Angličtina 4.ABD – Křížová

4.BD ÚT 24.4. a 4.A ST. 25.4.: souhrnný test z 5. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

PÁ 26.4.: odevzdat projekt My City + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky z 6. lekce)

Do PÁ 26.4.- Pokud jste ještě neodevzdali portfolio nebo pokud za něj chcete získat lepší známku, máte možnost ho (znovu) odevzdat ke kontrole.

V týdnu od 29.4. nebude minitest.

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

4. A Týdenní plán 15. – 19. 4. 2019

ČJ – skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzoru hrad, muž, psaní i/y v koncovkách. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – Jednotky hmotnosti. Velká čísla – zápis, čtení, porovnávání, sčítání a odčítání. G – úhlopříčky čtverce a obdélníku. Plánovaný test z geometrie se odkládá na 25. 4.

ČJS – VL – půda a zemědělství. V ÚT bude malý testík na vodní nádrže v ČR, úmoří a povodí. D – počátek vlády Habsburků.

ČT, PÁ – velikonoční prázdniny.
Po velikonočních svátcích začnou konzultační hodiny – tabulku pro přihlášení zašlu mailem.

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Tento týden si napíšeme souhrnný test za Unit 5-My town – přípravu jsme dělali minulý týden.
Ve zbylých hodinách budeme tento týden opakovat to, co jsme se dosud naučili a novou lekci začneme až po prázdninách, které jsou od čtvrtka do pondělí včetně – děti nebudou mít žádný domácí úkol.
Krásné jarní svátky! MKloudová

Angličtina 4.ABD – Křížová

V týdnu od 15.4. proběhne kontrola a hodnocení portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní, listy jsou smysluplně seřazené a každý z nich má vlastní košilku. Kompletní portfolio obsahuje: abecedu, 12 vypracovaných domácích úkolů (včetně papíru s 10 obrázky zvířat, který byl součástí úkolu 9), souhrnné testy z 1.-4. lekce, projekty (všechny, které nejsou zrovna vystavené ve třídě).

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (slovíčka 5. lekce)

Budeme opakovat 5. lekci (pracovní sešit str. 47-48) a číst Colina (až na 4.D, která bude číst Colina až po Velikonocích).

V týdnu po Velikonocích nebude minitest, ale hned první hodinu po prázdninách budeme psát souhrnný test z 5. lekce.

PÁ 26.4.: odevzdat projekt My City + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky z 6. lekce)

4. A Týdenní plán 8. – 12. 4. 2019

ČJ – podstatná jména rodu mužského – skloňování podle vzoru HRAD , koncovky. Procvičování psaní koncovek podst. jmen RM podle vzoru PÁN. SL – prezentace vlastních příběhů. Čtení s porozuměním, práce s textem. V pátek bude čtvrtletní test (vyjmenovaná slova, slovní druhy, koncovky podst. jmen rodu středního a ženského, koncovky podst. jmen rodu mužského podle vzoru pán, životný a neživotný rod).

M – opakování učiva, příprava na čtvrtletní test (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotky času, jednotky délky, zlomky, římské číslice, slovní úlohy, zápis velkých čísel). Jednotky hmotnosti. G – opakování (obvod a obsah čtverce, souřadnice bodů, sestrojení trojúhelníku), úhlopříčky čtverce a obdélníku.

ČJS – Vl – počasí a podnebí ČR, D – nástup Jagellonců, Př – lesní patra.

ST 10. 4. – preventivní zubní prohlídka ve škole (jen někteří žáci), výtvarná dílna (80 Kč – téměř všichni mají zaplaceno).

Chválím všechny děti, které se účastnily zápisu za aktivitu a pěkné vystupování.

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (kupování jízdenky)

Ptaní se na cestu, There is/There are, Colin in Computerland (práce v učebnici str. 32 a v pracovním sešitě str. 47)

PÁ: mít vyplněnou str. 46 v pracovním sešitě

4.AB PO 15.4. a 4.D ÚT 16.4.: Minitest (slovíčka 5. lekce)

V týdnu od 15.4. proběhne kontrola a hodnocení portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní, listy jsou smysluplně seřazené a každý z nich má vlastní košilku. Kompletní portfolio obsahuje: abecedu, 12 vypracovaných domácích úkolů (včetně papíru s 10 obrázky zvířat, který byl součástí úkolu 9), souhrnné testy z 1.-4. lekce, projekty (všechny, které nejsou zrovna vystavené ve třídě).