Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 18.11.-22.1.2019

Celý tento týden je p.uč. Andrea Běhalová nepřítomna a proto jsou skupiny spojené (3.A,3.B)

Opakování – Unit 3

Tvoření otázek „Is it a…?“a odpovědí (kladných i záporných) „Yes, it is a…“, „No, it isn´t a…“ s použitím nové slovní zásoby – hračky

Hry na opakování: barev, číslovek, školních pomůcek,přídavných jmen – popis věcí

Procvičování – hláskování.

Příprava na projekt „My favourite toy“

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

A4 linkované sešity: Oznamuji, že jsme si vysbírala A4 linkované sešity od dětí ze 3.A a 3.B, takže je mám nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma „Toys“. Procvičujeme si slovní vazby příběhem a slovní hrou, např. „Is it (a car)? Yes, it is. /No, it isn’t.“ (česky: Je to (auto)? Ano, to je. Ne, to není.).
  2. Od pondělka 18.11. ústně zkoušíme: slovíčka z Unitu 2 a rozhovory ve dvojicích (půjčení si věci a poděkování).
  3. Opakujeme si jednoduché povely písničkou a tancem a připomeneme si slovní spojení barva+ název věci, např. It is a blue train, v rámci popisu věcí.
  4. Písemný domácí úkol jsme dětem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3 a připravovat se na ústní zkoušení.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda/Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

Freedom, Jail/Prison, Free, Imprisoned, Human right, Opportunity to choose, To vote, Sadness, Happiness, Government, Party, March, Strike, Police, Election, Velvet, Revolution, Velvet Revolution, Knowledge, Wisdom, Law, Right, Responsibility, Citizen, Freedom of speech, Opinion, Obey, Against

Použití probrané slovní zásoby – pasivně – poslech – krátká videa

Pokračování v Unit 3 – práce s AB

Chant „I´m a red robot“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

 

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 11.-15.11.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.A, 3.B: Děti ze 3.A a 3.B mají nyní portfolia u sebe doma. Děti si mají donést portfolia zpět na angličtinu v pondělí 11.11, abychom si dodělali opravy k Testu 2 ve škole.

Čtvrtletní hodnocení: Čtvrtletní hodnocení z angličtiny je vyjádřeno známkou v elektronické žákovské knížce (Bakaláři). Čtvrtletní známka vyjadřuje jak si dítě průběžně vede v angličtině. Tento týden děti budou informovány o průběžné známce z angličtiny.

Tento týden na 1.stupni se věnujeme tématu “Svoboda” (anglicky: Freedom nebo Liberty). Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 11.-15.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. V pondělí 11.11. si doděláme opravy k Testu 2 v A4 linkovaných sešitech. Povídáme a zpíváme si o podzimu, především se zaměříme na jevy v přírodě na podzim.
  2. Čteme si krátkou anglickou knížku pro děti o podzimu a povídáme si o tom, co jsme si přečetli.
  3. Začneme Unit 3 na téma „Toys“ (česky: hračky). Učíme se novou slovní zásobu (hračky) písničkou a slovní vazby příběhem a slovní hrou, např. „Is it (a car)? Yes, it is. /No, it isn’t.“ (česky: Je to (auto)? Ano, to je. Ne, to není.). Děti mají nalepenou anglickou abecedu v A4 sešitě, kterou si mají pravidelně opakovat doma, tak si navíc procvičíme hláskování nových slovíček.
  4. Ústně zkoušíme: slovíčka z Unitu 2 a rozhovory ve dvojicích (půjčení si věci a poděkování).
  5. Domácí úkol jsme posunuli na čtvrtek 14.11. Děti si mají napsat slovíčka k Unitu 2 z pracovního sešitu (vizte str. 101) do A4 linkovaného sešitu. Děti píšou pouze anglický a český název. Děti již vědí jak slovíčka mají rozdělit do skupin když je budou psát do A4 sešitu.
  6. Věnujeme se tématu „Freedom/ Liberty“ v souvislosti s tématickým týdnem.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 4.11.-8.11.2019

Rozšíření slovní zásoby – Halloween – hry, aktivity, písničky

„Who are you?“ – costume party

Ghosts catching/counting – chytání/počítání duchů

„What is it?/Co je to?“ – práce s obrázkem – kolik zvířátek se ukrývá v jednom Halloween popleteném obrázku. – procvičování – Animals

Halloween puzzles

Hry s flashcards – „What is missing?/Co chybí?

Halloween – songs Knock Knock, Trick or Treat – part 1,2

Halloween spooky haunted doll´s  house – krátké video na procvičení nové slovní zásoby

Pokračování v Unit 3 – příběh – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace. Práce s AB