky.

Odpoledne se děti tvářily velmi unaveně, ale rychle zregenerovaly :-(, po lyžování dostaly pracovní listy. Večer jsme strávili ve společenské místnosti.

Zítřejší lyžování přizpůsobíme aktuálnímu počasí.

den 3.

V pondělí byl silný vítr, na štěstí foukal z té správné strany a lyžování bylo fajn, krásně upravené sjezdovky, občas vykouklo sluníčko.

Večer jsme  zůstali na chatě :-) v rámci společného programu.

den 4.

Dnes se počasí trochu umoudřilo. Dopoledne jsme lyžovali, co to šlo. Odpoledne menší část jela na ski tour do Pece a ostatní se vydali na malý výlet po okolí. Večer jsme řešili kvízy a pak vyslali děti na bojovku. Všichni vypadali spokojeně, teď už je tu klid :-).

den 5.
Dnes byla opět hustá mlha, ale statečně jsme lyžovali dopoledne i odpoledne :-)
Večer jsme zhodnotili kurz, následovala  diskotéka.
den 6.
Ráno jsme zabalili a vyklidili pokoje a šlo se lyžovat. Z lyží jsme se vrátili kolem druhé. Následoval pozdní oběd, nakládání zavazadel a cesta dolů k autobusu. Po sedmé hodině jsme byli u školy.

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 7.1. -11.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 24-25, 36-39,  U: str. 36-39, 60-67

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4,5); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, 15 vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 21.1. vypracovat:

3. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt.portfoliu

1. kulturní list za 1. pololetí (zápis z návštěvy divadla, výstavy, koncertu…)

MATEMATIKA

– jednotky délky, času a hmotnosti a jejich převody; dělení 2-ciferným číslem; slovní úlohy, opakování probraného učiva. Nové: mnohoúhelníky

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.16-20 U: str.24-29 Poč.4.tř.: str.40,43, Poč.str.19-20

ČJS

– EVROPA: evropské řeky; Evropská unie: souhrn z informací z návštěvy Evr. domu

– HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

PLÁNOVANÉ AKCE

9.1. od 13h-14h – bruslení na zimním stadiónu Bronzová

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong, 90 Kč/os.

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře