Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2018

5.C – ŠVP

5.A,5.D

Pokračování v učivu 3.lekce – part D – My school

Procvičování probrané slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s časopisem RR – „Different countries, different schools“ – práce s textem – čtení, překlad, nácvik správné výslovnosti,poslechové cvičení,  diskuse

Práce s AB – Poslechová cvičení

5.A – Příprava na projekt „My school“.

5.D – Prezentace projektů „My school“

 

Týdenní plán 18. – 22.2.2019

Český jazyk
– nová látka – druhy přísudků
– procvičování – procvičování přídavných jmen, mě/mně, předpona s-, z-, vz-, bě/bje, vě/vje

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 30

Matematika
– procvičování – sčítání a odčítání desetinných čísel, rovinná geometrie (postup konstrukce a její zápis)
– stále průběžně opakujeme – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 25

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování našich sousedních států, příprava na test
– Dějiny – opakování Národního obrození a událostí během 19.st., nová látka – průmyslová revoluce

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
25.2. Odevzdání přihlášek na vícedenní školní výlet
13.3. Divadlo D21
25.4. Placení zálohy na školní výlet ve výši 1500 Kč

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Opakujeme si Unit 3 formou minitestů a ústního zkoušení. ipravujeme se na shrnující Test z Unitu 3. Termín Testu 3 ještě upřesníme.
  2. Začneme pracovat na skupinových projektech “My school”.
  3. Rozdáme si anglické časopisy (leden/únor číslo).

Homework (due Wednesday, February 20 –středa, 20.2.2019)

Písemný DÚ jsem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 3 a sloveso “have got” ve větách a otázkách.

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

4.2.-8.2.2018

5.A – ŠVP

5.C,5.D

Úvod do UNIT 3 – Part B – Have you got a pet? – nová slovní zásoba – Animals

Tvoření otázek a odpovědí – kladných i záporných – s použitím HAVE GOT

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Part C – Mut´s present. Práce s Activity book – poslechová cvičení

Rozšíření slovní zásoby – adjectives – popis osob a věcí

Aktivity a hry na procvičení učiva 3.lekce

Úvod do Part D – My school – nová slovní zásoba

 

 

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a dokončili jsme Unit 3. Tento týden děti jedou na hory a poté jsou jarní prázdniny, takže se s dětma uvidíme až v týdnu 18.-22.2.,2019, kdy si budeme opakovat Unit 3 formou minitestů a připravovat se na shrnující Test 3.

Homework (due Wednesday, February 20 –středa, 20.2.2019)

Písemný DÚ jsem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 3 a sloveso “have got” ve větách a otázkách.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 28.-31.1.,2019 (pololetní prázdniny v pátek 1.2., škola je zavřená)

Dobrý den,

minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.-31.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Dokončíme a opakujeme si Unit 3.
  2. Věnujeme se povídání, četbě a psaní vět k tématu “My school” (moje škola”). K tomu si povíme o projektu “My school”.
  3. Zaměříme se na školní předměty v rámci “science” (vědy) a rozšíříme si slovní zásobu o části těla u zvířat a lidí.
  4. Opakujeme si v pracovním sešitě na str.30-31.
  5. Pracujeme se slovní zásobou k Unitu 3 a zkoušíme ji ústně na známky.

Homework (due Wednesday, January 30  –středa, 30.1.2019)

Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 3 (od části “Culture” až do konce Unitu 3). Slovíčka děti najdou v pracovním sešitě na str.76.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová