4. A – Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018 (ST – PÁ)

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny.

ČJ – předložky a předpony – procvičování. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po P, S. Procvičování slovních druhů. Čtení – práce s textem, vyhledávání informací. Sloh – popis naší třídy.

M – rovnice. G – polopřímka, rýsování kolmic.

ČJS – Vl – kraje ČR (příprava projektu), D – shrnutí tematického týdne, Př – vlastnosti rostlin.

Akce:
6. 11. Kavárna pro rodiče na téma čtenářství.
9. 11. Návštěva divadelního představení Pasáček vepřů – vstupné 80 Kč.
15. 11. Ekologický program Voda z kohoutku – 60 Kč.

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu nebudeme psát žádný minitest.

Druhý stupeň přídavných jmen, sloveso „have got“ (učebnice str. 12, pracovní sešit str. 12), Halloween

PÁ: odevzdat Homework 4

4.AB PO 5.11. a 4.D ÚT 6.11.: Minitest (2. stupeň přídavných jmen, have got)

4. A – Týdenní plán 22. – 26. 10. 2018

ČJ – Procvičování předložek a předpon (předložky od, pod, nad, před, předpony od-, pod-, nad-, před-). Předpona roz-, bez-, vz-, předložka bez. Určování slovních druhů – opakování. Vyjmenovaná slova po P – opakování. Sloh – dokončení příběhu. Čtení – práce s textem, vyhledávání informací.

M – dělení se zbytkem (dělitel 6 – 10). Indické násobení jednociferným a dvouciferným činitelem. Řešení úloh v různých matematických prostředích – krychlové stavby, síť krychle, rovnice. Slovní úlohy.

ČJS – proměny století – zaměřeno na tematický týden „Proletí 100letí“.

29. – 30. 10. – podzimní prázdniny.

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

Prezentace projektů (žáci, kteří projekt zatím nedonesli, přinesou co nejdříve).

Rodina, stupňování přídavných jmen (younger/older than) – práce v učebnici str. 11-12 a pracovním sešitě str. 12. Slovní zásoba týkající se tematického týdne

V týdnu od 29.10. nebudeme psát žádný minitest.

Anglické odpoledne – Halloween Afternoon Party

Anglické odpoledne – Halloween Afternoon Party

Ve středu 31.10.2018 od 16.00 do 18.00 hodin se bude v naší škole konat pro děti 3.-4.tříd zábavné odpoledne plné her, písniček, soutěží – to vše v anglickém jazyce. Akce bude zakončena občerstvením a diskotékou ve vestibulu školy. (Na závěrečnou hostinu je možné přinést drobné občerstvení – sladkosti, slanosti. Ale není to podmínkou, občerstvení pro děti bude nachystáno)

Přijďte v maskách a kostýmech.(Fantazii při výrobě nebo nakupování masek a kostýmů se meze nekladou!)

Přihlášky si děti mohou vyzvednout u svého vyučujícího – AJ. A odevzdávají se: 2.patro – žlutá chodba, učebna AJ – Veronika Santana. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 25.10.2018. Maximální počet účastníku je 35. Rozhoduje rozhoduje datum a hodina odevzdání přihlášky (Z důvodu omezeného počtu míst budou přednostně vybrány děti, které se loňské Halloween Afternoon Party nezúčastnily).

 

 

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Přehled učiva a plán až do 2.11.2018!!

Začali jsme Unit 2 – slovní zásobu mají děti ve školním sešitě (členové rodiny), učíme se počítat do 100 (ve školním sešitě mají děti napsaný přehled čísel od 20 do 100 a příklady, jak se tvoří ostatní číslovky – např. 21-twenty-one/45-forty-five atd.)

Do konce týdne postupně ve všech třídách budou mít děti v sešitě i přehled časování slovesa HAVE GOT (mít) ve všech osobách jednot. i množ. čísla – já mám-I have got / i zkrácené tvary I´ve got …

Naučíme se používat hlavně všechny osoby v jednotném čísle (já mám, ty máš, on-ona-ono má), ale píšeme si všechny, protože např. v příběhu na str. 8 musí děti umět říci i My máme pro tebe dárek… (We have got a present for you…)

Dále se v Unit 2 učíme přivlastňovací zájmena moje-MY / tvoje-vaše-YOUR / jeho-HIS / její-HER.

POZOR! Příští týden jsou na 2. stupni Oborové dny – výuka anglického jazyka bude tedy spojena – já budu celý týden mít druhostupňové děti.
Děti mají v portfoliu (nebo v deskách na AJ) týdenní úkol, který vzhledem k Oborovým dnům budou odevzdávat až po podzimních prázdninách 31.10. ve středu – 4.A a 4.C a 2.11. v pátek 4.B.
Do 31.10. mají děti za úkol se naučit číslovky do 100, slovní zásobu Unit 2 ze sešitu, udělat týdenní úkol a umět říkat ústně dny v týdnu a měsíce (prac.list v Portfoliu). Ve 4.C už jsme dny v týdnu a měsíce zvládli a vyzkoušeli na známku:-))

Důležité!

Prosím Vás rodiče o spolupráci při přípravě dětí na hodiny – chodí bez Pracovních sešitů, Portfolií, kde mají pracovní listy, popř. mají pracovní listy zastrkané různě v tašce, nebo je vůbec nenosí, protože je mají doma. Každý pracovní list a týdenní úkol patří do Portfolia! Kontrola Portfolia bude opět po podzimních prázdninách – všichni vědí, co v něm mají mít – všechny listy jsme si prošli, včetně Pokynů k výuce – tento list má být také v Portfoliu! Děti neustále zapomínají, co si mají přinést na hodinu Ppokud nemají Pracovní sešit, je to problém, když děláme poslechy, nemají si to jak doplnit! Pokud něco píšeme v hodině do sešitu, děti ho nemají a píší si na papír, už to nikdy zpětně nedopíší a není v mých silách neustále dokola kontrolovat, kdy kdo chyběl a co si nedopsal, popř. to v hodinách dělat znovu a zdržovat tím ostatní od práce. Pak se stane, že oznámim testík z čísel a někteří zjistí, že to vůbec v sešitě nemají a nemají se to tedy z čeho učit. Pokud je Vaše dítě nemocné, napište mi email. Domluvíme se na předání pracovních listů, úkolů nebo Vám jenom napíšu, co jsme udělali. Poslechy s dětmi po nemoci doplním.
Také jsem zjistila, že děti strašně pomalu píší, nejsou moc zvyklé psát, protože vlastně pořád něco pouze doplňují v pracovních sešitech. Místo kopírování různých přehledů se budeme snažit více psát do školního sešitu, např. přehled čísel 20-100 s příklady, přehled čaosvání slovesa MÍT, veškerou slovní zásobu z jednotlivých lekcí – jsem toho názoru, že slova, která si vlastnoručně napíší, se jim pak lépe pamatují.
Děkuji a přeji pohodový zbytek týdne. MKloudová