AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.  

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy z Unitu 2, co nám jde a co nám ještě nejde.
 2. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “Food” (jídlo). Pracujeme se slovní zásobou a procvičujeme si ji tvorbou vět.
 3. Poslechneme a zahrajeme si příběh “Be careful” (česky: Buď opatrný). Příběhem si nejen procvičujeme známou slovní zásobu a slovní vazby, ale navíc se učíme kladení otázek Do you like (cheese)? Yes. / No.” (česky: Máš rád(a) sýr? Ano/ Ne).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 27.1.2020;       2.B, 2.C. na čtvrtek 30.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti si mají vypracovat stránku 20.
 2. Děti si mají doma přeposlechnout písničku “Helping mum” a říkanku “I don’t like coffee”. Písničku a říkanku najdete na CDéčku v pracovním sešitě nebo odkazy jsou zde:    Song and chant (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.10.2020

Úvod do Unit 3 -„I´m hungry“

Nová slovní zásoba – Food – Procvičování ústní i písemnou formou

Příběh – poslech, překlad

Song „Helping mum“

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Food

 

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 20.-24.1.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.1.2020 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme četbu miniknížek “Books”, pouze ten, kdo ještě nečetl.
 2. Začneme Unit 3 na téma “Food” (jídlo). Učíme se novou slovní zásobu potravin (bread, cheese, fish, pasta, rice, yoghurt) a nápojů (coffee, lemonade, milk, orange juice, tea, water) písničkou a říkankou.
 3. Tvoříme jednoduché věty s novou slovní zásobou. Např. “I like pasta.” (česky: Já mám rád(a) těstoviny.) “I don’t like coffee.” (česky: Já nemám rád(a) kávu.)
 4. Učíme se slovní vazbu “I am hungry” (česky: Mám hlad.)
 5. Pracujeme v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 20.1.2020;       2.B, 2.C. na čtvrtek 23.1.2020: Dětem jsem domácí úkol nezadala, ale děti si mají průběžně opakovat již probraná slovíčka a slovní vazby z Unitů 1 a 2.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová