AJ 3.A(Otr)

V týdnu od úterý 23.4.:

Procvičování učiva Unit5: slovní zásoba + vazby I have got…/ I haven´t got… Have you got…? Yes, I have. / No, I haven´t. + čísla do 20 + spojení typu a big red kite (velikost-barva-předmět).

Pracovní list + cvičení v PS.

Minitest – spojení typu a big red kite (velikost-barva-předmět) – v pátek 26.4.

DÚ na pátek 26.4.: pracovní list (dětem předám a vysvětlím v úterý)

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 3.D: Děti ze 3.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 6 z Unitu 6, t.j. ve čtvrtek 25.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Shrnující Test z Unitu 6 si napíšeme ve 3.A tento týden ve čtvrtek 25.4. Poté v pátek 26.4. si rozšíříme slovní zásobu k Unitu 6. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat pracovní list, který slouží k opakování Unitu 6 navíc.

3.A. Začneme Unit 7 „In the Street“ –nová slovní zásoba (lidé, popisná přídavná jména), slovesa „have got“ a „to be“ v popisu osob (Např. She has got long black hair. He is tall.). Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-6.

Navíc se ve 3.A a 3.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 3.A a 3.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-17.4.,2019 (Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Čtvrtletní hodnocení: Minulý týden jsme uzavřeli čtvrtletní hodnocení z angličtiny. Tento týden děti budou informovány o průběžné čtvrtletní známce z angličtiny.

Portfolia na AJ 3.A: Děti ze 3.A mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 6 z Unitu 6, t.j. v pondělí 15.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Opakujeme si Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test 6, který si napíšeme po Velikonocích ve čtvrtek 25.4.

3.A. Shrnující Test z Unitu 6 si napíšeme ve 3.A tento týden v pondělí 15.4.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.4.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.4.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Opakujeme si Unit 6. Dokončíme ústní zkoušení na místní předložky. V pondělí 8.4. a ve čtvrtek 11.4. pracujeme na projektu k Unitu 6, včetně prezentací projektů. Dále si tento týden opakujeme Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test 6. Termín shrnujícího Testu 6 ještě upřesníme. Rozšíříme si slovní zásobu –věci v místnostech. Minulý týden děti dostaly A4 výkresy a mají si za DÚ v pondělí 8.4. donést výkresy se svým nakresleným pokojíčkem pouze na jedné půlce výkresu. Zadání k tomu úkolu děti mají nalepé v A4 sešitech.

3.A. Opakujeme si Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test 6, který si napíšeme příští týden v pondělí 15.4. Podíváme se na použití slovních vazeb „There is…“ a „There are“ a procvičíme je. Ve čtvrtek 11.4. si zkontrolujeme DÚ (pracovní list). Začneme Unit 7 –pouze úvod k Unitu 7.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová