AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Pokračujeme v Unitu 6 „Greg’s flat“. Procvičujeme si slovní zásobu (nábytek) i formou minitestu. Učíme se místní předložky (on,in,under), místnosti v domě a slovní vazbu „Where is (the ball)?“ poslechem, hraním příběhu a hrou. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Dokončíme ústní zkoušení na čísla 0-20 a začneme zkoušet sloveso „have got“ ve větách a otázkách, v jednotném čísle. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 6 (nábytek).

3.A. Pokračujeme v Unitu 6 „Greg’s flat“. Procvičujeme si místní předložky (on,in,under), místnosti v domě a slovní vazbu „Where is (the ball)?“ slovní hrou a minitesty. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Dokončíme ústní zkoušení na sloveso „have got“ ve větách a otázkách a začneme ústně zkoušet místní předložky. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol do A4 sešitu vypsat slovíčka z Unitu 6 do 3 skupin (furniture, rooms in the house, prepositions).

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Kontrola práce v AB a šk.s

Hry a aktivity na procvičení částí těla

Příběh „Colin in Computerland“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou

Příběh „Finn MacCool and the Giant´s Causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník.

3.D Týdenní plán od 11.3. do 15.3.

11.3. Poslední bruslení 10-11 h. Zubní prevence.

Český jazyk: Dokončení vyjmenovaných slov po m, procvičování VS po b,l. Rod podstatných jmen. PS s.45-46.

Matematika: Stavby z krychlí (nově:pohled zepředu). Procvičování násobilky, příklady se závorkami. Indické násobení. Sčítání a odčítání do 1 000. Geometrie: Opakování těles, body-přímky-úsečky-kružnice). PS s.8-10.

Člověk a jeho svět: Trávicí soustava

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 11.-15.3.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.D. Děti ze 3.D. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.D. donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 5 z Unitu 5, který si napíšeme v pondělí 11.3.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 11.-15.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Shrnující Test 5 z Unitu 5 si napíšeme v pondělí 11.3. Ve čtvrtek 14.3. odprezentujeme projekty „Things I have got“. Ústně zkoušíme čísla 0-20 a sloveso „have got“ ve větách a otázkách. Věnujeme se anglickým slovíčkům vztahujícím se k bezpečnosti na silnici. V pátek 15.3. začneme Unit 6 na téma „Greg’s flat“ se slovní zásobou k vybavení místnosti v bytě/domě.

3.A.  Minulý týden v pátek jsme neměli angličtinu, protože děti šly do divadla. Pokračujeme v Unitu 6 „Greg’s flat“. Procvičujeme si slovní zásobu (nábytek) i formou minitestu. Učíme se místní předložky (on,in,under), místnosti v domě a slovní vazbu „Where is (the ball)?“ poslechem, hraním příběhu a hrou. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Dokončíme ústní zkoušení na sloveso „have got“ ve větách a otázkách.

K procvičování základních slovíček k Unitu 6 posílám webové stránky: Základní slovíčka (Unit 6)

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

3.D Týdenní plán od 4.3. do 8.3.

Pozor! Kvůli praxi studentů přehazujeme předměty:
Pondělí: 2 hodiny ČJS
Úterý: 2 hodiny čtení (nebude Duhová čeština)
Čtvrtek: 2 hodiny Vv
Pátek: ČJS (ohlášený testík na svaly a kůži)

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po m. Úvod do podstatných jmen (vyhledávání a třídění). PS s.43-44.

Matematika: Stále pokračujeme v upevňování malé násobilky, pamětného i písemného sčítání a odčítání. Indické násobení, krokovací rovnice, obvod a obsah útvaru. PS s.5-7.
Kruh, kružnice: Prosím dohlédněte, aby děti měly tuhu v mikrotužce a funkční kružítko. Většina kružítek má tak krátkou tuhu, že při největší snaze děti nemohou kružnici narýsovat.

Člověk a jeho svět: Dokončení projektů o lidském těle a jejich prezentace.