5ABCD Aj – Klou/Pej

Milí žáci,

do čtvrtka vám ohodnotím všechny dosud doručené práce a zapíši vám známky do Bakalářů. Tam vám také přibude známka s váhou 9 – doplňkové hodnocení/známka za první pololetí. Další práce už známkovány nebudou, ale pracujte samozřejmě dál :-)

Známku na vysvědčení si pak jednoduše odečtete od průměru, který vám z Aj vychází (do 1,49 je to jednička, do 2,49  dvojka,  do 3,49 trojka atd)

V úterý 16:00 se těším na slyšenou při online konzultaci! (proklik vám poslala paní učitelka třídní již před třemi týdny, konzultace je nepovinná)

Sabina Pejsarová