4. A Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

ČJ – stavba slova, předložky a předpony. Procvičování vyjmenovaných slov – B, L, M. Sloh – dokončení příběhu. Čtení – práce s textem.

M – dělení se zbytkem, řešení úloh v různých matematických prostředích (zvířátka dědy Lesoně), indické násobení, slovní úlohy. G – obvod a obsah geometrických tvarů ve čtvercové síti.

ČJS – Vl – orientace na mapě (povrch, vodstvo), stát a jeho představitelé. D – města ve středověku. Př – houby, vlastnosti rostlin.

17. 10. – preventivní zubní prohlídka ve školní ordinaci pro žáky, kteří navštěvují tuto ordinaci.

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Minulý týden jsme zakončili Unit 1 souhrnným testem, který budou mít všichni založený v Portfoliu – v pondělí rozdám dětem ze 4.B a 4.C. Opravu si uděláme do školního sešitu. Třída 4.A již test má opravený a založený.

Dále budeme tento týden procvičovat dny v týdnu a měsíce v roce – pracovní list mají děti v Portfoliu – zatím pouze ústně – písemně až po podzimních prázdninách.

Začínáme Unit 2 – bude v něm přivlastňování – his (jeho) a her (její) – děti budou umět již tři přivlastňovací zájmena – my (moje), his (jeho) a her (její). Dále se budeme učit vazbu Has got /hasn´t got pro 3. osobu jednotného čísla – např. she (Polly, Mum) has got brown hair – she hasn´t got black hair / he (Jack, Dad) has got blue eyes – he hasn´t got brown eyes. Zopakujeme si 1. osobu jednotného čísla – I have got a sister – I haven´t got a brother.

Slovní zásobu Unit 2 si zapíšeme do školního sešitu v pondělí a budeme se učit nazpaměť rozhovor v příběhu na str. 8.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (his, her, členové rodiny)

Rodina, přivlastňování (´s) – práce v pracovním sešitě str. 8-9

Číslovky – učebnice str. 10 a pracovní sešit str. 10

PÁ: odevzdat projekt About me

4.AB PO 22.10. a 4.D ÚT 23.10.: Minitest (čísla)

4. A Týdenní plán 8. – 12. 10. 2018

ČJ – opakování učiva – příprava na test ve ST 10. 10. (vyjm. slova – B, L, M, slova jednoznačná x mnohoznačná, souznačná x protikladná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená, psaní znělých a neznělých hlásek uprostřed a na konci slov).
Stavba slova – kořen, předpona, přípona. Předložky a předpony. Sloh – popis obrázku. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – příprava na test v PÁ 12. 10. (písemné sčítání a odčítání, násobení, porovnávání čísel do 1000, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, slovní úlohy.
Procvičování násobilky 9, opakování dělení se zbytkem. Řešení úloh v různých matematických prostředích – autobus, násobilkové čtverce, bilandské peníze. G – procvičování výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, polopřímky.

ČJS – procvičování orientace na mapě (v úterý 9. 10. bude malý testík – děti budou vyhledávat informace v mapě) – povrch ČR, sousední státy, světové strany na mapě. Moravské řeky a jejich přítoky.
D – Karel IV., myšlenková mapa, shrnutí.
Př – houby. Přinést atlasy hub na čtvrtek (kdo má možnost).

Dne 17. 10. v 8.00 – 10.00 hod. proběhnou preventivní zubní prohlídky u školní zubní lékařky – pouze u dětí, které navštěvují školní zubní ordinaci.

Angličtina 4.A, B – Kloudová

V pondělí si napíšeme souhrnný test Unit 1 – příprava je ve školním sešitě, procvičovali jsme celý minulý týden. Začneme Unit 2 – Členové rodiny-otázka Who´s this? Kdo je to? už umíme ze 3. třídy, přivlastňování – Honzův bratr-Honza´s brother, Tomova sestra-Tom´s sister, Billův penál- Bill´s pencil case atd. a budeme počítat do 100.
Zítra dostanou děti týdenní úkol – termín odevzdání 15.10. v pondělí.
Krásný týden MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Souhrnný test z 1. lekce – chybějící žáci budou test dopisovat po svém návratu do školy

Členové rodiny, zájmena „his“ a „her“, čísla – práce v učebnici str. 9-10 a pracovním sešitě str. 7-8

PÁ: odevzdat Homework 3

4.AB PO 15.10. a 4.D ÚT 16.10.: Minitest (členové rodiny, zájmena „his“ a „her“)