AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 1.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne opět využijeme zelený pracovní sešit (Activity Book) a budeme psát i do školního sešitu. Práci si děti samy zkontrolují / opraví podle videa. Odkazy najdete níže.

Plán na 2.lekci: Procvičování slovní zásoby – aktivity, koníčky, zájmy – dancing, watching TV, playing computer games, running, playing football, playing tennis, playing basketball, swimming, going to the supermarket. Nové slovíčko: rollerblading (jízda na kolečkových bruslích).

 Procvičování vazeb v 1.osobě jednotného čísla – I like playing tennis. I don´t like playing football. I love dancing. Kontrola PS s.51/cv.1.

Otázky a krátké odpovědi – Do you like rollerblading? (Máš rád/ráda jízdu na kolečkových bruslích?) Yes, I do. (Ano, mám.) / No, I don´t. (Ne, nemám.) Pracovní sešit s.53/cv.3.

Vazby ve 3.osobě jedn.č. – He/She likes playing basketball. (Rád/Ráda hraje basketbal.) He/She doesn´t like playing computer games. (Nerad/Nerada hraje počítačové hry.) He/She loves running. (On/Ona miluje běhání.) 

 Kdo stihne a zvládne, vypracuje i PS s.52/cv.2.

+ Po videu si poslechneme a vypracujeme i PS s.52/cv.1 (není nahrané v lekci) – odkaz pro paní učitelky a děti, které pracují z domova: POSLECH

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Odkazy: Video lekce 1 – 6 (2)

Tematická videa na procvičování: Písnička1   Koníčky/záliby1   Koníčky/záliby2

Děkuji za spolupráci a přeji radostné a zdravé dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

TP 1.6.-5.6.2020

Kontrola práce v AB z předešlého týdne – pomocí vytvořeného videa

Procvičování probrané slovní zásoby – Clothes

Tvoření vět s použítím TOO – It´s too big, It´s too small. It´s too short. It´s too long.

Příprava na projekt – procvičení slovní zásoby – roční období

Přes týden vypracují děti jedno cvičení v AB (76/2) a k tomu vypracují projekt Jaro, Léto, Podzim, Zima – oblečení na dané roční období ( Bližší info ve videu)

 

Upozornění: Pozor ve videu  je omylem uvedena strana 79, ale má to být str.76/2

YOUTUBE ODKAZY:

ONEDRIVE ODKAZY:

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%2D%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E%20Spr%C3%A1vn%C3%A1%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%2D%20AB%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E2020%20Clothes%2C%20Seasons%20of%20the%20year%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

 

 

 

1. A,B,C,D AJ Martínková – týden 1-5/6 – VŠECHNY DĚTI!!!!

Milí rodiče a milé děti,

hlásím se Vám v novém týdnu s dalšími zajímavými úkoly, které na Vás čekají. Tento týden budeme pokračovat v lekci o zvířátkách. Připravila jsem si pro Vás další video, ve kterém si zvířátká společně procvičíme, dále na Vás čeká práce v pracovním sešitě a taky několik zábavných videí. Tak pojďme na to:-))

  1. Dětem pustíme mnou nahranou prezentaci, kde si spolu zopakujeme probrané učivo z minulé hodiny (ANIMALS – A CAT, A DOG, A SNAKE, A TIGER, A BIRD, A MOUSE). Potom se společně podíváme na příběh „Where is Otto?“, vysvětlíme si ho, několikrát si ho pustíme. Zároveň se děti učí 2 novým pojmům – ON (na), IN (v, ve) – které taky procvičíme na daném příběhu.

Nakonec prezentaci ukončíme zadaným úkolem v pracovním sešitě na str. 57.

  1. Práce v PS str. 57 – je to nové téma, děti to dnes slyšely poprvé. Při prvním poslechu děti zkusí pracovat bez dopomoci. Po každém čísle uděláme pauzu, ať děti mají čas si promyslet, kam dané číslo zapsat. Poslech pustíme celý ještě jednou, znovu zastavujeme po každém čísle, případně dáváme dopomoc, kde je potřeba. Nakonec společně zkontrolujeme.

https://elt.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Tady je celý poslech pro vás, milí rodiče, kvůli následné kontrole.

ONE 1

Ruby: Where´s Otto?

Tina: IN the box. (v krabici)

Ruby: IN the box?

Spike: Yes, look!

TWO 2

Spike: Ruby, where´s Otto?

Ruby: On the cupboard! Hee! Hee! (na skříňce)

THREE 3

Ruby: Where´s Otto now, Spike?

Spike: There, look! On the chair! (na židli)

FOUR 4

Spike: Ruby, where´s Otto?

Ruby: On the bed. Sshhh! (na posteli)

FIVE 5

Spike: Ruby! Ruby! Where´s Otto?

Ruby: Oh, Spike! Look! In the cupboard. (ve skříňce)

SIX 6

Ruby: Psst! Spike! Where´s Otto?

Spike: There he is! On the box! (na krabici)

              3. Pustíme si video – zopakujeme předložky ON, IN (je tam taky UNDER –                    pod – pro info)

              4. Práce v prac. sešitě str. 59 – uděláme si poslechové                            cvičení – děti si zopakují 6 zvířat (A MOUSE, A TIGER, A CAT, A SNAKE, A                DOG, A BIRD) a 6 věcí, ve/na kterých jsou (A PENCIL-CASE, A CAR, A                      BED, A CUPBOARD, A BAG, A SHOE).

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Dětem vysvětlíme, že v každém řádku je 6 zvířat a oni mají za úkol zakroužkovat pouze jedno podle toho, co slyší. Necháme jim na to dost času, může to být pro děti dost náročné. Můžeme případně zopakovat to, co řekl vyprávěč ještě jednou.

Tady je celý text pro Vás, rodiče, kvůli následné kontrole.

V 1. řádku – ONE. IT´S IN THE CAR. – je zakroužkovaný tygr

V 2. řádku – TWO. IT´S IN THE BAG. – je zakroužkovaný pes

V 3. řádku – THREE. IT´S IN THE PENCIL-CASE. – je zakroužkovaná myš

V 4. řádku – FOUR. IT´S ON THE BED. – je zakroužkovaná kočka

V 5. řádku – FIVE. IT´S ON THE CUPBOARD. – je zakroužkovaný had

V 6. řádku – SIX. IT´S IN THE SHOE. – je zakroužkovaný ptáček

               5. Pustíme si další video – taky na předložky ON, IN (a UNDER)

 

PRO RYCHLÍKY:

Nakreslit 3 zvířata v 1. cvičení nahoře na str. 60, příp. vybarvit zvířata v 2. cvičení, příp. vybarvit věci ve 3. cvičení. Nebo pracovat na str 58.

Poslechová cvičení jsou pro děti náročná, ale věřím, že to s pomocí Vás, milí rodiče, zvládnou. Jde o to, aby si to procvičily, aby si to trochu upevnily, když je ale potřeba, tak jim to řekněte česky.  Ať jsou hlavně v klidu oni, i vy. Držím Vám všem palce a děkuji!!!!! pí uč Nataša.

AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 1.-5.6.,2020

Dobrý den,

Distanční výuka na týden 1.-5.6.: Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 1.-5.června.

Úkoly: Tento týden pokračujeme v Unitu 6 na téma “Summertime, Clothes” (Letní čas, Oblečení). Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce.  

  1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Odkaz je zde: https://youtu.be/cXgYs-iStLM
  2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 1 říkanku několikrát během týdne.

PĺSNIČKA: Colours -song (česky: Barvy -písnička). Písničkou si děti připomenou některá známá slovíčka barev. Odkaz na písničku je zde:  

ŘĺKANKA:  My clothes -chant (česky: Moje oblečení -říkanka). Říkankou se děti učí přivlastňovací zájmeno: my (česky: moje) ve větách s oblečením. Odkaz na říkanku je zde:

  1. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 52. Ke každému obrázku myšek děti dokreslí symbol počasí (vizte symboly počasí nahoře na téže stránce) a do vět dopíšou anglicky slovo k tomu symbolu počasí (vizte slova nahoře na téže stránce). Tímto cvičením si děti procvičují anglicky psaní slov: snowy (zasněženo), rainy (deštivo), sunny (slunečno), windy (větrno). V angličtině se to vyjadřuje ve větách jinak než v češtině, např. takto: It’s rainy.= To je deštivo (venku). Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-) 
  2. Tvorba miniknížky “Clothes!”. V pracovním sešitě (Activity Book) na str.79-80 si děti vyrobí miniknížku “Clothes!” (česky: Oblečení). Tvorbou miniknížky si děti procvičují psaní slovní vazby: I am wearing.. (česky: Já mám na sobě oblečeno), psaní barev a zájmeno: my (česky: moje). Na první stránce miniknížky s názvem “Clothes!” si děti napíšou svoje jméno, příjmení a třídu. Na ostatních stránkách miniknížky děti vybarví kousky oblečení myšek v jednotlivých obrázcích a podle toho jakou barvou oblečení vybarví, tak dopisují anglicky do vět názvy barev. Jakmile děti budou mít vybarveno a napsáno, tak si vezmou nůžky a vystřihnout si miniknížku –ALE POZOR: Děti stříhají pouze podle přerušované čáry ——– a pak miniknížku slepí nebo sešívačkou dají dohromady. Pro inspiraci jak si miniknížku vyrobit podívejte se do učebnice na stránku 39. ;-)
  3. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vytvoří slovíčkové pexeso k symbolům počasí podle slovíček v pracovním sešitě na stránce 52. Na jedné kartičce bude napsané slovo, na další kartičce k tomu slovu bude nakreslený barevný obrázek symbolu počasí.
  4. Dobrovolná/nadstandardní práce: Procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 1.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Jak už víte z minulého týdenního plánu, děti pracují samostatně podle video lekcí – stejných pro výuku ve škole i doma. Od 1.června plánujeme vždy dvě lekce AJ týdně. Tento týden nebude žádný pracovní list – využijeme zelený pracovní sešit (Activity Book) a budeme psát i do školního sešitu. Práci si děti opět samy zkontrolují / opraví podle videa. Odkazy najdete níže.

Plán na 1.lekci: Opakování dnů v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Slovní zásoba Unit 6 (učebnice s.36-37, PS s.96-97). Záliby/aktivity – dancing (tancování), watching TV (sledování televize), playing computer games (hraní počítačových her), running (běhání), playing football (hraní fotbalu), playing tennis (hraní tenisu), playing basketball (hraní basketbalu), swimming (plavání), going to the supermarket (chození do supermarketu).

Vazby I like watching TV. (Rád se dívám na televizi.) I don´t like going to the supermarket. (Nerad chodím do supermarketu.) I love swimming. (Miluji plavání.) Pracovní sešit s.51/cv.2.

+ Poslechneme si a vypracujeme i PS s.51/cv.1 (není nahrané v lekci) – odkaz pro děti, které pracují z domova: POSLECH

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Odkazy: Video lekce 1 – 6 (1)     PL z min. týdne: ŘEŠENÍ worksheet 25 – 5

Tematická videa na procvičování: Písnička1     Video     Písnička2

Děkuji za spolupráci a přeji pohodové dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová