Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 27.1. – 31.1.2020

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce

Procvičování ústní i písemnou formou

Příprava na shrnující test Unit 4 (3.A,3.B – 3.2.2020, 3.C,3.D – 4.2.2020)

Příští týden proběhne kontrola práce ve šk.s, a AB

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Portfolia na angličtinu mají děti ze 3.A, 3.B nyní u sebe doma. Děti mají donést portfolium na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 4, t.j., tento týden v pondělí 27.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme s dětmi ve 3.A a 3.B tento týden v pondělí, 27.1.2020.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu a slovní vazby k Unitu 4 (jídlo, pití, vydáme se nakupovat potraviny do obchodu v Oxfordu, připomeneme si ústně a písemně slovní vazby –např. How much is it? (Kolik stoji pomeranče?), That is…It costs… (Tohle je…Stojí to…. ). Navíc, podíváme se na animovaný příběh o Colinovi -Colin in Computerland „The Ice Monster“).
 3. Začneme Unit 5 na téma „Toys and Sport equipment“ (hračky a sportovní potřeby). Tento týden se zaměříme na práci se základní slovní zásobou a slovní vazbou I’ve got…“ (Já mám…), „I haven’t got….“(Já nemám…) .

Navíc, odkazy k opakování Unitu 4:  Vocabulary        How many ice creams? -story        Songs and chants

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Prezentování projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – tvoření vět kladných i záporných s použitím „I like…/I don´t like…“, „He/She likes…/He/She likes…/He/She doesn´t like…

Společná kontrola práce v AB

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby 4.lekce, příprava na shrnující test.

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –týden 20.-24.1.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme a opakujeme si Unit 4 na téma „Food“ (jídlo). Připravujeme se na shrnující Test z Unitu 4, který si napíšeme příští týden v pondělí, 27.1.2020.
 2. Ve čtvrtek 23.1. prezentujeme projekty „My favourite food“. Zadání k projektu a kritéria hodnocení děti mají nalepené v A4 linkovaných sešitech.
 3. Pracujeme v pracovním sešitě.
 4. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala.

P.S. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji písničky k Unitu 4 na rozšíření slovní zásoby (potraviny, jídlo, nápoje) a k procvičení „Do you like…?“ ;-)

Navíc, zde je zimní písnička „Little snowflake“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 13..-17.1.2020

Dokončení prezentace projektů „My present“

Říkanka „I like pizzas“ – poslech, překlad

Hádanková hra – procvičování slovní zásoby 4.lekce – Food

Scénka – nakupování

Práce s AB – poslechová cvičení – následná společná kontrola správnosti

Rozšíření slovní zásoby – fruit and vegetables

Příprava na projekt „Food“.

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 13.-17.1.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 13.-17.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 4 na téma „Food“ (jídlo). Procvičujeme si slovní vazby „I like/ I don’t like…“ (Já mám rád(a)/ nemám rád(a)) a přidáme kladení otázek „Do you like … ? Yes, I do / No, I don’t.“(Máš rád(a)…? Ano, mám./ Ne, nemám.).
 2. Věnujeme se nakupování.
 3. Pracujeme v pracovním sešitě.
 4. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka k Unitům 1,2,3,4.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová