AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.A: Děti ze 3.A mají nyní portfolia u sebe doma. Některé děti si mají portfolium dát znovu do pořádku. Děti donesou portfolium zpět v den shrnujícího Testu 7, t.j. v pondělí 20.5.

Portfolia na AJ 3.D: Od dětí ze 3.D jsem si vysbírala portfolia, takže je mám u sebe. Ten, kdo ještě neodevzdal portfolium, tak jej odevzdá po návratu ze školy v přírodě. Portfolium hodnotíme známkou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Tento týden jsou děti ve škole v přírodě, takže s dětma se uvidíme od pondělka 27.5. Na pondělí 27.5. si děti mají za domácí úkol donést vypracovaný pracovní list (cvičení 1,3,4), který slouží k opakování Unitu 7. Navíc v pracovním sešitě si děti mají vypracovat str.71/cv.2 a str.72.

3.A. Tento týden si napíšeme shrnující Test 7 z Unitu 7 v pondělí 20.5. Dokončíme ústní zkoušení na popis osob (pouze děti, které ještě nebyly zkoušené). Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti. :-) Podíváme se na Unit 8 „In the playground“.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

3.D Týdenní plán od 13.5. do 17.5.

Zítra prosím nezapomeňte poslat potvrzení o zdravotní způsobilosti a kopii kartičky pojištěnce.
Ve čtvrtek 16.5. pojedeme na zubní hygienu do Nuslí. S sebou: penál, zubní kartáček, lítačku, svačinu, pití.

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po v. Procvičování podstatných jmen (rod, číslo, pád). PS s.58-60.

Matematika: Malá a velká násobilka, písemné násobení. Sčítání a odčítání do 1 000. G: Tělesa, plán stavby. Zlomky. PS s.24-26.

Člověk a jeho svět: Protože se ve čtvrtek vrátíme až na poslední hodinu, kdy si dopíšeme testík na zuby, bude tentokrát ČJS v pátek. Měření hmotnosti.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 13.-17.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.D: Děti ze 3.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti si mají dát portfolia do pořádku, t.j., přidat minimálně 10 prázdných Euroobalů, postupně podle probraných Unitů 1-6 si vše do portfolia založit a také si v portfoliu vše uložit tak, aby se nic nepřekrývalo v Euroobalech. Děti si mají donést portfolia zpět do školy v pátek 17.5. Portfolia na angličtinu hodnotíme známkou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 13.-17.5. budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Protože děti jedou na školu v přírodě příští týden, tento týden dokončíme Unit 7. Procvičujeme si popis osob s pomocí sloves „to be“ a „have got“ a také popis osob ústně zkoušíme na známky. Pracujeme v pracovním sešitě na cvičeních k Unitu 7. V pátek 17.5. prezentujeme projekty „My family members“. Zadání k projektu a kritéria hodnocení děti mají napsané a také nalepené v A4 sešitě. Dále v pátek 17.5. si vysbírám: A4 sešity s napsanýma slovíčkama k Unitu 7 do 3 skupin jak jsme si říkali v hodině a také vzorně upravená portfolia s přidanými minimálně 10 prázdnými Euroobaly. Po návratu ze školy v přírody bychom se měli věnovat opakování Unitu 7, přípravě na shrnující Test 7 a četbě anglických knížek pro děti. :-)

3.A. Tento týden některým dětem znovu pošlu portfolium domů, protože po kontrole některá portfolia nejsou zcela v pořádku. Děti by si měly dát portfolium pořádně do pořádku. Portfolia na angličtinu hodnotíme známkou. Tento týden dokončíme Unit 7, opakujeme si Unit 7 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 7. Procvičujeme si popis osob s pomocí sloves „to be“ a „have got“ a také popis osob ústně zkoušíme na známky. Pracujeme v pracovním sešitě. V pátek 17.5. prezentujeme projekty „My family members“. Zadání k projektu a kritéria hodnocení děti mají napsané a také nalepené v A4 sešitě. Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti. :-)

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

Dokončení prezentace projektů „Who is it? – popis osob – hádanková hra – v návaznosti na projekty

Práce a AB – email to Greg

Hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 7.lekce

Opakování – popis osob, barvy, oblečení, protiklady – příprava na test Unit 7

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou „THE TALE OF LITTLE RED DIDING HOOD/POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE“.

3.D Týdenní plán od 6.5. do 10.5.

Český jazyk: Procvičování vyjmenovaných slov po b,l,m,p,s. Vyjmenovaná slova po v. Rod, číslo a pád podstatných jmen. PS s.57,58,68.

Matematika: Velká násobilka do 100. Písemné sčítání a odčítání. Biland. Plán stavby. Pavučiny. PS s.24-25.

Člověk a jeho svět: Testík na trávicí soustavu. Měření teploty.