Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.4.-26.4.2019

5.C,5.D

Prezentace projektů „My day“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty

5.A,5.C,5.D

Procvičování – denní aktivity, určení času

Předložky IN, ON, AT

Present simple – affirmative and negative

Present simple – questions

Společná kontrola práce v AB

Opakování slovní zásoby 4.lekce – Part A-D

Prezentace projektů „My week“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty.

Týdenní plán 22.-26.4.2019

Český jazyk
– opakování – psaní předložky s a z
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – geometrická tělesa, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – písemný test ve středu 24.4. na severní Evropu, nová látka – jižní Evropa
– Dějiny – opakování meziválečného období

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
24.4. nahlásit název článku na autorské čtení

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.4. Vybírám 300 Kč na výlet
2.5. Výlet do elektrárny Temelín a Písek
10.5. Poslední den splatnosti školního výletu na účet školy
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce).
  2. Pokračujeme v Unitu 4. Ústně zkoušíme povídání o “My day”.
  3. Nadále si procvičujeme kladení otázek v přítomném čase prostém.

Homework (due Wednesday, April 24 –středa, 24.4.2019): Děti se mají připravovat na ústní zkoušení –plynulé povídání v přítomném čase prostém o “My day” (Můj den).

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

Týdenní plán 15.-19.4.2019

Český jazyk
– procvičování – určování druhů číslovek, skloňování číslovek, správné psaní řadových číslovek číslicí, shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– opakování na známku – počítání se závorkami
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, měření úhlů, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – dokončení severní Evropy (test ve středu 24.4.)

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
18. – 22.4. Velikonoční prázdniny

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.4. Vybírám 300 Kč na výlet
2.5. Výlet do elektrárny Temelín a Písek
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 15.-17.4.,2019 (Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Čtvrtletní hodnocení: Minulý týden jsme uzavřeli čtvrtletní hodnocení z angličtiny. Tento týden děti budou informovány o průběžné čtvrtletní známce z angličtiny.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 4. Opakujeme si předložky s časovými údaji formou minitestu a povídání o “My day” (Můj den) formou ústního zkoušení
  2. Nadále si čteme o populárních sportech v anglicky mluvících zemích a procvičujeme si v pracovním sešitě.
  3. Věnujeme se otázkám v přítomném čase prostém.

Homework (due Wednesday, April 17 –středa, 17.4.2019): Napsat si slovíčka k Unitu 4 (část 4D).

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová