AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 6 “Bathtime” –podíváme se na novou slovní zásobu (duck, hairbrush, toothbrush, towel, soap, shampoo) písničkou. Učíme se slovní vazbu “Can you see (a toothbrush/ me)?” (Vidíš (zubní kartáček/ mě)?
 2. Opakujeme si Unitu 5 –znovu si zahrajeme příběh “The present”.
 3. Zpíváme si písničku a k tomu hrajeme “freeze dance” :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 21.5.;    1.A, 1.B. na středu 22.5.;    1.C. na pátek 24.5.:    

Děti dostaly papír, na němž je příběh “The present”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí.

Zde je odkaz na příběh The present

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 13.5.-17.5.2019

Úvod do Unit 6 – Bathtime

Práce s učebnící  Příběh „Bathtime“ –  poslech,překlad

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s AB – poslech – práce v návaznosti na poslech – předměty, barvy (str.46)

Příprava na domácí úkol (AB str.47)

Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis osob – opakování – barvy a oblečení (AB 83,84)

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 13.-17.5.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 13.-17.5. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 5.
 2. Poslechem a dramatizací příběhu si procvičujeme kladení otázky a odpověď, např. “Is it a (cake)?” Yes, it is a cake.
 3. Pracujeme v pracovním sešitě.
 4. Zpíváme si písničku a k tomu hrajeme “freeze dance” :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 14.5.;    1.C. na pátek 17.5.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 43. Děti mají vlepit samolepky k jednotlivým obrázkům. Děti najdou samolepky k Unitu 5 vzadu pracovního sešitu (Activity Book). Tímto cvičením si děti opakují základní slovíčka k Unitu 5.
 2. Děti si mají pravidelně opakovat také doma základní slovíčka k Unitům 1,2,3,4,5 (prosím vizte pracovní sešit/ Activity Book na stránkách: 2, 10, 18, 26, 28, 36.

1.A, 1.B. na středu 15.5.:

 1. Děti dostaly velikonoční přání, které si mají vybarvit, napsat To (komu) a From (od koho přání je) a přinést na hodinu angličtiny.
 2. V pracovním sešitě na stránce 66 si děti mají dokončit vybarvování vajíček na obrázku.
 3. Děti si mají pravidelně opakovat také doma základní slovíčka k Unitům 1,2,3,4,5 (prosím vizte pracovní sešit/ Activity Book na stránkách: 2, 10, 18, 26, 28, 36.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

1.A,1.C (1.D hodina odpadá – státní svátek)

Opakování slovní zásoby 5.lekce „Happy Birthday“

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Přípravna na D.Ú – AB str.83

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „THE TALE OF LITTLE RED RIDING HOOD/POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE“