MATEMATIKA 30. 3. – 3. 4.

Přeji hezký začátek 4. týdne vašeho samostudia.

Jelikož už jste se seznámili s googlemeet/hanghouts, tak vás prosím, abyste se připojili během tohoto týdne se mnou na tomto prokliku: 
https://meet.google.com/jmy-arhh-zgv?pli=1&authuser=0
můžete se připojit buď v úterý 31.3. v 10:00 nebo ve středu 1.4. v 14:00.
Domluvíme se na vaší zpětné vazbě a případné pomoci.

V pátek 3. 4. závazné odevzdání plánovacího kalendáře (za týden 30. 3. – 3. 4.) – vytvoříte si plánovací kalendář, naplánujete práci a průběžně hodnoťte, jak se vám práce daří.
Hodnocena bude 1. ÚPRAVA (vlastnoruční výroba, barevné zpracování, přehlednost, aby se v tom čtenář mohl dobře zorientovat), 2. OBSAH (konkrétně naplánované úkoly s popisy, co je přesně za úkol, ne jen strana a cvičení, ale i popis, o čem cvičení je, dále popsané úkoly navíc), 3. HODNOCENÍ (popis vaší práce, jak se vám dařilo, můžete využít známky, ale k nim i připsat, proč se takto hodnotíte, jakých chyb jste se dopustili, co vám přišlo náročné, jaké pomůcky jste použili atd.).
Jde mi hlavně o to, abyste se pokusili zmapovat celý váš týden a ukázali mi, co jste všechno zvládly. Ráda bych se na váš kalendář podívala a poznala, jak jste se přes týden škole věnovali. Můžete to pojmout i jako deník nebo projekt/plakát. Originalitě se meze nekladou. Nemusíte se držet jen mé předlohy. Pokud máte dotazy, můžete mi napsat: karolina.mottlova@fzs-chlupa.cz

MATEMATIKA

– Učebnice – kapitola „Geometrie“ (str. 84/4,5,6,7 a str. 85/8,10a) [Nezapomeň si přečíst na str. 85 oranžový rámeček. U úlohy 8 na str. 85 je potřeba si nejprve zopakovat , popřípadě najít, jak jednotlivé geometrické obrazce vypadají. Informace v rámečku a názvy obrazců s jejich konkrétními příklady si zapiš do UKÁZKOVÉHO SEŠITU – název OSOVÁ SOUMĚRNOST A GEOMETRICKÉ OBRAZCE). Výsledky vaší práce bych ráda viděla na konci týdne společně s plánovacím kalendářem.]

 Pracovní sešit – kapitola „Geometrie“ (str. 30/1,2,3 a str. 31/5) 

– NAVÍC PRO NÁROČNĚ – Učebnice str. 85/10b,11 [Pokud budete tyto úlohy řešit, přiložte je k vaší předchozí práci v učebnici.]

NAVÍC – Pracovní sešit – kapitola „Žáci sobě“ (str. 43-46) [U slovních úloh nezapomínejte na VÝPOČET a ODPOVĚĎ CELOU VĚTOU tj. první písmeno velké, sloveso ve větě a tečka na konci. U šipkových grafů úloha 15 a 16 se objevuje i mínus, tak zbystřete. Pokud nevíte, jak se řeší výstaviště úloha 18, tak přeskočte. U úlohy 21 se sčítají zlomky. Pokud si nebudete vědět rady sami, úlohu přeskočte.]

NAVÍC (KONSTRUKCE) Učebnice str. 54/nejprve si přečti bublinu, pak řeš úkol 14 – 23 [Nejprve si připomeňte, co je to úhlopříčka, rovnoramenný trojúhelník, základna, ramena, pravoúhlý trojúhelník, odvěsny, přepona, kosočtverec. Tyto úkoly jsou zaměřeny na přesné rýsování a určování obvodu.]

Angličtina 5.ABCD (Kříž) 30.3.-3.4.

Naším úkolem tento týden je naučit se popsat, jak probíhá den.

1) Zkontroluj si v pracovním sešitě str. 33. Použij řešení, které sem přikládám. Barevně si oprav případné chyby a napiš pod každé cvičení smajlíka podle počtu chyb: 0-3 chyby :-), 4-6 chyb :-/, 7 a víc chyb :-(.

2) Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU&app=desktop a zkus říct, jak obvykle trávíš všední den Ty.

3) Přečti si článek na str. 42 v učebnici. Jestli chceš, můžeš si článek i poslechnout: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

4) Udělej v pracovním sešitě celou str. 34. Zkus i str. 35/3. Zápor se dělá takto: I get up at 7 o´clock. (=Vstávám v 7 hodin.) I DON´T get up at 7 o´clock. (=Nevstávám v 7 hodin.) We finish school at half past twelve. (=Končíme školu v půl jedné.) We DON´T finish school at half past twelve. (=Nekončíme školu v půl jedné.)

Bonus (nepovinné):

Můžeš se podívat na video ze známé pohádky: https://www.youtube.com/watch?v=xNlKuMujmOY

Jestli chceš, zkus dokončit str. 35 v pracovním sešitě. Cv. 5 mi můžeš poslat – nabízím za něj známku za dobrovolný úkol.

Další možnosti procvičování: https://www.helpforenglish.cz/ https://www.learningchocolate.com/

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

Aj 5.ABCD Klo/MAJ 23.3.2020

Zdravím všechny páťáky,
hned na úvod omluva za to, že nám minulý týden řádil v týdenním plánu tiskařský  šotek, a do zadání úkolů se nám proto vloudila chyba. Původně jsem chtěla, abyste si zkusili v AB udělat cv. 1,2 na str. 32, ale napsala jsem msto toho stranu v učebnici tj. 40/1,2. Proto Vám tento týden přikládám správné řešení AB str. 40 – Klíč AB s.40 a zároveň správné řešení úkolů na str. 32/1,2 – Klíč AB s.32 (poslech je na CD). Pokud jste ještě stranu 32 nedělali, nejprve to v rámci opakování zkuste a pak si vše zkontrolujte. Jestli jste zvládli str. 40,  pak jste na tom opravdu dobře :-), ale jestli ne, nic se neděje, zatím nechte a na konci lekce to zkusíte znovu. Vysvětlení ke cvičením na v AB straně 40 – AB s.40 _ vysvětlivky

Úkoly na tento týden: Naučíme/ zopakujeme si, jak hovořit o tom, jak probíhá běžný den.
1.Pokud můžeš, pusť si video My day
2. Přečti si text a prohlédni obrázky v uč. s. 42 – které denní aktivity byly ve videu a nejsou v učebnici a naopak?
3. AB (activity book – prac. sešit) s. 34 – cv. 1 – najdeš a zakroužkuješ všech dalších 10 slov? Kdo bude pozorný, najde jich možná 12 :-) , cv. 2 – dokážeš doplnit věty podle obrázků? (pomůže ti i slovníček v AB str. 83/UNIT 4B).
BONUS: Zvládli jste a máte chuť na procvičení? Zkus UNIT 4/ Vocabulary na https://proj.ouponlinepractice.com (můžete si vyzkoušet i jakákoli další cvičení z UNIT 1-3, která jste ještě nedělali). Máš pořád chuť? Learning chocolate – daily routines/ His day…, – vyzkoušejte i hry (horní lišta)
A nezapomeňte si zazpívat a zatančit! Let´s sing and dance everybody :-) 

Do školního sešitu si můžete poznamenat, které bonusové aktivity jste zvládli :-). Have a nice week!

Angličtina 5.ABCD (Kříž) 23.-27.3.

Milí páťáci,

moc děkuji všem, kteří mi už poslali úkol. Je úžasné, že mnozí z vás zvládli i poslechové cvičení. Pokud jste nevěděli co s poslechovým cvičením máte dělat, vzadu v pracovním sešitě byste měli mít CD, kde najdete všechny poslechy z pracovního sešitu. Kdyby to z nějakého důvodu nešlo udělat, nic se neděje. Ale budu ráda, když mi napíšete email, abych věděla, s jakými obtížemi se potýkáte. Dala jsem jedničku (váha 2) všem, kteří poslali úkol. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Horší známky jsem nedávala, protože tuším, že někteří z vás možná neměli možnost úkol dodělat.

Páťáci, prosím vás, pokud mi posíláte email, jestli můžete, posílejte ho vy sami a nezatěžujte s tím zbytečně rodiče. Děkuji a přeji vám pevné zdraví.

LK

Práce na 23.-27.3.: Naším hlavním úkolem je naučit se používat předložky ON a AT a zopakovat si určování času.

1) Zkontroluj si obě cvičení v pracovním sešitě str. 32. Použij řešení, které sem přikládám. Barevně si oprav případné chyby a napiš pod každé cvičení smajlíka podle počtu chyb: 0-3 chyby :-), 4-6 chyb :-/, 7 a víc chyb :-(. Jestli máš hodně chyb, doporučuji podívat se znovu na videa o určování času z minulého týdne. Pozor: půl DESÁTÉ=half past NINE, půl JEDENÁCTÉ=half past TEN, půl DRUHÉ=half past ONE… V tomhle často děláme chyby. Máš to určitě správně? :-)

2) Podívej se na video o tom, kdy používáme kterou předložku: https://www.youtube.com/watch?v=YgwgzEI60EM Nejdůležitější, co potřebuješ vědět: ON + dny v týdnu (např. on Monday=v pondělí, on Thursday=ve čtvrtek…), AT + konkrétní čas (např. at five o´clock=v pět hodin, at half past three=v půl čtvrté…). Potom udělej v pracovním sešitě celou str. 33.

3) Napiš si do sešitu slovíčka 4B My day. Pokud některá slovíčka dokonale znáš, nemusíš si je psát. Ale určitě napiš minimálně 5 nejsložitějších slovíček.

Bonus (nepovinné):

Jestli chceš, můžeš si dál procvičovat třeba na těchto odkazech…:-)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_heure_

5. A Samostudium na dny 23. – 27. 3. 2020

Moji milí žáci,

doufám, že jste všichni zdraví a snažíte se pracovat na zadaných úkolech. Každý pracujete jiným tempem, někdo je rychlejší, někdo pomalejší. Proto jsem se rozhodla zmenšit množství i rozsah jednotlivých cvičení, aby samostatné studium pro Vás i Vaše rodiče nebylo stresující a zvládli jste jej všichni. Prosím, dokončete zadané úkoly z předchozích týdnů. Rozdělím Vám učivo na základní (povinné) pro všechny a učivo rozšiřující (dobrovolné). Na každý den jsem Vám připravila z českého jazyka jedno cvičení na opakování a jedno cvičení z nového učiva.

Český jazyk – opakování:
učebnice str. 48/cv. 18 – 4 řádky
učeb. str. 48/cv. 19 – 4 řádky
učeb. str. str. 48/cv. 20 a) – 5 řádků(9 vět)
učeb. str. 49/cv. 21 – 4 řádky (končíte větou: Z_ral na nás s otevřenou pusou.)
Cvičení pište do sešitu. Pokud máte sešit popsaný, pište do nového sešitu, třeba i jiného nebo i do bloku.

Nové učivo: skloňování osobních zájmen
Úkol: naučte se skloňovat zájmeno já, ty, se ve všech pádech (učeb. str. 101 – tabulka nahoře) a přečtěte si modrou tabulku na str. 101
učeb. str. 101/cv. 1 – 4 řádky (11 vět – končíte větou: Převzali (se) první cenu.)
učeb. str. 101/cv. 1 – 4 řádky (dokončíte celé cvičení, třeba druhý den)
učeb. str. 102/cv. 3 – přečtěte si nejdříve modrou tabulku nad cvičením.
Sloh – popište Vašeho domácího mazlíčka nebo vaše oblíbené zvíře (Kdo je to?, Jak vypadá?, Zvláštnosti., Co umí?) – napište na papír A5 (velikost vašeho sešitu na ČJ), můžete i nakreslit obrázek zvířátka – kdo chce. Odevzdáte mi pak ve škole, až se sejdeme.

Rozšiřující úkoly (dobrovolné) – kdo chce a má možnost pracovat na počítači.

www.mojecestina.cz
www.matika.in
https://www.gramar.in/cs/ čestina
https://www.geograf.in/cs/ zeměpis
https://www.zlatka.in/cs/ finanční gramotnost
https://www.trainbra.in/cs/ kritické myšlení
http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm
https://skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma –

https://scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp – nejedná se o testy, ale o procvičování učiva jednotlivých ročníků. V tuto chvíli jsou testy zpřístupněny zdarma. Je sice potřeba provést objednávku, ale cena je 0 Kč. Do emailu pak přijdou přístupové údaje, prostřednictvím kterých se k testům přihlásíte.

ČJS – Z: pokračujeme v zápisu států podle osnovy. Dám Vám jen 3 státy – Lotyšsko, Litva, Bělorusko.
ČJS – D: zelená učeb. str. 38 Vznik Československé republiky – přečíst. Promyslete si odpovědi na otázky str. 39 a) Náměty k opakování (NIC nepíšete).
ČJS – Př: učeb. str. 38 – polární pás – zpracujete si stejně jako předcházející podnebné pásy – na papír (poloha, rostliny, živočichové).

Přeji mnoho úspěchů.

JH

MATEMATIKA 23. 3. – 27. 3.

Začne nám 3. týden samostudia,

Získáváte mnoho zkušeností, které vám budou v životě nesmírně cenné.
Děkuji každému, který mi píše emaily nebo se se mnou setkává na videohovoru. Každý den od 8:00 se můžeme vidět. Nejprve se však dohodněte s rodiči.

Váš první úkol stále trvá. Na začátku týdne si naplánujte práci do plánovacího kalendáře, průběžně ho plňte a hodnoťte. Od 30.3. bude kalendář hodnocen. Zhodnocena bude úprava, vlastní tvorba, popis úkolů a hodnocení. Přesná kritéria sem nahraji během týdne. Součástí zhodnocení vaší práce bude i prezentace vašeho kalendáře.

MATEMATIKA
– Učebnice – kapitola „Velká čísla“ (str. 88/1,4,5,6,7) [U první slovní úlohy nakreslete obrázek, podle kterého můžeme počítat. Mezi úlohou 4 a 5 si nezapomeňte přečíst rámeček. Úkol 6 si pečlivě napište. Doporučuji vám použít čtverečkované papír a do něj úlohy přepsat.]

 Pracovní sešit – kapitola „Velká čísla“ (str. 33/2,3) [Jedná se jen o dvě cvičení. Výsledky zkontrolujte na kalkulačce. Pokud si budete vědět rady můžete vyřešit i zbytek úloh.]

NAVÍC – Pracovní sešit – kapitola „Žáci sobě“ (str. 43-46) [NENÍ potřeba vyřešit vše. Píši vám to sem proto, protože jsou tací, kteří jsou rychle hotoví a chtějí řešit dál. U slovních úloh nezapomínejte na VÝPOČET a ODPOVĚĎ CELOU VĚTOU tj. první písmeno velké, sloveso ve větě a tečka na konci. U šipkových grafů úloha 15 a 16 se objevuje i mínus, tak zbystřete. Pokud nevíte, jak se řeší výstaviště úloha 18, tak přeskočte. U úlohy 21 se sčítají zlomky. Pokud si nebudete vědět rady sami, úlohu přeskočte.]

NAVÍC (GEOMETRIE) Učebnice str. 54/nejprve si přečti bublinu, pak řeš úkol 14 – 23 [Nejprve si připomeňte, co je to úhlopříčka, rovnoramenný trojúhelník, základna, ramena, pravoúhlý trojúhelník, odvěsny, přepona, kosočtverec. Tyto úkoly jsou zaměřeny na přesné rýsování a určování obvodu.]