Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Dny v týdnu, sloveso „be“ – otázky

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

PÁ: odevzdat Homework 5 + mít napsaná slovíčka 2D What day is it today? Days of the week

5.CD PO 2.12. a 5.AB ÚT 3.12.: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Matematika 25. 11. – 29. 11.

V pondělí prosím odevzdat PS kapitolu Dělitelnost a všechny předchozí opravené kapitoly. Pokud se doma matematice věnujete i jinak než v pracovním sešitě, tak své výtvory a materiály vložte do pracovního sešitu, ať se můžu podívat na vaši práci.

Matematika – Část, zlomek, desetinné číslo
– Slovní úlohy
– Úvod k desetinným číslům
– Určování zlomku s čitatelem větším než jedna
– Geometrie – Obvod, obsah a objem

5. A TP 18. – 22. 11. 2019

ČJ – zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský. Procvičování shody přísudku s podmětem v rozvitých větách, slovních druhů, koncovek podstatných jmen i vyjmenovaných slov. Sloh – dokončení zpráv z tematického týdne. Vyhledávání informací v textu, odpovědi na otázky.

ČJS – Z: evropské státy – prezentace projektů. D: shrnutí učiva z tematického týdne. Př: elektrická energie, vodiče, nevodiče, elektrický obvod.

Tento týden začínají konzultační hodiny, kdo má ještě zájem o konzultaci, prosím, zapište se do tabulky (viz. mail v minulém týdnu).

Bruslení: Pá 22. 11. v 8 – 9 hod. (sraz v 7.30 hod.) před školou. Další termíny 6. 12., 20. 12. 2019, vždy pátek v 8 – 9 hod. S sebou brusle, helmu, rukavice, 10 Kč.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

PÁ: mít hotový DÚ (pracovní sešit celá str. 16 + slovíčka 2C Mickey, Millie and Mut)

5.CD PO 25.11. a 5.AB ÚT 26.11.: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme osobní, přivlastňovací zájmena a časování slovesa být. Příští týden se budeme učit přivlastňování pomocí ´s – např. This is Tom´s book. This is my mum´s skirt. Jane´s mobile is on the table. Dále začneme tvořit otázku – Jsem? Jsi? Je?… např. Are you at home? Jsi doma? / Is mum in the kitchen? Je máma v kuchyni? – učebnice str.20-21.
V pracovním sešitě máme hotovou str. 14.
Je třeba, aby si děti zapamatovaly osobní a přivlastňovací zájmena a časování slovesa být v kladných a záporných větách – mají ve školním sešitě nalepené přehledy a je nutné, aby si to stále opakovaly. Bude teď přibývat učivo a bez procvičování doma to pro děti bude hodně náročné.
Stále budeme opakovat spelování, množné číslo podstatných jmen, slovní zásobu z okruhu Rodina.
Děti dnes dostaly týdenní úkol – termín odevzdání je pátek 22.11.
Přeji krásný víkend! MKloudová

Matematika 18. 11. – 22. 11.

Ahoj páťáci,

Tak. Máme za sebou tématický týden a myslím, že je to hezké zakončení prvního čtvrtletí.
Prosím na konzultační schůzky s vašimi rodiči si přineste pracovní sešit z matematiky a portfolio z matematiky.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vyplněnou kapitolou Mnohoúhelníky a s opravenými předchozími kapitolami. (Protože jsem kapitolu Dělitelnost jen nakousli, budu ji vybírat až příští týden.)

Matematika
– Dělitelnost
– Trojúhelník
– Konvexní a nekonvexní n-úhelníky