5. A TP 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci,

je poslední týden školy před prázdninami a poslední týden našeho společného pětiletého úsilí se něčemu naučit. Doufám, že si z toho alespoň něco budete pamatovat.
Vysvědčení Vám budu předávat v pátek 26. 6. ve třídě. Sraz před školou v 8:20 – 8:25 hod. S sebou roušku, desky na vysvědčení a dobrou náladu. „Vyučování“ bude do 9:25 hod.
Ti, kteří jste doma na distanční výuce a půjdete si pro vysvědčení, přinesete ještě „Čestné prohlášení …“ o zdravotní způsobilosti podepsané rodičem. Rodiče jej obdrželi v e-mailu.
V pondělí 22. 6. se ještě všichni sejdeme v 10:00 hod. na videohovoru a povíme si více o závěru školního roku. A nahlásíte mi s kým chcete být v 6. ročníku ve třídě.
Kdo ještě něco neodevzdal (učebnice nebo klíček od šatní skříňky), urychleně mi přinese do školy.

Všechny zdravím!
JH

Angličtina 5.ABCD VŠICHNI Kříž/Klou/Pej 22.-26.6.

1. Dobrovolné ONLINE KONZULTACE tento týden NEJSOU.

2. Práce na tento týden:

Pusť si video prezentaci King´s new clothes. Najdeš ji i v Teams.

3. Bonus – nepovinné:

Coronavirus songs: https://www.youtube.com/watch?v=uABDLKyVm8o

https://www.youtube.com/watch?v=NmQbfWhW8mE

https://www.youtube.com/watch?v=_C5_4TLrVII

End of covid school year: https://www.youtube.com/watch?v=UOjuq-1Q4FM

Umíme anglicky

4. Happy holiday :-)! LK + SP

MATEMATIKA 15. 6. – 26. 6.

Máte před sebou poslední dva týdny, kdy jste ještě žáky prvního stupně.
Tento a příští týden už žádné povinné úkoly a videohovory nebudou.
Níže máte výsledky matematických úloh z posledních tří týdnů pro vaši kontrolu.
Pokud se budete chtít připojit k dobrovolnému videohovoru, bude v pondělí v 10:00, tam se můžeme domluvit na dalších dobrovolných videohovorech.
Pokud chcete někdo se mnou něco řešit, či si jen popovídat nebo třeba řešit zajímavé úlohy, můžete mi napsat email. Ještě dva týdny, jsem tu pro vás.
Přeji hezký zbytek školního roku.

25. 5. – 29. 5._prirucka_k_opakovani
statni-prijimacky-matematika-test-klic-2019-1-radny-termin-osmilete-obory
Kontrola_poslední týden

5. A TP 15. – 19. 6. 2020

Moji milí žáci,

blíží se konec školního roku a s ním jsou i spojené třídnické práce (úklid skříněk, odnesení si všech učebních pomůcek, sešitů a výkresů ze školy, odevzdávání učebnic, vrácení klíčku od šatní skříňky). Domluvíme se spolu na videohovoru v pondělí (odkaz je stále stejný).
Připravte si prosím učebnice k odevzdání (vygumujte, zalepte, co je potřeba).
Učebnice: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Čítanka, ČJS – Přírodověda, Vlastivěda (zelená učebnice), malé učebnice – dějiny, zeměpis, mapy.
Pokud jste doma, domluvíme si odevzdání učebnic a klíčků od skříněk v dopoledních hodinách, další možnost bude odpoledne od 13 hodin.

Prosím, podívejte se do EŽK – KOMENS – máte tam informace o volitelných předmětech do 6. ročníku a informace o adaptačním kurzu na začátku školního roku v 6. ročníku. S tím souvisí i rozdělení žáků do 6. třídy, prosím, domluvte se a připravte si skupinky 2 – 3 žáků, kteří byste spolu chtěli být v 6. třídě a řekněte mi nebo napište e-mailem.

Učivo máme probrané, tak nezbývá nic jiného než stále opakovat a procvičovat.
Žáci, kteří jsou doma si budou každý den procvičovat aspoň 2 cvičení z ČJ v aplikaci „umimeto“. Založila jsem i třídu pro matematiku, heslo je stejné jako na český jazyk, jen na konci přidáte písmeno malé m. Tak můžete i procvičovat matematiku.
Mám pro vás jeden úkol: napsat hodnocení za 1. – 5. ročník, co se vám líbilo, na co rádi vzpomínáte. Zkuste si vzpomenout, co všechno jsme spolu prožili a popřemýšlejte. Příští týden bychom si přečetli, co jste napsali.

Prosím, všechny „šťastlivce“, kteří budou přijati na osmiletá gymnázia, aby mi tuto radostnou událost oznámili, jakmile to budou vědět. Podle počtu „zbylých“ žáků ve škole se budeme rozdělovat do skupinek do 6. ročníku.

Děkuji Vám všem za spolupráci a těším se na Vás při videohovorech.

JH

Angličtina 5.ABCD VŠICHNI – Kříž/Klou/Pej 15.-19.6.

1. Známky jsou uzavřené. Úkoly už neposílejte. Můžete si je pro přehled vložit do Teams.

2. Dobrovolné online konzultace budou ve stejný čas (5.ABCD Klou/Pej ÚT 16:00, 5.AC Kříž ST 14:00, 5.BD Kříž 15:00) a na stejném odkazu jako minulý týden. Snažíme se namluvit a nahrát příběh Císařovy nové šaty.

3. Tento týden už žádná povinná práce není.

4. Bonus – nepovinné:

Můžeš dodělávat něco, co jsi nestihl(a) v minulých týdnech.

Můžeš si přečíst a poslechnout příběh „The Fox and the Crow“ v učebnici str. 87. Poslech je tady: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs (Page 87, Exercise 1a). Příběh také můžeš shlédnout na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YI5vcePtG6A

Umíme anglicky nebo tyto hry: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/games/?cc=cz&selLanguage=cs

5ABCD Aj Pej/Klou známka na vysvědčení

Milí žáci,

zapsala jsem vám všechny známky, které jste během distanční výuky nasbírali. Pokud jsem nějakou zapomněla, prosím pošlete mi práci, ze které vám dlužím známku s upozorněním mailem do tohoto pátku.

Pí uč Kloudová vám ještě doplní známky za práci v Project online a doplňkovou známku, co jste měli na vysvědčení minulé pololetí. Pak už budete vidět všechny známky a průměr, co vám vychází na vysvědčení.

Sabina Pejsarová