Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Tento týden jsme začali Unit 3 – Food. Procvičujeme slovní zásobu – děti mají v sešitě zatím 10 úvodních slovíček k této lekci –

DÚ na pondělí – slovíčka se naučit – budeme psát testík.

Učíme se používat další sloveso – like – ve všech osobách – hlavně 3.os.jednotného čísla – he, she , it likes/doesn´t like.
Budeme popisovat osoby:
This is my friend (sister, cousin …).
His/Her name is ………………
He/She is 12 years old.
He/She has got long brown hair and blue eyes.
He/She has got one Brother and two sisters. (He/She has got no brothers and sisters)
His/Her favourite colour (animal, book, film…) is blue ….
He/She lives in Brno.
He/She likes pasta, chicken and strawberry yoghurt. He/She doesn´t like fish, broccoli and cheese.
Během příštího týdne se budeme učit další slovíčka z okruhu Jídlo – děti je budou mít zapsané v sešitě.
Hezký víkend MKloudová

4. A Týdenní plán 26. – 30. 11. 2018

ČJ – procvičování psaní předložek a předpon, procvičování vyjmenovaných slov – V, Z, psaní i/y po obojetných souhláskách. Slovní druhy – slova ohebná. Sloh – popis domu, místnosti. Čtení s porozuměním, členění textu.

M – rovinné útvary, zápis zlomku. Procvičování rovnic a šipkových grafů (sčítání, odčítání, násobení), dělení se zbytkem – bude testík. Slovní úlohy.

ČJS – Vl – prezentace krajů (dokončení). D – Jan Hus (opakování), husitské války (v minulém týdnu jsme nestihli). Př – dělení rostlin podle místa růstu a užitku.

30. 11. Fotografování jednotlivců.
3. 12. Bruslení (7.30 – 9.30 hod.). Celoročníková prezentace krajů – „Cestovní kancelář“ (9.50 – 11.00 hod.).
10. – 14. 12. Sběr papíru.
12. 12. Vánoční dílna pro děti a rodiče (17 – 19 hod.) ve třídě 4. A. Všichni jsou srdečně zváni.

4. A Týdenní plán 19. – 23. 11. 2018

ČJ – stavba slova (opakování). Procvičování vyjmenovaných slov (V, Z). Slovní druhy. Čtení s porozuměním – práce s textem.

M – rovnice, násobení (malý testík), šipkový graf, slovní úlohy, rovinné útvary.

ČJS – Vl – prezentace krajů (pokračování). D – husitské války. Př – stavba těla semenných rostlin.

PO 19. 11. – bruslení (s sebou brusle, helma, rukavice, 10 Kč – kdo neplatil). Na vyučování vše na AJ, penál. Sraz v 7.25 hod., odchod od školy v 7.30 hod.

Pokračují konzultační hodiny – pondělí, čtvrtek, pátek dle rozpisu.

30. 11. – fotografování jednotlivců (děti dostaly lístečky k objednání).

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

V pátek jsme dokončili opakování Unit 2 a přípravu na test. Souhrnný test z této lekce si napíšeme v pondělí 19.11. Celá příprava je ve školním sešitě.
V testu bude:
1. čísla do 100 umět napsat,
2. spelování (hláskování) písmen,
3. popis osoby-věk, jméno, kde bydlí (This is my cousin. His name is Paul. He is 16 years old. He lives in Oxford. / This is my sister. Her name is Kate. She is 11 years old. She lives in Prague.). 4. Dále bude v testu slovní zásoba z okruhu Rodina (mum, dad, grandpa, grandma, sister, brother, cousin, uncle, aunt) a
5. poslech-počet sourozenců – umět odpovědět na otázku: How many sisters has John got? He has got 1 sister (no sisters). Have you got any sisters and brothers? Yes, I have got one sister na two brothers atd.

Přeji krásný víkend! M.Kloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ST: Souhrnný test z 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

Prezentace projektů My Family, začátek 3. lekce (učebnice str. 14-15)

Dobrovolný DÚ: vyrobit 10 kartiček se slovíčky

V týdnu od 26.11. nebude minitest.