Důležité oznámení: Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) – týden 19.-23.10.,2020

Dobrý den,

Důležité oznámení pro rodiče –Změna vyvěšování týdenních plánů: Oznamuji Vám, že vyvěšování týdenních plánů se nyní přesunulo do školního systému Bakaláře přes Komens, kde na nástěnce třídy uvidíte týdenní plán pro angličtinu na tento týden 19.-23.10. a pravidelně v následných týdnech a to ke konci týdne, jak jste již zvyklí. Pokud stále nemáte přístup nebo nevíte jak se připojit do Bakalářů a Komens, tak prosím kontaktujte třídního učitele.     

Připomínám naše pravidelné online hodiny od tohoto týdne přes MS Office 365 -Teams:

4.A  ve čtvrtek 11:50 hod

Účast na distanční výuce je povinná a je třeba se na každou online hodinu Anglického jazyka přihlašovat včas.

Přihlášení se do MS Office 365 –Teams: Použijte prosím přihlašovací údaje, které vám byly poskytnuty školou, protože pouze ty vám umožní se bezproblémově zapojit do všech výukových aktivit v našem týmu v Teams. V případě problému s připojením, zkuste se nejprve odhlásit a poté opět přihlásit do Teams.

Na online schůzce budou děti potřebovat: klid, aby nebyly rušeny, vypnutý mikrofon a zapnutou kameru (pokud by se děti mohly naučit doma zapnout mikrofon, tak by to bylo super), papír nebo tabulku na psaní, psací potřeby, barevné pastelky, A4 linkovaný sešit, učebnici a pracovní sešit na angličtinu.

Podrobnější informace k plánu na tento týden 19.-23.10. najdete v Bakalářích pod Komens nástěnkou vaší třídy.

Přeji všem pěkný podzimní den a hlavně pevné zdraví,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.10.-23.10.2020

Naše ONLINE hodina přes TEAMS: 

4.A čtvrtek 11.50 hod

4.B čtvrtek 10.55 hod

4.C pátek 8.00 hod

4.D pátek 8.55 hod

Připravte si prosím před hodinou  Happy Street 2 – AB, CB , školní sešit a psací pomůcky.

Při naší první hodině Vám řeknu víc informací – ohledně online výuky, domácí přípravy, procvičování na UMIMETO atd. atd.

Těším se na Vás a přeji Vám i Vašim rodinám hlavně pevné zdraví a v rámci možností klidný víkend.

Veronika Santana

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 12.10.-16.10.2020

Úvod do Unit 2 – Happy families

Nová slovní zásoba – Family

Příběh „The Presents“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Procvičování probrané slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce v AB – následná společná kontrola

Tvoření vět  s použitím HIS, HER

Tvoření vět – přivlastňování  –  It´s Polly´s …, It´s Tom´s…., It´s mom´s …, It´s dad´s…

Numbers – 1-100 – poslechová cvičení

Aktivity na procvičení slovní zásoby 2.lekce

Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) –týden 12.-16.10.,2020

Dobrý den,

Anglický časopis za říjen 2020: Oznamuji, že dětem, které si předobjednaly, jsem již rozdala druhé číslo anglického časopisu za říjen 2020 a děti jej mají nyní u sebe a mohou si číst a luštit křížovky. V žákovské knížce na str.24 je to také písemně zaznamenáno. Ten, kdo minulý týden na angličtině chyběl, dostane časopis po návratu do školy. Děti si mají pravidelně nosit anglický časopis za září a říjen na každou hodinu angličtiny, protože s nima budeme v hodinách pracovat. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 12.-16.10. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Podíváme se na ohodnocený shrnující Test z Unitu 1 a pracujeme s chybou.
  2. Začneme Unit 2 na téma „Family“ (Rodina) a seznámíme se s novou slovní zásobou (členové rodiny). Poslechneme a zahrajeme si příběh „The present“.
  3. Věnujeme se ústnímu zkoušení: Výslovnost písmen v anglické abecedě na přeskáčku, hláskování svého jména a příjmení a jednoduchých známých slov, slovíčka k Unitu 1 ústně a písemně (najdete v pracovním sešitě vzadu), tvorbu množného čísla.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 5.-9.10.2020

Shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.š. a AB (známky zapsány v EŽK)

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem „Ready to read“ (RR)

„The way to school“ (RR str.8) – čtení, překlad, poslechové cvičení

„The fastest animals“ (RR str.16,17) – čtení, překlad, poslech, tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na text.

„The mystery of the dirty classroom“ (RR str.28,29) – poslech, čtení, překlad, zapisování informací z textu, hra na detektivy – vyřešení záhady, následná společná kontrola

Angličtina 4.A -Důležité oznámení k časopisu RR!

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že každé dítě ze 4.A, které si objednalo časopis RR dostane vráceno částku 30, -Kč. Důvodem je, že více dětí v jiných třídách si objednalo tento časopis a tudíž nakladatelství nám snížilo cenu z původní částky 280,-Kč na částku 250,-Kč.

Přeji Vám pěkný víkend,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová