Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu po jarních prázdninách nebude minitest.

Zvířata, stupňování krátkých přídavných jmen, předložky určující místo – práce v učebnici str. 25-26 a pracovním sešitě str. 33-34

PÁ 22.2.: odevzdat Homework 9

4.A PO 25.2. a 4.D ÚT 26.2.: Minitest (zvířata), 4.B zimní švp

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Celý týden budeme procvičovat slovní zásobu Animals-zvířátka. Povinná slovíčka budou mít děti zapsaná ve školním sešitě. Budeme se učit popisovat zvířátka v jednotném a množném čísle – vše budou mít děti zapsané. Budeme si přehrávat příběh A Day in the Zoo.
Týdenní domácí úkol bude zadán až po jarních prázdninách – v pondělí 18.2. a termín odevzdání bude 25.2.
Krásný týden!MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu od 4.2. ani v týdnu po jarních prázdninách nebude minitest. Žáci, kteří ještě nepsali souhrnný test z 3. lekce, si ho napíší.

Zvířata, přídavná jména, časování slovesa to be=být (práce v učebnici str. 23-24 a v pracovním sešitě str. 29-31)

PÁ: mít napsaná slovíčka (Unit 4) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky)

Angličtina 4.A – Kloudová

Začali jsme Unit 4 – Animals. procvičovali jsme názvy zvířat i trochu jejich popis pomocí vět It is big. It is friendly. It has got four legs. It likes milk. apod.
Ve středu mají děti spojenou hodinu – na 2. stupni jsou Oborové dny-Konference – a v pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny, takže další hodinu mám s dětmi až v pondělí 4.2.
Hezký týden! MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Minulý týden jsme si napsali shrnující test z Unit 3 (děti ho mají v portfoliu-známka je na nové pololetí), opakovali jsme a dokončovali aktivity v Pracovním sešitě. Tento týden začneme Unit 4 – Animals. Týden bude zkrácený – jednodenní pololetní prázdniny v pátek 1.2. Ve čtvrtek 31.1. se rozdává vysvědčení a na 2. stupni je ve středu 30.1. a ve čtvrtek 31.1. Konference oborových dnů, takže hodiny angličtiny budou spojené (já budu s dětmi připravovat Konferenci). Tento týden ještě nebude týdenní úkol, aby si děti trochu oddechly:-)) Příští týdenní úkol bude až po jarních prázdninách 18.2.
Krásný týden! MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT.: Souhrnný test z 3. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

Začneme 4. lekci – zvířata (práce v učebnici str. 22-23).

V týdnu od 4.2. nebude minitest.

PÁ 8.2.: mít napsaná slovíčka (Unit 4) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky)