Angličtina 4.A,B,C -Andrea Běhalová

Důležité upozornění: 

Vzhledem ke stávající situaci jsem nemohla dětem předat časopisy RR osobně. Tyto časopisy mám pro děti připravené a dostanou je hned první týden v září. Každé dítě dostane dva časopisy. Jedno číslo za duben a jedno dvojčíslo za květen/červen. 

Přeji Vám krásné léto! 

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 22.6.:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden budeme sledovat video s prázdninovou tématikou. Něco bude nové, něco zopakujeme. Témata: cestování, zeměpisná slovíčka, světadíly a oceány, prázdninové aktivity.

Odkaz: Video lekce 22 – 6  

Do video lekce se, bohužel, nenahrávají anglické titulky. Proto přikládám ještě youtube odkazy na jednotlivá videa – a doporučuji využít k procvičování.

Odkazy na youtube:     písnička1          písnička2

zeměpisná slovíčka     světadíly a oceány    světadíly     oceány

prázdninové aktivity1     prázdninové aktivity2     prázdninové aktivity3

I nadále můžeme procvičovat na Umimeanglicky.cz.

Vzhledem k malému zájmu se tento týden už nekonají online setkání.

Děkuji za spolupráci.

Přeji Vám všem vydařené prázdniny plné radosti a stále pevné zdraví.

Těším se na shledání v novém školním roce,

Monika Otrubová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

známky jsou uzavřené; vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že děti ze 4.A,B,C mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 17:30 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne budeme pouze opakovat s nahrávkami a pracovním sešitem. Učebnice už děti postupně odevzdávají. Pokud někteří domškoláci nemají podmínky pro přehrávání online – budou pracovat v rámci svých možností. Přikládám řešení k pracovnímu listu z minulé hodiny – v tištěné formě bude opět ve vstupu školy – v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 2.lekci: PS s.61 – shrnutí Unit6 – nespokojíme se pouze s ústním vypracováním – zopakujeme si vše písemně = na volné místo na stránce (nebo do ŠS) píšeme věty podle tabulky – He/She likes… He/She doesn´t like… + napíšeme dny v týdnu tak, jak jdou za sebou + barevně spojíme části vět tak, aby tvořily smysluplné věty

+ PS s.92/cv.1 POSLECH (nejdříve si dobře přečteme věty v tabulce)

+ PS s.92/cv.2 obrázky k větám

+ dobrovolně PS s.92/cv.3

Video k tématu 

ŘEŠENÍ worksheet 15 – 6

Nadále doporučuji procvičování na Umime anglicky.cz

Práci děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PS ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny a pevné zdraví.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden nás čekají ještě dvě lekce angličtiny, příští týden uvidíme… V první lekci budeme pracovat s videem a pracovním listem. Pokud někteří domškoláci nemají možnost přehrávání online – vypracují pracovní list včetně šestého (extra) cvičení. A „na oplátku“ vynechají cvičení 2 a 3 (jsou poslechová). Řešení PL bude v plánu na další hodinu – děti si opět samy zkontrolují. Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout ve vstupu školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 1.lekci: Opakování písničky. Slovesa like, love, hate (= nenávidět) – kladné a záporné věty v 1. a 3.os.j.č. – vazby s -ing. Užití really (= opravdu) ve větách. Např. I really like taking photographs. (Opravdu rád /-a fotografuji.) Práce na PL – poslechová cvičení, čtení, psaní.

Odkazy:          Video lekce 15 – 6 (1)          WORKSHEET 15 – 6

Doplňková cvičení pro zájemce a rychlíky:   PS s.54/cv.1: POSLECH

+ PS s.54/2: pod obrázky dopíšeme správný den v týdnu + do vět doplníme aktivitu a den v týdnu (věty jdou po sobě jako dny v týdnu, aktivity jsou stejné jako  v učebnici s.38/2)

+ Procvičování na Umíme anglicky: určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha 😊

Práci na pracovních listech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PL ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 8.6.:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Na základě zpětné vazby z výuky doma i ve škole trochu zvolníme tempo práce v angličtině. Kdo ještě nedokončil 2.lekci minulého týdne, bude se jí věnovat v tomto týdnu. Informace najdeme v předchozím TP.

Pokud máme hotovo, určitě si pustíme tematická videa na procvičování (odkazy jako minulý týden jsou níže) a v PS vypracujeme na s.52/cv.2 (pokud ještě nemáme).

Tematická videa na procvičování: Písnička1   Koníčky/záliby1   Koníčky/záliby2

Učivo dále procvičujeme na „živých“ pracovních listech:

The days of the week      řadíme názvy dnů v týdnu tak, jak jdou za sebou – názvy dnů přetahujeme z levého sloupce / 2.píšeme názvy jednotlivých dnů – písmena přetahujeme / 3.na bublině klik na mikrofon – posloucháme slovo a od slova vedeme čáru k bublině / 4.píšeme den, který následuje / 5.klik na mikrofon – posloucháme a píšeme slovo / po vyplnění klik Finish a Check my answers       

 Sports     prohlédneme si všechny obrázky a přečteme všechny názvy sportů / do koleček u obrázků dopisujeme čísla, která jsou u jednotlivých slov (Pozor: fotbal jak ho známe je nazvaný soccer a hra s oválným míčem je nazvaná football – známe ho jako american football.) / po vyplnění klik Finish a Check my answers  (Pozor: v kontrole je chybka – baseball se opravuje jako basketball.)

DDÚ: Procvičování na Umíme anglicky – určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha :-)

ŘEŠENÍ: PS s.52/cv.1+2

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji i nadále pohodové dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová