AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Opakujeme si slovní zásobu k Unitu 5 formou minitestů a ústního zkoušení. Píšeme e-mail Gregovi. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Rozšíříme si slovní zásobu (více sportovních potřeb, sloveso „mít“ ve 3.osobě j.č.). Zpíváme si písničky na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol na čtvrtek 21.2. si děti ze 3.D. mají napsat do A4 sešitu: slovíčka k Unitu 5 a opravy k Testu 4. Děti mají donést rodičem podepsaný Test 4 spolu s opravama.

3.A. Opakujeme si Unit 5 formou minitestů a ústního zkoušení. Připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 ještě upřesníme. Zpíváme si písničky na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol na čtvrtek 21.2. si děti ze 3.A. mají napsat do A4 sešitu opravy k Testu 4. Děti mají donést rodičem podepsaný Test 4 spolu s opravama. 

Odkazy na některé Valentýnské písničky jsou zde:

Valentine’s Day Sharks: 

If you love me and you know it:

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a společně jsme začali Unit 5 „hračky a sportovní potřeby“. Tento týden pokračujeme v Unitu 5. Procvičujeme si novou slovní zásobu k tématu a sloveso „have got“ v kladných a záporných větách a otázkách formou příběhu a písničkou. Říkankou si připomeneme čísla 0-20. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Zpíváme si písničku na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol si děti ve 3.D. mají vypracovat v pracovním sešitě (Activity Book) str.39 (pouze ty děti, které to nemají vypracované z minulého týdne).

3.A. Pokračujeme v Unitu 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Opakujeme si slovní zásobu k Unitu 5 formou minitestů. Píšeme e-mail Gregovi. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Rozšíříme si slovní zásobu (více sportovních potřeb, sloveso „mít“ ve 3.osobě j.č.). Zpíváme si písničku na Valentýna. Připomínám, že za domácí úkol si děti ze 3.A. mají opakovat slovíčka k Unitu 5, ústně a písemně.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 28.-31.1.,2019 (pololetní prázdniny v pátek 1.2., škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.-31.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a společně jsme si opakovali Unit 4. Děti byly poučeny o tom jak a co si zopakovat na test. Portfolia jsme si výjimečně nechali ve škole protože je děti nebudou potřebovat k opakování. Děti mají všechen materiál k přípravě na shrnující test u sebe. Tento týden si všichni ve třídě napíšeme shrnující Test 4 z Unitu 4 v pondělí 28.1. Ve čtvrtek 31.1. si rozšíříme slovní zásobu k Unitu 4. Poté začneme Unit 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Připomínám, že za domácí úkol si děti ve 3.D. mají vypracovat v pracovním sešitě (Activity Book) str.39, výjimečně do pondělka 28.1. Na str.39 si děti opakují Unit 4.

3.A. Pokračujeme v Unitu 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Opakujeme si čísla 0-20. Věnujeme se popisu věcí. Např. a small red plane. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že za domácí úkol si děti ze 3.A. mají do A4 sešitu napsat slovíčka k Unitu 5 do čtvrtku 31.1..

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

Známky ke 2.pololetí: V elektronické žákovské knížce musíme počkat až budeme mít připravený prostor pro zapisování známek ke 2.pololetí. Oznamuji tedy, že v elektronické žákovské knížce známky ke 2.pololetí budou pro Vás a Vaše děti zveřejněny až od února 2019.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. 3.D. Opakujeme si Unit 4 a shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme příští týden v pondělí 28.1. Ve čtvrtek 24.1. budeme prezentovat projekty „My favourite food“ a pokud stihneme, tak si poslechneme a přečteme „Colin in Computerland“.
  2. 3.A. Začneme Unit 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Procvičujeme si novou slovní zásobu k tématu a sloveso „have got“ v kladných a záporných větách a otázkách formou příběhu a písničkou. Říkankou si připomeneme čísla 0-20. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Dětem ve 3.A. jsem písemný domácí úkol nezadala.
  3. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji písničky k Unitu 4 na rozšíření slovní zásoby (potraviny, jídl, nápoje) a k procvičení „Do you like…?“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Portfolia na AJ 3.A.  Děti ze 3.A. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.A. donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 4, t.j., v pátek 18.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. 3.A. Shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme v pátek 18.1. V pondělí 14.1. si ještě opakujeme Unit 4. Ve čtvrtek 17.1. budeme prezentovat projekty „My favourite food“ a pokud stihneme, tak si poslechneme a přečteme „Colin in Computerland“.
  2. 3.D. Dokončíme Unit 4. Procvičujeme si sloveso „like“ v kladných a záporných větách a otázkách. Procvičujeme si také další učivo k Unitu 4 v pracovním sešitě. Učíme se o bankovkách a mincích anglicky (britské, české, americké). Ve čtvrtek 17.1. si zkontrolujeme domácí úkoly (slovíčka) a ústně zkoušíme odříkání říkanky zpaměti.
  3. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 7.-11.1.,2019

Dobrý den,

vítám Vás v novém roce.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 7.-11.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 4 na téma „Food and Shopping“ (jídlo a nakupování). Procvičujeme si slovní zásobu a sloveso „like“ (mít rád) v kladných a záporných větách a v otázkách.
  2. Procvičujeme si nakupování a k tomu se učíme o bankovkách a mincích anglicky (britské, české, americké).
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
  4. Písemný DÚ jsem dětem nezadala. Děti si mají zpívat s rodinou a přáteli anglické vánoční písničky a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”.

Přeji vše dobré v novém 2019,

Andrea Běhalová