Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Naprosto chápu, že současná situace je náročná, a proto bych ráda připomenula že děti mají dovoleno u projektů ( 3.třídy a 4.třídy) a u práce ve šk.s.(2.třídy) využít několik možností:
1) Obrázek namalovat
2) Obrázek vystřihout (časopis, noviny, letáky, apod.)
3) Obrázek vytisknout z PC
Přeji Vám hezký den
Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Dobrý den milé děti,

určitě si pamatujete na „Steve a Maggie“ videa. Protože jsme byli v hodinách limitováni časem, tak jsem Vám pouštěla vždy jen krátké video spojené se slovní zásobou, kterou jsme právě probírali. Protože máte nyní času víc, tak si můžete pustit všechna videa, která Vás zaujmou. Doporučuji zapnout i titulky, aby jste mohli sledovat současně i psaný text.

https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

Přeji Vám hezký den

Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Milé děti, maminky a tatínkové,

většina z Vás mi již zasíláte projekt „MY ROOM“. Musím děti pochválit. Projekty jsou krásné, známky zapisuji do EŽK.

Práce na následujících 14 dní:

Práce ve školním s.:

Děti si napíší nadpis nové lekce: UNIT 7 – IN THE STREET

Pod nadpis napíší slovíčka (CB str.42) – a woman, a dog, a boy, a baby, a man, a girl

Četba a překlad textu – (CB str.43,44)

Práce v AB – str.62/2,63/2,64/3,65/2,66/2,72

Poslední co bych chtěla, je aby jste byli přetížení a unavení. Rozdělujte si práci průběžně a v případě nejasností Vám ráda pomohu:

veronika.santana@fzs-chlupa.cz

Opatrujte se a přeji Vám hlavně pevné zdraví

Veronika Santana

 

(Vím, že ne všichni máte pravidelné a neomezené internetové připojení. Proto mají děti zadanou práci z CB, AB, práce ve šk. s. a starší děti také projekty – viz. předešlé týdenní plány.

Ale v případě, že budete mít přístup k internetu, navštivte prosím i tyto webové stránky, které mohou dětem v době distanční výuky pomoci v procvičování AJ.)

https://www.englishwsheets.com/furniture.html

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Přeji Vám hlavně zdraví!

Veronika Santana

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –týden 30.3.-3.4.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -3.A, 3.B:  Oznamuji, že děti ze 3.A a 3.B mají portfolia na angličtinu ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -3.A, 3.B:  Všechny děti ze 3.A a 3.B by měly mít pracovní sešity na angličtinu u sebe doma.

Distanční výuka na týden 30.3. -3.4.,2020:

 • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny projekty a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Pokud se škola otevře, tak se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
 • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Kdo z vás rodičů doma může, bylo by dobré kdyby dohlédl na to, že dítě pracuje na úkolech. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 10 minut každý den. 

Tento týden pokračujeme v Unitu 6. Pracujeme na projektu a učíme se názvy místností v domě. 

 1. Tvorba projektu „My room“ (Můj pokojíček) nebo „My dream room“ (Můj vysněný pokojíček) nebo „My crazy room“ (Můj šílený pokojíček, kde je nepořádek). Děti si mohou vybrat a vytvořit jeden z těchto tří projektů a zde je zadání k projektu:
 • Výkres o velikosti A4 nebo A3 si rozděl tužkou na dvě půlky.
 • Na výkresu by měl být název projektu „My room“ nebo „My dream room“ nebo „My crazy room“.
 • Na jednu půlku výkresu nakresli a vybarvi si Tvůj pokojíček s nábytkem a písemně pojmenuj anglicky názvy nábytku (minimum 5 kusů nábytku). Navíc přikresli 5 věcí do obrázku (např. hračky, školní potřeby, oblečení, ovoce, apod.) a také je písemně pojmenuj anglicky. Namísto kreslení můžeš také barevné obrázky nalepit, pokud chceš.
 • Na druhou půlku výkresu ke každé věci napiš jednu větu o tom kde je věc umístěna. Např. The apple is under the table. Na výkresu budeš mít napsaných celkem 5 vět, každá  s jinou předložkou (např. under, on, in, next to) a navíc ještě 1 úvodní větu: This is my room. nebo This is my dream room. nebo This is my crazy room.  
 • Projekt by měl být graficky upravený – čitelné, úhledné písmo, barevné obrázky, apod.
 • Projekt by měl být psaný spisovnou angličtinou bez závažných chyb.
 • BONUS k projektu: Přikresli nebo nalep na výkres více věcí a napiš více vět.
 1. Přehrajte dětem následující 2 video nahrávky několikrát během týdne.

VIDEO 1: Místnosti v domě  

VIDEO 2: In the bathroom…(v koupelně)

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Milé děti, maminky a tatínkové

vím, že ne všichni máte pravidelné a neomezené internetové připojení. Proto mají děti zadanou práci z CB, AB, práce ve šk. s. a starší děti také projekty – viz. předešlé týdenní plány.

Ale v případě, že budete mít přístup k internetu, navštivte prosím i tyto webové stránky, které mohou dětem v době distanční výuky pomoci v procvičování AJ.

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Přeji Vám hlavně zdraví!

Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Milé děti, maminky a tatínkové, 

v návaznosti na vývoj situace Vám píši tuto zprávu. Nikdo netuší, kdy přesně se budou školy znovu otevírat. Původně jsem napsala, že si veškerou práci společně zkontrolujeme po návratu do školy. Také projekty jste měli odevzdávat po znovuotevření školy. Hodně rodičů mi již zasílá na moji školní emailovou adresu fotografie projektů jejich dětí. Proto navrhuji i všem dalším rodičům, aby zvolili tuto formu. Nechci Vás zbytečně stresovat a dávat Vám termíny, do kdy máte projekty poslat. Termín odevzdání nechávám otevřený.  Zaslané projekty budu průběžně známkovat (dětem většinou projekty pomáhají zvednout jejich studijní průměr) a známky zapisovat do EŽK.

Moje emailová adresa:    veronika.santana@fzs-chlupa.cz

Přeji Vám hlavně zdraví

Veronika Santana