AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

2.B,C: S dětma ve 2.B a 2.C se uvidíme až v pondělí 29.4.

2.A: Pokračujeme v opakování Unitu 4 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 4. Opakujeme si části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně, písemně, poslechem a četbou . Rozšíříme si slovní zásobu o jiné části těla a smysly (hear, see, smell, taste, touch).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 29.4.  

Dětem jsem domácí úkol nezadala. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

2.A. na pátek 26.4. 

  1. Děti si mají opakovat Unit 4 – části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně.
  2. Děti si mají vypracovat pracovní list na procvičování částí těla a četbu vět “I´ve got…”, který dostaly.
  3. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 15.4.-19.4.2019

2.A – Hodina odpadá – Velikonoce

2.B,2.C,2.D

Úvod do Unit 5 – My House (CB str.30-31)

Nová slovní zásoba – procvičování ústní i písemnou formou

Poslechová cvičení, práce s AB (str.38,39,40)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou „The Frog Princess“

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 15.-17.4.,2019 (Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Portfolia na AJ 2.B a 2.C: Děti ze 2.B a 2.C mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 4 z Unitu 4, t.j. v pondělí 15.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

2.B,C: Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme ve 2.B a 2.C tento týden v pondělí 15.4.

2.A: S dětma ve 2.A se uvidíme až v pátek 26.4. V tento den pokračujeme v opakování Unitu 4 –části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně, písemně, poslechem a četbou . Rozšíříme si slovní zásobu o jiné části těla a smysly (hear, see, smell, taste, touch).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 15.4.  

  1. Děti si mají opakovat Unit 4 na shrnující Test 4- části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně.
  2. Děti si mají vyrobit miniknížku “Paint” -píšou barvy a části těla a obličeje do vět a vybarvují obrázky podle vět. Miniknížku “paint” děti najdou v pracovním sešitě na stránkách 75 a 76.

2.A. na pátek 26.4. 

  1. Děti si mají opakovat Unit 4 – části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně.
  2. Děti si mají vypracovat pracovní list na procvičování částí těla a četbu vět “I´ve got…”, který dostaly.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 8.-12.4.,2019

Dobrý den,

minulý týden nám ve 2.A. angličtina odpadla, protože děti měly jiný program s celou třídou. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.4.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

2.B,C: Pokračujeme v opakování Unitu 4 –části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně, písemně, poslechem a četbou . Rozšíříme si slovní zásobu o jiné části těla a smysly (hear, see, smell, taste, touch).

2.A: Pokračujeme v Unitu 4. Věnujeme se projektu “My soup” (Moje polévka), který si děti vypracovaly v A4 sešitech. Pokračujeme v procvičování  “I’ve got” (Já mám…) různou formou, včetně poslechu a dramatize příběhu. Dokončíme ústní zkoušení na odříkání zpaměti říkanku “I’ve got brown hair” (viz učebnice/ Class Book, Unit 4, str.27). Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.B,C na pondělí 8.4.  

Děti si mají opakovat Unit 4 – části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně. Odkazy jsou zde:

Části těla

Barvy vlasů a slovní vazba I’ve got….(Já mám…)

I am a mouse story

2.A. na pátek 12.4. 

  1. Děti si mají vypracovat “I’ve got” v pracovním sešitě na str.37 dole.
  2. Děti si mají opakovat Unit 4 – části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně (vizte odkazy výše u 2.B,C).
  3. Děti, které ještě nevypracovaly “My soup” projekt do A4 sešitu, tak si jej vypracují, abychom všichni mohli s tím pracovat na angličtině tento týden.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 1.4.-5.4.2019

Dokončení prezentace „Minibook by…“

Opakování učiva 4.lekce

Části obličeje, části těla, barvy, popis osob – příprava na shrnující test

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou Aladdin/Aladin

Příští týden bude probíhat kontrola práce ve šk.s. a AB