AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 17.-21.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Oznamuji, že děti z 5.A mají portfolia na angličtinu nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevzdal ke kontrole portfolium na angličtině minulý týden, prosím tedy, nechť mi jej neprodleně odevzdá tento týden.

Poznámka k plánu na tento týden 17.-21.6. 2019:  Připomínám, že z důvodu konání Chlupíkova divadelního léta ve škole během tohoto týdne, může dojít ke změnám v rozvrhu nebo v plánu ve vyučovacích hodinách.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly na prázdniny a další důležité informace. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny tento týden 17.-21.6., tak si:

  • Znovu opakujeme všechna slovíčka a slovní vazby z Unitů 1-6 hrou.
  • Zazpíváme anglické písničky.
  • Rozšiřujeme si slovní zásobu zábavnou formou a popřejeme si hezké letní prázdniny. :-)

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :-)

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Opakování učiva 5.ročníku – ústní i písemnou formou

Příprava na Final test

Final test

Prezentace projektů „Our city“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty (5.D)

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Práce s Activity book.

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 10.-14.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 5.A:  Děti z 5.A mají portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolium v den Celoročního/ Závěrečného Testu, t.j. v úterý 11.6.

Tento týden 10.-14.6. si opakujeme probrané učivo v Unitech 1-6 a napíšeme si Celoroční/ Závěrečný Test. Test zahrnuje probrané učivo v Unitech 1-6 a zhodnotí jak děti zvládly učivo v 5.třídě. Termín Celoročního/ Závěrečného Testu:  úterý 11.6.

Po Celoročním/ Závěrečném Testu si opakujeme a rozšiřujeme slovní zásobu různou formou.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

Unit 5 – Part D

5.A,5.D – prezentace projektů „OUR HOUSE“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

5.A,5.C,5.D

Tvoření vět kladných a záporných, tvoření otázek – s použitím I can…/I can´t…Can I..?/ Can you…? etc

Opakování – prepositions of place, places in the city, furniture

Úvod do Unit 6 – popis osob,oblečení, denní aktivity

Present continuous – ING – Tvoření otázek a odpovědí

Práce v AB na procvičení probrané slovní zásoby.

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 3.-7.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 5.A:  Oznamuji, že některá portfolia budu posílat dětem domů v úterý 4.6., protože nejsou v pořádku. Dětem dávám ještě jednou šanci si portfolia dát do pořádku. Poslední termín odevzdání portfolií k hodnocení známkou je čtvrtek 6.6. 

Celoroční Shrnující Test – Hodnocení zvládnutého učiva v 5.třídě: Všechny děti by si měly napsat tento Test před letníma prázdninama v níže uvedeném termínu. Test zahrnuje Unity 1-6. Pokud někdo bude chybět ve škole v uvedeném termínu, tak si Test napíše dříve (před termínem) nebo u třídní učitelky.

Termín Celoročního Testu pro 5.A: úterý 11.6.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.6. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Věnujeme se Unitům 5 a 6, zaměříme se na procvičování: Použití slovesa “can” (umím/ mohu). Přítomný čas průběhový, který porovnáme s přítomným časem prostým.
  2. Opakujeme si probrané učivo v Unitech 1,2,3,4,5,6.

Homework (due Wednesday, June 5 –středa, 5.6.2019)

  1. V pracovním sešitě si děti mají vypracovat str.42/cv.1, str.43/cv.6.
  2. Ten, kdo nevypracoval v hodině angličtiny minulý týden, tak vypracuje si opravy k Testu 4 do A4 sešitu. Odevzdá A4 sešit s opravama k Testu 6 a rodičem podepsaný Test 6.
  3. Dát si do pořádku portfolium na angličtinu. Vzorně upravené portfolium podle pořadí probraného učiva v Unitech 1-6 (všechny Testy a minitesty, pracovní listy, projekty, nic se nepřekrývá) děti odevzdají nejpozději ve čtvrtek 6.6. na hodině anglič
  4. Děti si mají opakovat probrané učivo a slovíčka v Unitech 1,2,3,4,5.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová