Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Komiks Mut´s present, have got

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

5.A PO: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

PÁ 7.2.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 25 + mít napsaná slovíčka 3D My school, School subjects)

Matematika 27. 1. – 30. 1.

Přeji hezký poslední týden prvního pololetí.

V pondělí 1. i 2. hodinu budete mít matematiku v 5.C. Přineste si pracovní sešity.
V úterý odevzdáváte pracovní sešit z matematiky. Sešity si už nechám u sebe a rozdám vám nové sešity na 2. pololetí. 3. Vyučovací hodinu bude matematická soutěž Pythagoriáda (na 60 minut).
Ve středu budete mít 1. hodinu geometrii s paní asistentkou Míšou Limberkovou. Jako vždy si přineste rýsovací potřeby.
Ve čtvrtek už nebudete mít matematiku, protože naše třída má celý den program.

Matematika – Rovnice
– znaménko „rovná se“ a jeho zvláštnosti, zapisování rovností a rovnic
– Kružnice a tečna

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA HEZKÉ PRVNÍ POLOLETÍ A PŘEJI JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ START DO PŘÍŠTÍ POLOLETÍ

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C a 5.D – Kloudová

V pátek se uzavřely známky za 1. pololetí a od tohoto týdne už běží pololetí nové.
Dnes (v pondělí) budou ještě mít děti spojené hodiny, zítra už přijdu a budeme pokračovat v procvičování slovesa have got – mít (Unit 3). Učíme se kladné věty (I have got, you have got, he-she-it has got ….. a zkrácené tvary – I´ve got, you´ve got, he´s got, she´s got, it´s got ….) a zápor I have not got – you have not got – he, she, it has not got ….. a opět zkrácené tvary (I haven´t got – you haven´t got – he, she, it hasn´t got…..)
V tomto týdnu začneme i otázku Have you got …..? Has she got…..? Has your brother got…..?
Budeme také sloveso have got (mít) kombinovat ve větách se slovesem be (být) – např. I am Honza. I am from Prague. I am tall and I have got short brown hair. My sister is ten, she is short and she has got blue eyes. Podobné věty budeme tvořit, aby se děti naučily používat obě slovesa v kontextu. (Zpočátku se pletou hlavně zkrácené tvary).
V Pracovním sešitě budou mít všichni dokončenou Unit 2 až do str.21 včetně sloupečku I CAN (umím).
Pokud jsou děti nemocné, je třeba si zkusit pustit CD, které je vložené vzadu v pracovním sešitě a pokusit se doplnit to, co my ve škole uděláme. Stává se často, že děti přijdou i po delší době do školy, nedoplní si nic z toho, co zameškaly a pak to doháníme v hodinách s dětmi, které už to mají hotové. Je potřeba to alespoň zkusit a pokud to děti nezvládnou doma, pak musí hned po zameškaných hodinách samy od sebe přijít a říct, co nemají a co potřebují pomoci doplnit.
Krásný týden MKloudová

Matematika 20. 1. – 24. 1.

Zdravím,
Omlouvám se za pozdní dodání týdenního plánu, ale společně to zvládneme.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vypracovanou kapitolou Práce s daty.
Ve středu geometrie.

Matematika – Rovnice I.
– Numerické početní úlohy (práce se závorkou, přednost operací, komutativní zákon)
– Rýsování kružnice (tečna, úhlopříčky)

5. A – TP 20. – 24. 1. 2020

ČJ – skupiny hlásek mě x mně, procvičování psaní zdvojených souhlásek, předpony s-, z-, ob-, v- a skupin hlásek bě, pě, vě. Opakování vyjmenovaných slov, koncovek podst. jmen, shody přísudku s podmětem. Sloh – popis pracovního postupu. Čtení – čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informací.

ČJS – Z: Vodstvo v Evropě (orientace na mapě). Prezentace evropských států. D: Vynálezy a stroje. Př: Porovnání planet sluneční soustavy.

28. 1. v 17 hod. – Den otevřených dveří pro 6. roč.
1. týden v únoru – Pražské poetické setkání (každý si připraví báseň).

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Zvířata, sloveso „have got“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (have got – kladné a záporné věty, slovíčka 3A)

PÁ: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

5.CD PO 27.1. a 5.AB ÚT 28.1.: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)