Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

Prezentace projektů „ABC“

V návaznosti na projekty tvoření vět.

Příprava na shrnující test 1.lekce – procvičování ústní i písemnou formou

Abeceda, hláskování

Tvoření otázek v j.č. i mn. č. What´s this?/ What are these? a odpověďí.

Procvičování – barvy a předměty – probraná slovní zásoba 1.lekce

Odpovídání na základní otázky. (What´s your name?, How old are you?, How are you? etc…)

Příští týden si děti napíší shrnující test 1.lekce a proběhne kontrola práce v AB i šk.s.

 

Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) – týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Anglický časopis: Oznamuji, že dětem, které si předobjednaly, jsem již rozdala první číslo anglického časopisu za září 2020 a děti jej mají nyní u sebe a mohou si číst a luštit křížovky. V žákovské knížce na str.24 je to také písemně zaznamenáno. Ten, kdo minulý týden na angličtině chyběl, dostane časopis po návratu do školy. Děti si mají pravidelně nosit anglický časopis na každou hodinu angličtiny, protože s ním budeme v hodinách pracovat.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme projekt „The letters of the alphabet“ (Písmena abecedy).
 2. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení, hrou a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v pondělí 5.října. K Unitu 1 by děti měly umět: Písmena anglické abecedy na přeskáčku; Vyhláskovat anglická slova, vlastní jméno a příjmení; Přehrát rozhovor se spolužákem –pozdravit a představit se, klást otázky a odpovídat na ně, rozloučit se; Rozlišit slovní vazby „What are these?“ vs. „What is this?“ a odpovědět na ně; Umět vytvořit množné číslo u pravidelných a některých nepravidelných podstatných jmen; Ovládat slovní zásobu k Unitu 1 (vizte slovníček vzadu pracovního sešitu).
 3. Rozšíříme si učivo na hláskování dlouhých slov.
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry„Listen and find“ a „Slot machine“. U „Slot machine“ děti přiřadí do prázdných políček správná slova k obrázkům. K použití jsou tlačítka „Check the answers“ (Zjisti odpovědi) a „Try again“ (Zkus si znovu).

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce v Activity book – následná společná kontrola

Abeceda – prezentace projektů ABC

Tvoření vět v návaznosti na prezentované projekty

Hry a aktivity na procvičení hláskování

Krátká video – Abeceda

Video na shlédnutí doma:

 

 

 

Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) –týden 21.-25.9.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu:  Oznamuji, že děti ze 4.A mají portfolia nyní ve škole. Ten, kdo ještě nedonesl portfolium na angličtinu, nechtˇ jej donese tento týden.

Žákovská knížka: Vzadu žákovské knížky (předposlední stránka) zapisujeme zapomínání pomůcek a domácích úkolů na angličtinu. Pochvaly a poznámky z chování na angličtině zapisujeme v žákovské knížce na str.24-25 a také na začátku od str.2.

Úkolníček: Domácí úkoly si děti mají zapisovat do úkolníčku, který si mají nosit na každou hodinu angličtiny. Během hodin angličtiny píšeme domácí úkoly na tabuli a vyhradíme si čas na jejich zápisy do úkolníčků.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 1 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1. Termín shrnujícího testu ještě upřesníme. Z Unitu 1 by děti měly již umět ústně, četbou a písemně:
 • Písmena anglické abecedy na přeskáčku.
 • Vyhláskovat anglická slova, vlastní jméno a příjmení
 • Přehrát rozhovor se spolužákem –pozdravit a představit se, klást otázky a odpovídat na ně, rozloučit se
 • Rozlišit slovní vazby „What are these?“ vs. „What is this?“ a odpovědět na ně
 • Umět vytvořit množné číslo u pravidelných a některých nepravidelných podstatných jmen
 • Ovládat slovní zásobu k Unitu 1 (vizte slovníček vzadu pracovního sešitu)
 1. V pondělí 21.9. si zkontrolujeme pracovní list, který děti dostaly vypracovat za domácí úkol.
 2. Tvoříme projekt „The letters of the alphabet“ (Písmena abecedy).

 Alphabet song: 

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Úvodní informace k angličtině (AJ Andrea Běhalová) ve 4.třídách: AJ 4.A

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vítám Vás a Vaše děti ve školním roce 2020/2021 a oznamuji, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce AJ. Další podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete v příloze této zprávy. V klidu si informace o výuce AJ v příloze přečtěte a seznamte se s nimi, prosím. Zde klikněte na přílohu: Informace o výuce AJ

Tyto AJ informace v tištěné formě mají děti již nalepené a Vámi podepsané v A4 linkovaných sešitech.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová, Ph.D.

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Základní informace o výuce ve školním roce 2020/2021

Podrobné informace mají děti vlepené ve školním s. a nechají doma jedním z rodičů podepsat

Děti si budou do hodin AJ nosit následující pomůcky:

Class Book  Happy Street 2

Activity Book Happy Street 2

Portfolio (ve kterém budou mít 20 euro obalů)

Žákovskou knížku

Penál

Domácí úkoly si budou děti i v tomto šk.r. psát ze druhé str. sešitu

Také budu o probíraném učivu pravidelně informovat na školním webu – viz. Týdenní plány – Angličtina – Santana

Do týdenních plánů budu i letos psát  co se v daném týdnu probírá popřípadě budu vkládat zajímavé odkazy. 

Věřím, že bude školní rok 2020/2021 šťastný a děti se budou do hodin těšit. 

Veronika Santana

AJ 1.9. – 19.9.2020

Úvodní hodiny – Classroom rules

Procvičování: Alphabet and Spelling

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Příběh „Where´s Flossy?“ – poslech překlad, dramatizace

Procvičování probrané slovní zásoby písemnou i ústní formou.

Práce v AB – samostatná práce i poslechová cvičení, následná společná kontrola