AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 1.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Jak už víte z minulého týdenního plánu, děti pracují samostatně podle video lekcí – stejných pro výuku ve škole i doma. Od 1.června plánujeme vždy dvě lekce AJ týdně. Tento týden nebude žádný pracovní list – využijeme zelený pracovní sešit (Activity Book) a budeme psát i do školního sešitu. Práci si děti opět samy zkontrolují / opraví podle videa. Odkazy najdete níže.

Plán na 1.lekci: Opakování dnů v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Slovní zásoba Unit 6 (učebnice s.36-37, PS s.96-97). Záliby/aktivity – dancing (tancování), watching TV (sledování televize), playing computer games (hraní počítačových her), running (běhání), playing football (hraní fotbalu), playing tennis (hraní tenisu), playing basketball (hraní basketbalu), swimming (plavání), going to the supermarket (chození do supermarketu).

Vazby I like watching TV. (Rád se dívám na televizi.) I don´t like going to the supermarket. (Nerad chodím do supermarketu.) I love swimming. (Miluji plavání.) Pracovní sešit s.51/cv.2.

+ Poslechneme si a vypracujeme i PS s.51/cv.1 (není nahrané v lekci) – odkaz pro děti, které pracují z domova: POSLECH

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Odkazy: Video lekce 1 – 6 (1)     PL z min. týdne: ŘEŠENÍ worksheet 25 – 5

Tematická videa na procvičování: Písnička1     Video     Písnička2

Děkuji za spolupráci a přeji pohodové dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,4.A,4.B,4.C (Andrea Běhalová) –Odevzdání vypracovaných úkolů od domškoláků

Dobrý den,

poprosím domškoláky (z mých skupinek) v 1.A,1.B,1.C,1.D,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,4.A,4.B,4.C o zaslání ofocených vypracovaných úkolů zadaných od 25.5. na můj e-mail ke konci každého týdne. Pokud posíláte vice úkolů najednou, tak prosím pošlete vše v jednom e-mailu. Nezapomeňte v e-mailu uvést jméno a příjmení žáka a třídu.

Předem děkuji a přeji Vám všem klidné a pohodové dny.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,B,C –Dobrovolné konzultace

Dobrý den,

Od 1.6. dobrovolně nabízíme konzultace. Tyto konzultace budou pro děti také dobrovolné v následující termíny:

4.ABC (Andrea Běhalová) ČT 17:30

4.A (Monika Otrubová) ÚT 16h, 4.B (Otr) ÚT 17h, 4.C (Otr) ST 16h, 4.D (Otr) ST 17h, 4.E (Otr) ČT 16h

Setkání budou probíhat v Teams a Google Meet. Podrobnější informace jste již obdrželi e-mailem.

Pokud by Vám nevyhovoval termín Vaší třídy, připojte se do jiné. Obsah konzultací je víceméně totožný.

Přeji Vám všem krásné a pohodové dny.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

4.A+B+C+D+E (celé třídy) – Dobrovolná setkání/konzultace

Zdravím čtvrťáky a jejich rodiny!

Od 1.6. nabízíme dobrovolná online setkání/konzultace.

4.A+B+C (Běh) ČT 17,30

4.D+E (San) ST 16,30

4.A (Otr) ÚT 16h, 4.B (Otr) ÚT 17h, 4.C (Otr) ST 16h, 4.D (Otr) ST 17h, 4.E (Otr) ČT 16h

Setkání budou probíhat v Teams a Google Meet – přesné informace obdržíte mailem.

Pokud by někomu nevyhovoval termín konkrétní třídy, může se připojit ke schůzce s jinou skupinou čtvrťáků. Obsah online konzultací bude víceméně totožný.

Přeji hezké dny,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 25.5.:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Jak už víte z informací od paní třídní učitelky a od vedení školy – výukové podklady k AJ nyní zajišťuje vždy jedna vyučující pro celý ročník. Týdenní plány pro čtvrtý ročník jsou tedy stejné ve všech čtvrtých třídách a skupinách. V týdnu od 25.5. proběhne jedna lekce angličtiny a od 1.června plánujeme vždy dvě lekce AJ týdně.

Nově budou děti pracovat samostatně podle video lekcí – stejných pro výuku ve škole i doma. Budou vyplňovat i pracovní list a podle videa si ho samy zkontrolují a případně opraví. Odkazy na video a PL najdete níže. Kdo nemá možnost být online, bude pracovat pouze na PL a jeho kontrolu provede na začátku následujícího týdne (podle řešení uveřejněného v dalším TP). Děti, které nastupují do školy pracovní list dostanou tam. Děti, které zůstávají doma si mohou PL vyplnit na počítači, nebo si ho vytisknout. Pokud nemáte možnost tisku, kopie PL si můžete vyzvednout ve vestibulu školy. Budou uložené v krabici označené AJ – 4.ročník.

Vypracované PL děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které nastupují do školy budou odevzdávat PL ve škole. Tam mohou odevzdat i veškerou práci za období distanční výuky – opět do krabice AJ 4.ročník. Stejně tak mohou odevzdávat práci i rodiče dětí, které pokračují v učení „na dálku“.

Odkazy:          Video lekce 25 – 5           WORKSHEET 25 – 5   

Písnička          Tip na vyrábění

Věřím, že video lekce budou pro děti zajímavou změnou a bude se nám společně dařit. V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte na monika.otrubova@fzs-chlupa.cz.

Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny a pevné zdraví,

Monika Otrubová

Angličtina 4.A,B,C od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5. do konce tohoto školního roku mám přidělené všechny 2.třídy a plánování výuky pro děti ve všech 4.třídách (4.A,4.B,4.C,4.D,4.E) přebírá paní učitelka Monika Otrubová. Tudíž od této chvíle děti z mých skupinek angličtiny ve 4.A, 4.B, 4.C by měly sledovat a vypracovávat úkoly vyvěšené zde paní učitelkou Monikou Otrubovou, ale každá z učitelek angličtiny, i já, budeme nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy.

Nadále děti v mých skupinkách ve 4.A,4.B,4.C mají přístup na UMITETO.ORG –UMIME ANGLICKY, kde budu připravovat zábavné úkoly k procvičování navíc každý týden. Jak jsem Vás již dříve informovala e-mailem, tak děti si mohou všechny úkoly vypracovávat v klidu doma až do konce června 2020. Úkoly v umimeto se budou vztahovat k již probranému učivu v distanční výuce a jsou pro všechny děti dobrovolné.

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek ve 4.A,4.B,4.C a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny