AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -3.A, 3.D: Oznamuji, že děti ze 3.A a 3.D mají portfolia na angličtinu nyní u sebe doma. Ten, kdo chyběl ve škole minulý týden, nechť se staví pro svoje portfolium v moji třídě nebo kanceláři tento týden v ranních hodinách. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2019. V září 2019 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 3.třídy. Poté si děti zavedou nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 4.třídě.

Tento týden 24.-28.6.,2019 výuka angličtiny nebude, ale děti mě mohou najít po celý týden v ranních hodinách v moji třídě nebo kanceláři.  :-)

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2019.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 17.-21.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -3.A, 3.D: Oznamuji, že děti ze 3.A a 3.D mají portfolia na angličtinu nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevzdal ke kontrole portfolium na angličtině minulý týden, prosím tedy, nechť mi jej neprodleně odevzdá tento týden.

Poznámka k plánu na tento týden 17.-21.6. 2019:  Připomínám, že z důvodu konání Chlupíkova divadelního léta ve škole během tohoto týdne, může dojít ke změnám v rozvrhu nebo v plánu ve vyučovacích hodinách.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly na prázdniny a další důležité informace. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny tento týden 17.-21.6., tak si:

  • Znovu opakujeme všechna slovíčka a slovní vazby z Unitů 1-9 hrou.
  • Zazpíváme anglické písničky.
  • Rozšiřujeme si slovní zásobu zábavnou formou a popřejeme si hezké letní prázdniny. :-)
  • 3.A: Navíc, v pondělí 17.6. s dětmi ve 3.A znovu zkoušíme v angličtině hraní anglické pohádky na divadelní představení v Chlupíkově divadle tady ve škole. Naše anglická pohádka je zařazena do programu Chlupíkova divadelního léta. Premiéra našeho divadelního představení anglické pohádky se bude konat v úterý 18.6. v 10:55 hod v Chlupíkově divadle tady ve škole. :-)

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 10.-14.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.A a 3.D: Děti ze 3.A a 3.D.mají portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolium v den celoročního/ závěrečného Testu, t.j. ve čtvrtek 13.6.

Tento týden 10.-14.6. jsme ve 3.A a v 3.D s druhou polovinou třídy spojeni. Opakujeme si probrané učivo v Unitech 1-9 a napíšeme si celoroční/ závěrečný Test. Test zahrnuje probrané učivo v Unitech 1-9 a zhodnotí jak děti zvládly učivo ve 3.třídě. Termín Celoročního/ Závěrečného Testu:  čtvrtek 13.6.

V průběhu týdne ve 3.A máme zkoušky na divadelní představení v Chlupíkově divadle tady ve škole. Děti budou znát své role v anglické pohádce v pondělí 10.6. a vezmou si texty domů, aby se naučily co zpaměti říkají v pohádce.

Ve 3.D. po celoročním/ závěrečném testu si opakujeme a rozšiřujeme slovní zásobu různou formou.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 3.-7.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.D: Děti ze 3.D.mají portfolia u sebe doma. Dětem dávám ještě jednou šanci si portfolia dát do pořádku. Poslední termín odevzdání portfolií k hodnocení známkou je čtvrtek 6.6.  

Celoroční Shrnující Test – Hodnocení zvládnutého učiva ve 3.třídě: Všechny děti by si měly napsat tento Test před letníma prázdninama v níže uvedeném termínu. Test zahrnuje Unity 1-9. Pokud někdo bude chybět ve škole v uvedeném termínu, tak si Test napíše v pondělí 10.6. nebo u třídní učitelky.

Termín Celoročního Testu pro 3.A a 3.D: čtvrtek 13.6.

Minulý týden v pátek 31.5. angličtina ve 3.D odpadla kvůli sportovním aktivitám a hrám k oslavě Dnu dětí. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.6. budeme pokračovat v následujícím:

3.D Čteme na známky anglické knížky pro děti. :-) Dokončíme ústní zkoušení na popis osob (pouze ten, kdo ještě nebyl zkoušený). Podíváme se na Unit 8 „In the playground“ a Unit 9 „At the sports centre“. V Unitu 8 si procvičujeme slovní zásobu (oblečení) ústně a písemně, slovní vazby „I’m wearing….“ „What are you wearing?“ a k tomu přidáme „Whose (jumper) is this? It is (Polly’s jumper).“ V Unitu 9 se zaměříme na slovní zásobu (části těla) a sloveso „can“ v kladné a záporné větě. Ve čtvrtek 6.6. a v pátek 7.6. si opakujeme Unity 1-9. Na čtvrtek 6.6. si děti mají za domácí úkol přinést na angličtinu vzorně upravené portfolium podle pořadí probraného učiva v Unitech 1-7 (všechny Testy a minitesty, pracovní listy, projekty, nic se nepřekrývá). Navíc, děti si mají opakovat probraná slovíčka a učivo k Unitům 1-7, ústně a písemně.

3.A  Tento týden jsou děti ve škole v přírodě, takže s dětma se uvidíme od pondělka 10.6. Na pondělí 10.6. si děti mají za domácí úkol opakovat probraná slovíčka a učivo k Unitům 1-9, ústně a písemně. V pondělí 10.6. budeme dodatečně opakovat Unity 1-9. Ve čtvrtek 13.6. si napíšeme celoroční shrnující Test z Unitů 1-9. Pokud někdo bude chybět ve škole v tomto termínu, tak si Test napíše v pondělí 10.6. nebo u třídní učitelky. Navíc, děti projevily zájem si zahrát anglickou pohádku v divadle. Tak si rozšíříme slovní zásobu a to tím, že během týdne se věnujeme přípravě na divadelní představení v Chlupíkově divadle tady ve škole, které se bude konat v úterý 18.6. v 10:55 hod. Hrajeme známou anglickou pohádku v angličtině a měli bychom se všichni na to připravit (v pondělí 10.6. si rozdáme role). :-)

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.5.,2019

Dobrý den,

A4 sešity 3.D:  Již před školou v přírodě jsem si od dětí ze 3.D vysbírala A4 sešity ke kontrole napsaných slovíček k Unitu 7. Ten, kdo ještě neodevdal A4 sešit, tak by jej měl neprodleně odevzdat na angličtině ke kontrole v pondělí 27.5.

Portfolia na AJ 3.D:  Portfolia máme nyní ve škole. Portfolia si pošleme domů v pondělí 27.5. 

Portfolia na AJ 3.A:  Portfolia máme nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevdal portfolium na angličtinu, tak by jej měl neprodleně odevzdat na angličtině ke kontrole v pondělí 27.5.

Celoroční Shrnující Test – Hodnocení zvládnutého učiva ve 3.třídě: Protože brzy zhodnotíme shrnujícím testem jak děti zvládly učivo ve 3.třídě za celý školní rok, především co z učiva si již osvojily, bylo by dobré kdyby si děti ve 3.A a 3.D začaly doma opakovat vše k Unitům 1-9. Při opakování Unitů 1-9 by si děti měly znovu prolistovat učebnici (Class Book), pracovní sešit (Activity Book), zápisky v A4 sešitě, všechny materiály vložené v portfoliu a všechna probraná slovíčka v Unitech 1-9. Opakovat si také budeme ve škole před shrnujícím Testem. Termím shrnujícího Testu k Unitům 1-9 ještě upřesníme.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.5. budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Tento týden v pondělí 27.5. si opakujeme Unit 7. Na pondělí 27.5. si děti mají za domácí úkol donést vypracovaný pracovní list (cvičení 1,3,4), který slouží k opakování Unitu 7. Navíc v pracovním sešitě si děti mají vypracovat str.71/cv.2 a str.72. Děti, které ještě neodprezentovaly projekt „My family members“, tak by je měly odprezentovat v pondělí 27.5. Ve čtvrtek 30.5. si napíšeme shrnující Test 7 z Unitu 7. V pátek 31.5. čteme na známky anglické knížky pro děti. :-) Celý tento týden ústně zkoušíme popis osob.

3.A. Tento týden pokračujeme v Unitu 8. Procvičujeme si slovní zásobu (oblečení) ústně a písemně, slovní vazby „I’m wearing….“ „What are you wearing?“ a k tomu přidáme „Whose (jumper) is this? It is (Polly’s jumper).“ V pondělí 27.5. dokončíme ústní zkoušení na popis osob (pouze děti, které ještě nebyly zkoušené) a věnujeme se opravám k Testu 7. Ve čtvrtek 30.5. a pátek 31.5. čteme na známky anglické knížky pro děti. :-) Celý tento týden si opakujeme základní slovíčka a slovní vazby k probraným Unitům 1,2,3,4,5,6,7,8 a přidáme základní slovíčka k Unitu 9 (části těla). V Unitu 9 „At the sports centre“ se zaměříme na  sloveso „can“ v kladné a záporné větě. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat probrané učivo v Unitech 1-8.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová