AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -5.A: Oznamuji, že děti z 5.A mají portfolia na angličtinu nyní u sebe doma. Ten, kdo chyběl ve škole minulý týden, nechť se staví pro svoje portfolium v moji třídě nebo kanceláři tento týden v ranních hodinách.

Tento týden 24.-28.6.,2019 výuka angličtiny nebude, ale děti mě mohou najít po celý týden v ranních hodinách v moji třídě nebo kanceláři. :-)

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly gramatiku, fráze a příběhy, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2019.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 17.-21.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Oznamuji, že děti z 5.A mají portfolia na angličtinu nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevzdal ke kontrole portfolium na angličtině minulý týden, prosím tedy, nechť mi jej neprodleně odevzdá tento týden.

Poznámka k plánu na tento týden 17.-21.6. 2019:  Připomínám, že z důvodu konání Chlupíkova divadelního léta ve škole během tohoto týdne, může dojít ke změnám v rozvrhu nebo v plánu ve vyučovacích hodinách.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly na prázdniny a další důležité informace. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny tento týden 17.-21.6., tak si:

  • Znovu opakujeme všechna slovíčka a slovní vazby z Unitů 1-6 hrou.
  • Zazpíváme anglické písničky.
  • Rozšiřujeme si slovní zásobu zábavnou formou a popřejeme si hezké letní prázdniny. :-)

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :-)

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Opakování učiva 5.ročníku – ústní i písemnou formou

Příprava na Final test

Final test

Prezentace projektů „Our city“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty (5.D)

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Práce s Activity book.

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 10.-14.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 5.A:  Děti z 5.A mají portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolium v den Celoročního/ Závěrečného Testu, t.j. v úterý 11.6.

Tento týden 10.-14.6. si opakujeme probrané učivo v Unitech 1-6 a napíšeme si Celoroční/ Závěrečný Test. Test zahrnuje probrané učivo v Unitech 1-6 a zhodnotí jak děti zvládly učivo v 5.třídě. Termín Celoročního/ Závěrečného Testu:  úterý 11.6.

Po Celoročním/ Závěrečném Testu si opakujeme a rozšiřujeme slovní zásobu různou formou.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová