4. A Týdenní plán 10. – 14. 6. 2019

ČJ – podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, podmět RS, RŽ, RM. Opakování a procvičování učiva – v úterý píšeme závěrečný test (vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, slovní druhy, určování podst. jmen – pád, číslo, rod, vzor, určování sloves – osoba, číslo, čas, časování sloves). Nácvik divadelního představení.

M – opakování a procvičování učiva – ve středu píšeme závěrečnou práci (písemné sčít. a odčít., násobení, dělení jednocifer. dělitelem, zlomky, převody jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000, aritmetický průměr, slovní úlohy. Práce s daty, statistika. G – geometrické konstrukce.

ČJS – Práce s mapou, chráněná území. Součásti neživé přírody.

18. 6. – divadelní představení pro žáky.
19. 6. – divadelní představení pro rodiče (v 17.00 hod.)
20. 6. – výlet do Mníšku pod Brdy – prohlídka zámku.

Angličtina 4.ABD – Křížová

V týdnu od 10.6. nebudu ve škole. Budete pracovat na zadané práci: dodělávat si v pracovním sešitě cokoli, co ještě nemáte hotové (např. z lekcí 7 a 8, opakování na konci pracovního sešitu – nemusíte postupně).

V některé hodině se bude psát závěrečný test. Tento test neovlivní známku na vysvědčení, ale bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ v příštím školním roce.

Angličtina 4.A, 4.B – Kloudová

Budeme opakovat lekci 6 – procvičovat rozdíl v používání názvu aktivity (swimming, playing tennis, riding a bike, walking a dog) a slovesa (play tennis, go to the cinema, ride a bike, do homework, apod.).
Učíme se říkat ve větách:
I like /I don´t like playing football, I love/I hate cooking apod.
Procvičujeme názvy dnů v týdnu a říkáme, co který den v týdnu dělám: On Monday I have a piano lesson. On Tuesday I play with my hamster. On Sunday I watch TV.
V pátek si napíšeme test z Unit 6 – procvičovat na test budeme tento týden.
V testu bude:
1. tvoření vět I like swimming, I don´t like playing football. I love watching TV. I hate doing homework……
2. odpovídání na otázky např.: How do you go to school? When do you play in the park? How many boys are there in your class? apod.
3. přidej další slova do skupiny:
skiing, playing football …
February, July …
twenty-two, sixty-six …
café, zoo, hotel…
4. Poslech – jaké aktivity dělají děti rády a nerady – doplňování do tabulky
5. Dny v týdnu a popsat podle obrázků, co dělám např. v pondělí, úterý apod.
Např. On Monday I play tennis. On Friday I go shopping. apod.
Krásný letní týden!! MKloudová

4. A Týdenní plán 3. – 7. 6. 2019

ČJ – procvičování časování sloves, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen (děti budou psát krátké testíky každý den). Podmět a přísudek. Sl – vyprávění podle obrázkové osnovy. Čtení s porozuměním. Nácvik divadelního představení.

M – aritmetický průměr. Procvičování násobení a dělení 10, 100, 1000. Řešení slovních úloh. G – geometrické konstrukce, práce podle pokynů. (Budeme psát více krátkých testíků z probraného učiva.)

ČJS – Doprava surovin a výrobků, chráněná území. Na počátku vlády Habsburků, Rudolf II. – opakování (testík). Př – pokračování v prezentaci referátů – živočichové, poznávání živočichů.

4. 6. Fotografování tříd.
18. 6. Divadelní představení pro žáky (dopoledne).
19. 6. Divadelní představení pro rodiče (v 17.00 hod.)
20. 6. Výlet do Mníšku pod Brdy – prohlídka zámku.

Angličtina 4.ABD – Křížová

Budeme opakovat učivo 6. lekce a v pátek psát souhrnný test z 6. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy).

4.AB PO mít vypracovanou str. 57 v pracovním sešitě + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky ze 7. lekce)

4.D PÁ: mít vypracovanou str. 57 v pracovním sešitě + cv. 2 str. 55 v pracovním sešitě + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky ze 7. lekce)

V týdnu od 10.6. budeme psát závěrečný test. Tento test neovlivní známku na vysvědčení, ale bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ v příštím školním roce.

4. A – Týdenní plán 27. – 31. 5. 2019

ČJ – časování sloves – čas budoucí a minulý. Procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen (krátké testíky). Sl – vyprávění podle obrázkové osnovy. Nácvik divadelního představení.

M – převody jednotek (opakování – testík). Dělení 10, 100, 1000. G – rovnoběžky, lichoběžník, geometrické konstrukce – práce podle pokynů.

ČJS – Průmysl, průmyslové závody, doprava surovin a výrobků. Rudolf II. Živočichové – prezentace referátů.

4. 6. Fotografování tříd.
18. 6. Divadelní představení pro žáky (dopoledne).
19. 6. Divadelní představení pro rodiče (v 17 hod.)