AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ): Děti mají portfolia na AJ nyní u sebe a donesou je zpět na angličtinu příští týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme tento týden:

2.A v pondělí 21.10.

2.B, 2.C ve čtvrtek 24.10.

 1. Četbu miniknížek jsme přesunuli na tento týden po shrnujícím testu.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu o vice názvů zvířátek a k tomu si povíme o projektu “Animals”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 21.10.;       2.B, 2.C. na čtvrtek 24.10.:

 1. Pexeso (zvířátka): Děti dostaly malý papír s obrázky zvířátek a názvy zvířátek. Děti si mají vystřihnout jednotlivé části, zahrát si s pexesem doma, založit do portfolia a přinést na angličtinu.
 2. V pracovním sešitě na stránce 11/ cv.2 si děti mají nakreslit svoje oblíbené zvířátko a napsat jeho anglický název
 3. Děti si doma mají opakovat vše k Unitu 1. Odkazy k opakování Unitu 1: songs  ,  story It’s Otto   ,  Animals vocabulary

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.10.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 1 “Animals”, věnujeme se četbě miniknížek “Animals” připravujeme se na shrnující Test 1 z Unitu 1, který si napíšeme příští týden:

2.A v pondělí 21.10.

2.B, 2.C ve čtvrtek 24.10.

 1. Znovu si procvičujeme poslechem, ústně, četbou, písemně a písničkou slova zvířátek v jednoduchých větách, např. I can see a zebra.” (česky: Já vidím zebru.)I can’t see a monkey.” (česky: Já nevidím opičku.) a v otázkách, např. Can you see a crocodile?” (česky: Vidíš krokodýla?) zábavnou/ hrací formou.
 2. Rozšíříme si slovní vazby: Monkey can climb the trees.(česky: Opička umí lézt po stromech.), “Zebra can’t fly.” (česky: Zebra neumí létat.), “Tiger can run.” (česky: Tygr umí běhat.)
 3. Odkazy k opakování Unitu 1: songs  ,  story It’s Otto  ,  Animals vocabulary

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 14.10.;    2.C. na čtvrtek 17.10.:

 1. Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Navíc si děti mají doma ještě na papír procvičovat psaní slovíček zvířat k Unitu 1. Prosím ukažte dětem obrázek zvířátek (viz str.4 v pracovním sešitě, zakryjte jak se slova píšou) a děti by již měly samy bez nápovědy napsat jak se název zvířátka píše a jak se vyslovuje anglicky. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-) Ale teď je třeba cvičit psaní slov zvířátek bez nápovědy.

 2.B na čtvrtek 17.10.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 7. Zde si děti procvičují slovní vazbu “Can you see (a lion)?” a slova “Yes”, “No”.
 2. Děti si mají opakovat vše k Unitu 1 v A4 linkovaném sešitě, učebnici, pracovním sešitě a odkazech výše.

 Přeji všem hezký podzim,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 7.10.-11.10.2019

Prezentace – Mini book „Animals“

Opakování učiva 1.lekce, příprava na shrnující test (děti si napíší příští týden)

Kniha „On Safari“ – práce s textem – poslech, četba, překlad, tvoření vět v návaznosti na text

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Animals

Písemný D.Ú děti nemají

Ústní D.Ú. – opakovat si slovní zásobu 1.lekce (viz. kopie v porfoliu a CB)

 

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 7.-11.10.,2019

Dobrý den,

Domácí úkoly: Oznamuji, že děti si v hodinách angličtiny označují domácí úkoly v pracovním sešitě (Activity Book). V pracovním sešitě si s dětmi společně zakroužkujeme čísla stránek, které si děti mají vypracovat za domácí úkol. Budeme si postupně kroužkovat stránky nejen vpředu, ale také vzadu pracovního sešitu, kde jsou slovníček od str.81 a miniknížečky od str.69 k jednotlivým Unitům.

Učíme se slovíčka: Podívejte se, prosím, na slovníček str.81 v pracovním sešitě k jednotlivým Lekcím/Unitům. S dětmi se nyní postupně učíme slovíčka k Úvodní Lekci a Lekci 1 (viz první sloupeček slovíček). Slovíčka se učíme vyslovovat poslechem a četbou, psát samostatně a používat v jednoduchých větách. :-)

Minulý týden nám angličtina ve 2.C odpadla. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 7.-11.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.A,2.C: Pokračujeme v Unitu 1 “Animals” (Zvířata). Procvičujeme si četbu příběhu “It’s Otto!”, který děti donesou poskládaný v A4 linkovaném sešitě a trénujeme psaní slov zvířátek z Unitu 1. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-)
 2. 2.B.: Pokračujeme v Unitu 1 “Animals” (Zvířata). Procvičujeme si poslechem CD nahrávky, ústně, četbou a písemně slova zvířátek v jednoduchých větách, např. “I can see lion.” (česky: Já vidím lva.) “I can’t see zebra.” (česky: Já nevidím zebru.) a v otázkách, např. “Can you see a monkey?” (česky: Vidíš opičku?) zábavnou/ hrací formou. Navíc pracujeme s vypracovaným domácím úkolem –děti prezentují a čtou miniknížku “Animals”.

Domácí úkol/ Homework (HW): 

2.A. na pondělí 7.10.:

 1. Děti ve 2.A dostaly ode mne skládačku k příběhu “It’s Otto!”. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout části příběhu, očíslovat jednotlivé části dle pořadí v příběhu a nalepit do A4 linkovaného sešitu ve správném pořadí, tj. 1 =začátek příběhu, 2,3,4,5, 6 =konec příběhu. Děti mají mít příběh ve správném pořadí nalepený v A4 linkovaném sešitě. Navíc, děti se mají naučit příběh číst.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku vzadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto!

2.B na čtvrtek 10.10.:

 1. Děti si mají vyrobit miniknížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str. 69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Navíc si děti mají doma ještě na papír procvičovat psaní slovíček zvířat k Unitu 1. Prosím ukažte dětem obrázek zvířátek (viz str.4 v pracovním sešitě, zakryjte jak se slova píšou) a děti by již měly samy bez nápovědy napsat jak se název zvířátka píše a jak se vyslovuje anglicky. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-) Ale teď je třeba cvičit psaní slov zvířátek bez nápovědy.

2.C. na čtvrtek 10.10.: Minulý týden ve čtvrtek nám ve 2.C. odpadla angličtina, takže děti ve 2.C. si donesou DÚ, které měly na minulý čtvrtek 3.10.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová