Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2019

Hry a aktivity na procvičení učiva 5.lekce – At the Park – hračky, dopravní prostředky

Opakování – barvy, číslovky

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťala“ – práce s textem, tvoření vět

Nová slovní zásoba „Parts of the Body“

Aktivity na procvičení nových slovíček.Kontrola práce v AB i šk.s.

Upozornění pro rodiče:

Musela jsem čekat, dokud si nenapíší shrnující test 4.lekce všechny děti, které chyběly. Zítra, tj. v pátek 22.2. dostanou děti testy domů k opravě. Příští týden budu kontrolovat opravdu chyb,  stejně tak podpis jednoho z rodičů. Děkuji za spolupráci.

3.D Týdenní plán od 18.2. do 22.2.

18.2. bruslení 10-11 h
20.2. plavání
21.2. společná výtvarná výchova s 5.D

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po l (PS s.36-37).

Matematika: Procvičování probraného učiva (dokončíme 1.díl pracovního sešitu). Kruh, kružnice (část dětí neměla před prázdninami kružítko!).

Člověk a jeho svět: Opakování probraného učiva o lidském těle, zvl. srdce a krevního oběhu. V pátek (výměna za čtvrtek) se konečně pustíme do projektů dvojic.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Opakujeme si slovní zásobu k Unitu 5 formou minitestů a ústního zkoušení. Píšeme e-mail Gregovi. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Rozšíříme si slovní zásobu (více sportovních potřeb, sloveso „mít“ ve 3.osobě j.č.). Zpíváme si písničky na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol na čtvrtek 21.2. si děti ze 3.D. mají napsat do A4 sešitu: slovíčka k Unitu 5 a opravy k Testu 4. Děti mají donést rodičem podepsaný Test 4 spolu s opravama.

3.A. Opakujeme si Unit 5 formou minitestů a ústního zkoušení. Připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 ještě upřesníme. Zpíváme si písničky na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol na čtvrtek 21.2. si děti ze 3.A. mají napsat do A4 sešitu opravy k Testu 4. Děti mají donést rodičem podepsaný Test 4 spolu s opravama. 

Odkazy na některé Valentýnské písničky jsou zde:

Valentine’s Day Sharks: 

If you love me and you know it:

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

Probíhá kontrola práce ve šk.s. a AB

Rozšíření slovní zásoby –  práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“

3,D

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Poslechová cvičení – práce s Activity book

Tvoření otázek a odpovědí s použitím HAVE – v kladném i záporném tvaru

Opakování – číslovky 1-20 – ústní i písemnou formou.

3.E

Soutěže na opakování učiva 4.lekce – ústní i písemnou formou

Příprava na závěrečný test 4.lekce

Shrnující test 4.lekce

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace.

 

3.D Týdenní plán od 4.2. do 8.2.

4.2. pokračování zubní prevence
6.2. plavání
Prosím zaplatit zálohu na ŠvP (termín byl 31.1.).

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po l (PS s.34-36). Pokračujeme v prezentaci referátů z četby pohádek B.Němcové.

Matematika: Krokování. Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti i písemně. Procvičování násobilky 2-10. Algebrogramy. Kružnice, kruh (děti si mají ve čtvrtek přinést kružítko).PS s.36-37.

Člověk a jeho svět: Lidské tělo (opakování probraného učiva, nově: srdce a krevní oběh).

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a společně jsme začali Unit 5 „hračky a sportovní potřeby“. Tento týden pokračujeme v Unitu 5. Procvičujeme si novou slovní zásobu k tématu a sloveso „have got“ v kladných a záporných větách a otázkách formou příběhu a písničkou. Říkankou si připomeneme čísla 0-20. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Zpíváme si písničku na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol si děti ve 3.D. mají vypracovat v pracovním sešitě (Activity Book) str.39 (pouze ty děti, které to nemají vypracované z minulého týdne).

3.A. Pokračujeme v Unitu 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Opakujeme si slovní zásobu k Unitu 5 formou minitestů. Píšeme e-mail Gregovi. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Rozšíříme si slovní zásobu (více sportovních potřeb, sloveso „mít“ ve 3.osobě j.č.). Zpíváme si písničku na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol si děti ze 3.A. mají opakovat slovíčka k Unitu 5, ústně a písemně.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová