Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-19.1.2017

1.B,1.D

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Opakování – barvy, počítání 1-10, hračky

Nová látka – tvary

Poslechová cvičení

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s Activity book. Příprava na domácí úkol

Domácí úkoly an příští hodinu:

na papír A4 namalovat duhu  z následujících barev – red,green,yellow,orange,pink,blue

Vybarvit obrázky – AB str.23

1.A

My favourite toy – povídání si o oblíbených hračkách

Tvoření vět „My favourite toy is…“

Kontrola D.Ú – AB str.18,19, – procvičování – barvy, hračky, školní pomůcky – hra „Na učitele“

Opakování: číslovky 1-10, barvy, slovíčka – školní pomůcky a hračky

Práce s Activity book, poslechové cvičení

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 20

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 8.1.-12.1.2017

1.B,1.D:

My favourite toy – povídání si o oblíbených hračkách

Tvoření vět „My favourite toy is…“

Kontrola D.Ú – AB str.18,19, – procvičování – barvy, hračky, školní pomůcky – hra „Na učitele“

Opakování: číslovky 1-10, barvy, slovíčka – školní pomůcky a hračky

Práce s Activity book, poslechové cvičení

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 20

1.A:

Úvod do Unit 3 – Come and play

Nová slovní zásoba

Nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby.

Poslech příběhu a písničky „The toy song“

Domácí úkol na příští hodinu – vybarvit obrázky na straně 18-19 (příští hodinu budeme s D.Ú pracovat – procvičovat barvy a názvy hraček)

Děti si mohou na příští hodinu přinést svoji oblíbenou hračku. Budeme si o hračkách povídat a zároveň procvičovat barvy. 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 3.1.- 5.1.2018

1.A – hodina odpadá

1.B,1.D

Úvod do Unit 3 – Come and play

Nová slovní zásoba

Nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby.

Poslech příběhu a písničky „The toy song“

Domácí úkol na příští hodinu – vybarvit obrázky na straně 18-19 (příští hodinu budeme s D.Ú pracovat – procvičovat barvy a názvy hraček)

Děti si mohou na příští hodinu přinést svoji oblíbenou hračku. Budeme si o hračkách povídat a zároveň procvičovat barvy. 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Upozornění pro rodiče:

Některé děti ještě nemají podepsanou kopii- informace o výuce AJ – o které jsem se zmiňovala na třídní schůzce – vlepená kopie v Happy House 1 – pracovní sešit. Příští týden budu kontrolovat znovu. Děkuji Vám za spolupráci.

Úvod do Unit 1 – Welcome to Happy House

Nová slovní zásoba – rodina (a Mum, a Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto)

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby (pianový koncert, hra na detektivy, pexeso, bludiště)

Práce s pracovním sešitem – poslechové cvičení