4.D Týdenní plán od 16.9. do 20.9.

17.9. třídní schůzka

Český jazyk: Nauka o slově. PS s.6-8. Opakování: dělení hlásek, vyjmenovaná slova, slovní druhy, spodoba znělosti.

Matematika: Stále opakujeme učivo ze 3.ročníku: PS s.8-11. Geometrie: opakování úsečka-přímka-polopřímka-kružnice-kruh.

Člověk a jeho svět: Vzduch. V učebnici není, děti dostávají materiály do portfolia.

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 9.9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce ve šk.r.2019/2020

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Can you find…? Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.tříd (CB str.2-3)

Příběh „Where´s Flossy?“ (CB str.4) – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Tvoření vět otázek v j.č. „What is this?“ a mn.č. „What are these?“ a odpovědí „It´s…“, „These are…/They are…“

Abeceda – procvičování hláskování

Příprava na project „ABC“

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

3.D Týdenní plán od 24.6. do 28.6.

Pondělí: Úklid šatních skříněk (s sebou hadr na mytí).

Úterý: Výstava k 50.výročí Čtyřlístku v Muzeu hl. města Prahy. Vrátíme se až kolem 13,30 h.

Středa: Poslední plavání

Čtvrtek: Výlet do obory Hvězda. S sebou: sportovní oblečení a obuv, čepici, lítačku, svačinu a pití. Děti si mohou vzít peníze na zmrzlinu nebo limonádu.

Pátek: Máme pouze 1 vyučovací hodinu. Pokud děti nepůjdou do družiny, pošlete prosím lístek.

Všem rodičům, příp. prarodičům děkuji za výbornou spolupráci a přeji příjemné léto a krásnou dovolenou. Dana Holečková