Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 18.11.-22.11.2019

Celý tento týden je p.uč. Monika Otrubová nepřítomna a proto jsou skupiny spojené.

Prezentace projektů „My Family“, „My Crazy Family“

Hry na opakování slovní zásoby 2.lekce – příprava na shrnující test

Procvičování – spelling, numbers 1-100, family members

Tvoření vět – základní informace o rodině

„My dad´s name is…“, „My sister likes…“, „My grandma lives…“ etc.

Přivlastňování – His, Her.

4.D Týdenní plán od 18.11. do 22.11.

22.11. bruslení 10-11 h (nezapomeňte na helmu a silnější rukavice)

Český jazyk: Opakování ze 3.ročníku – vyjmenovaná slova, slovní druhy, rod-číslo-pád podstatných jmen. PS s.25,26,27,28.

Matematika: Zlomky. Písemné dělení jednociferným dělitelem. Grafický součet, rozdíl a násobek úsečky. Kolmice. PS s.23-26.

Člověk a jeho svět: Mapy – druhy, značky, světové strany, barvy, měřítko. PS s.10-12.

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda  /Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

Freedom, Jail/Prison, Free, Imprisoned, Human right, Opportunity to choose, To vote, Sadness, Happiness, Government, Party, March, Strike, Police, Election, Velvet, Revolution, Velvet Revolution, Knowledge, Wisdom, Law, Right, Responsibility, Citizen, Freedom of speech, Opinion, Obey, Against

Práce s časopisem RR:

„The Velvet Revolution /Sametová Revoluce – četba článku, překlad

What are the missing words? – nová slovní zásoba – viz. tematický týden

„A Child in the revolution“ – rozšíření slovní zásoby – četba textu, překlad

Použití probrané slovní zásoby – pasivně – poslech – krátká videa

Pokračování v prezentaci projektů „My Family“, „My Crazy Family“

 

 

 

4.D Týdenní plán od 11.11. do 15.11.

Tematický týden: Svoboda. Naše třída se bude konkrétně zabývat životem v totalitě (hlavně dětí) a Sametovou revolucí. Prosím nelekejte se, v pondělí si budeme tak trochu hrát na totalitní školu, také s pomocí vedení školy a žáků 2.stupně.
12.11. Dílny 4.ročníku k tem. týdnu.
13.11. Pojedeme na Karlovo náměstí, kde se promítají dokumenty ve sférickém kině. Děti si ráno dají aktovku do skříňky, potřebují s sebou jen lítačku. Sraz: v 7,55 před školou.
15.11. Divadlo Minor – Záhada hlavolamu. Toto představení se nám hodí i do tem. týdne, protože si budeme povídat o dětských organizacích v době totality a také o skautech, seznámíme se s knížkami Jaroslava Foglara.

Abychom nezameškali mnoho učiva, budou děti dostávat domácí úkoly z ČJ a M.

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 4.11.2019-8.11.2019

Rozšíření slovní zásoby – Halloween – hry, aktivity, písničky

„Who are you?“ – costume party

Ghosts catching/counting – chytání/počítání duchů

„What is it?/Co je to?“ – práce s obrázkem – kolik zvířat se ukrývá v jednom Halloween popleteném obrázku. – procvičování – Animals

Halloween puzzles

Hry s flashcards – „What is missing?/Co chybí?

Halloween dance – krátká videa

Prezentace projektů – „My Family“, „My crazy family“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

Opakování slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou, příprava na shrnující test. (Family members, numbers 1-100,…)