Důležité oznámení: Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 19.-23.10.,2020

Dobrý den,

Důležité oznámení pro rodiče –Změna vyvěšování týdenních plánů: Oznamuji Vám, že vyvěšování týdenních plánů se nyní přesunulo do školního systému Bakaláře přes Komens, kde na nástěnce třídy uvidíte týdenní plán pro angličtinu na tento týden 19.-23.10. a pravidelně v následných týdnech a to ke konci týdne, jak jste již zvyklí. Pokud stále nemáte přístup nebo nevíte jak se připojit do Bakalářů a Komens, tak prosím kontaktujte třídního učitele.     

Připomínám naše pravidelné online hodiny od tohoto týdne přes MS Office 365 -Teams:

3.A  ve čtvrtek 8:00 hod

3.B  ve čtvrtek 11:00 hod

3.C ve čtvrtek 10:00 hod

3.D ve čtvrtek 9:00 hod

Účast na distanční výuce je povinná a je třeba se na každou online hodinu Anglického jazyka přihlašovat včas.

Přihlášení se do MS Office 365 –Teams: Použijte prosím přihlašovací údaje, které vám byly poskytnuty školou, protože pouze ty vám umožní se bezproblémově zapojit do všech výukových aktivit v našem týmu v Teams. V případě problému s připojením, zkuste se nejprve odhlásit a poté opět přihlásit do Teams.

Na online schůzce budou děti potřebovat: klid, aby nebyly rušeny, vypnutý mikrofon a zapnutou kameru (pokud by se děti mohly naučit doma zapnout mikrofon, tak by to bylo super), papír nebo tabulku na psaní, psací potřeby, barevné pastelky, A4 linkovaný sešit, učebnici a pracovní sešit na angličtinu.

Podrobnější informace k plánu na tento týden 19.-23.10. najdete v Bakalářích pod Komens nástěnkou vaší třídy.

Přeji všem pěkný podzimní den a hlavně pevné zdraví,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,B,C,D (CELÉ TŘÍDY, Andrea Běhalová) –týden 12.-16.10.,2020

Dobrý den,

tento týden děti z 3.BCD pracují doma a děti z 3.A (moje skupinka) pracují ve škole. Nadále budeme spojeni ve 3.ABCD s druhou polovinou třídy, protože paní učitelka Marcela Kloudová je nemocná. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2. Procvičujeme si výslovnost a psaní slovní zásoby (školní potřeby).
 2. Věnujeme se rozhovorům –zdvořilá žádost o půjčení věci a poděkování.
 3. Opakujeme si názvy barev písemně.
 4. Dětem ve 3.A a 3.B jsem zadala domácí úkol v pracovním sešitě na str.8/cv.2. Děti si procvičují psaní nové slovní zásoby (školní potřeby).

Práce na doma během tohoto týdne na příští týden úterý 20.10. pro všechny děti ve 3.B,3.C,3.D, včetně  3.A skupinka od paní učitelky Marcely Kloudové:

 1. Doma si děti opakují novou slovní zásobu (školní potřeby a barvy). Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit. Odkaz na slovíčka je zde: Vocabulary (Slovíčka) Unit 2
 2. Děti si poslechnou říkanku „Look! What´s this?” (česky: Podívej! Co je toto?). Odkaz na říkanku je zde: Chant (Říkanka) Look! What´s this?
 3. Děti si poslechnou video nahrávku s rozhovorem vztahující se ke zdvořilé žádosti o půjčení věci a poděkování. Can I borrow your pencil, please? (Mohu si půjčit tvoji tužku, prosím?). Yes. Here you are! (Ano, tady máš/máte). Thank you! (Děkuji Ti). Odkaz na video nahrávku je zde:

  4. V pracovním sešitě si děti vypracují str.7/cv.2 a str.8/cv.2.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

3. A Týdenní plán 12.10. – 16.10.

Týdenní plán 12. 10. – 16. 10.

ČJ
Význam slov – slova protikladná, souznačná, nadřazená a podřazená, mnohoznačná a citově zabarvená
PS str. 15 – 17, uč. str. 23 – 24
Diktát vět – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů u (nesplněno minulý týden)
Čtení – Neplač, muchomůrko PS str.14/1
Čtenářská dílna

M
Matematické pojmy
Písemné sčítání a odčítání
Součtové trojúhelníky
PS – (Matýsek) str. 4 – 6, PS (Fraus) str. 13
Pětiminutovka: dělení 1 – 6 (nesplněno minulý týden)
Geometrie – měření úseček, jednotky délky – mm, cm
PS str. 6

ČJS
Velkomoravská říše – Konstantin a Metoděj, kníže Svatopluk
Uč. str. 7- 8
Směrová růžice – hlavní a vedlejší světové strany (zápis do sešitu),
Bezpečnost při pohybu v přírodě, ochrana přírody
Uč. str. 18 – 19

HV
Sluchová hra „Kukačko, zakukej“

VV
Hlaholice – tvary jednotlivých písmen (mezipředmětové vztahy – ČJS)
Přepis křestního jména žáka hlaholicí (tuš)

TV
PH „Běhací pexeso“ (nesplněno minulý týden)
Výstup po žebřinách, skluz po lavičce zavěšené na žebřinách (nesplněno minulý týden)

ČSP
Práce s přírodninami – podzimní výzdoba třídy (nesplněno minulý týden)

Výzdoba třídy odložena z důvodu částečné distanční výuky na středu 14.10.
* Prosím přinést listy z libovolných stromů a další podzimní přírodniny (šípky, jeřabiny, žaludy apod.)

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 5.10. – 9.10.

Týdenní plán 5. 10. – 9. 10.

Spodoba souhlásek
PS str. 12 – 13, uč. str. 14 – 16
Diktát vět – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů u
Sloh – popis pohádkové postavy
Čtení – bajky a jejich mravní ponaučení „ O lišce, vráně a sýru“, „Lev a myš“
Čítanka str. 25 – 26
Čtenářská dílna

M
Matematické pojmy – sčítanec, menšenec, činitel, dělitel, součet, rozdíl, součin, podíl
Písemné sčítání a odčítání
Tabulka násobků 7
PS – (Matýsek) str. 4 – 6, PS (Fraus) str. 12, uč. str. 12 – 13
Pětiminutovka: dělení 1 – 6
Geometrie – úsečka
PS str. 5

ČJS
Dávní Slované, kupec Sámo – zápis klíčových slov do sešitu
Uč. str. 5
Velkomoravská říše
Uč. str. 6
Směrová růžice – hlavní a vedlejší světové strany
Orientace v krajině podle kompasu, buzoly a přírodních úkazů
Uč. str. 15 – 16

HV
Bobotubes (perkusní hudební roury) – rytmický doprovod známých písní (bez zpěvu)

VV
Frotáž listů

TV
Driblování, hod na koš
PH „Běhací pexeso“
Výstup po žebřinách, skluz po lavičce zavěšené na žebřinách

ČSP
Práce s přírodninami – podzimní výzdoba třídy

* Prosím, ve středu přinést listy z libovolných stromů a další podzimní přírodniny (šípky, jeřabiny, žaludy…).
Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 5.-9.10.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu: Oznamuji, že děti ze 3.ABCD nyní mají portfolia na angličtinu u sebe doma k přípravě na shrnující Test z Unitu 1 a mají je donést zpět na angličtinu v úterý 6.10.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme tento týden v úterý 6.10. K Unitu 1 by děti měly umět: čísla 0-12 ústně a písemně a počítat jednoduchou matematiku anglicky ; pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení; rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) What is this? (Co je to?); slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 2. Dokončíme ústní zkoušení na slovíčka k Unitu 1 a rozhovory ve dvojicích (pozdrav, představování se, kladení otázek, rozloučení).
 3. Posunuli jsem na tento týden: Začneme Unit 2 na téma „škola“ a seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 4. Za domácí úkol se děti mají připravovat na shrnující test k Unitu 1. Děti si mají projít ústně a písemně slovíčka k Unitu 1 v pracovním sešitě na str.101, opět si přečíst zápisy z hodin v A4 linkovaném sešitě, prostudovat materiály v portfoliu na angličtinu. Navíc v týdenním plánu z minulého týdne 28.9.-2.10.najdete web odkazy k opakování Unitu 1.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Tento týden ve čtvrtek a v pátek budeme opakovat učivo 1. lekce – příští týden v úterý 6.10. si napíšeme souhrnný test z této lekce. Přípravu na test budou mít děti ve školním sešitě. V testu budou číslovky od 0 – 10 – poslech i psaná forma. Dále budou v testu otázky Who is this? Kdo je to? a What is this? Co je to? i s odpověďmi – It is (It´s) … To je … – umět rozlišit, zda se ptáme na osoby (Who) nebo věci a zvířata (What).
Procvičíme ještě také odpovědi na otázky – How are you? I´m fine, thanks.(Jak se máš? Fajn, díky.) What´s your name? My name is…. (Jak se jmenuješ? Jmenuji se…) a How old are you? I am 9. (Kolik ti je? Je mi 9…) a také pozdravy při setkání – Hello! Hi! a při loučení – Goodbye! Bye! See you!
Zítra (ve čtvrtek 1.10.) děti dostanou druhý týdenní domácí úkol.
Přikládám úkol do přílohy – v případě, že děti chybí, můžete si ho vytisknout.
Srdečně zdravím. MKloudová

HW 1.10.2020 1.str.
HW 1.10.2020 2.str.