Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

P.uč. Monika  Otrubová je nepřítomna, proto učím až do návratu M.O. celou třídu dohromady.

Procvičování – Abeceda, Hláskování

Společná kontrola práce v AB (0B) Spelling, Greetings

Úvod do nové lekce – 0C – „This is Lucy“

Meeting people – hraní scének.

Práce s AB – page 16,17 – následná společná kontrola

Dialogues – AB page 18 – Hraní scének

Procvičování probrané slovní zásoby, příprava na D.Ú (AB str.19)

 

 

5.D Týdenní plán od 29.9. do 2.10.

Pozor: V pátek 2.10. končíme výjimečně v 11.15 (volby).
Prosím rodiče, aby zkontrolovali, jestli děti mají obalené pracovní sešity a učebnice. Děkuji.

Český jazyk: Stavba slova, slova příbuzná (PS s.10, 12-14). Teorie pohádek: znaky lidových pohádek. Vyprávění o prázdninách podle deníků – zbývající děti. Pověst o Golemovi.

Matematika: Stále opakujeme učivo z předcházejících ročníků (PS s.12-17). Učíme se rýsovat rovnoběžníky.

Člověk a jeho svět: Dokončíme prezentaci projektů a učivo o Rudolfu II.

AJ 5.A+B+C+D+E (Otr)

V týdnu od 29.9.:

Hláskování, měsíce v roce – procvičování.

Rozhovory – setkávání a seznamování se – poslech, čtení, dramatizace.

Práce v PS.

Do 24.9. jsme opakovali a procvičovali: základní číslovky 0 – 100, abecedu a hláskování, pozdravy. Nově jsme probrali: řadové číslovky, měsíce v roce. Prvně jsme vyzkoušeli interaktivní verzi učebnice Bloggers1. Napsali jsme minitest – abeceda.

Práce v PS – jednotlivé skupiny dle pokynů (do s.13/15) – kontrola v ÚT 29.9.

Odkazy na online procvičování – měsíce v roce (živé pracovní listy):

months1     months2     months3     months4

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

„Can you spell your name?“ – Hláskovací aktivita – scénky na procvičení hláskování – First name, Surname.

„What is it? – hláskovací hra – s použitím slovíček 1-5.tř.

Rozšíření slovní zásoby – Tvoření otázky „How are you?“ a odpovědí (více možností – viz. školní sešit)

Hry a aktivity na procvičení číslovek – 1-100 (základní i řadové)

Práce a AB, následná společná kontrola

 

5.D Týdenní plán od 21.9. do 25.9.

Pozor změna! V pátek budeme chodit na oběd místo v 11.20 až v 11.50.

Český jazyk: Pokračujeme v opakování učiva ze 4.ročníku (PS 9a/21, 9b). Stavba slova, tvoření slov (PS 10,11). Vyprávění o prázdninách (zbývající děti, podle prázdninových deníků). Dokončíme práci na pohádce Žena Siréna. Vyjmenovaná slova:zopakovat si jejich řady!

Matematika: Opakování zlomků. Numerace vysokých čísel, vč. zaokrouhlování. Stavby z krychlí, plán stavby. G: Práce ve čtvercové síti (obvod, obsah).Konstrukce, obvod a obsah čtverce a obdélníka. Rovnoběžky, konstrukce rovnoběžníku. PS 10-12

Člověk a jeho svět: Rostliny (stavba těla,fotosyntéza x dýchání, třídění). Rudolf II.

Angličtina 5.ABC (Kříž) 21.-25.9.

Tento týden se budeme učit/opakovat anglickou abecedu (hláskování) a opakovat slovíčka, fráze…

5.AB PO 21.9. a 5.C ÚT 22.9.: Minitest (čísla, měsíce) + odevzdat Homework 1 + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky)

Následující týden: Minitest (abeceda) + mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 6-7, 12, dobrovolně i 13)