AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

1.A.,1.B, 1.C, 1.D: Dokončíme Unit 4. Procvičujeme si slovní zásobu (oblečení), slovní vazbu “my favourite (T-shirt)” a k tomu si poslechneme a zahrajeme příběh. Učíme se písničkou “put on (skirt)” (oblékni si sukni) a “take off (shoes)” (vyzuj si boty). Pracujeme v pracovním sešitě (Activity Book). Pokračujeme v opakování Unitu 2 (slovíčka školních potřeb a čísla 1-10).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 19.3.2019;      1.A.,1.B. na středu 20.3.2019;       1.C. na pátek 22.3.2019: 

  1. Děti dostaly papír, na kterém je pexeso. Děti si mají pexeso vystřihnout a donést jej na hodinu angličtiny.
  2. Děti si mají opakovat slovní vazbu “my favourite (T-shirt)” písničkou. Zde je odkaz na písničku My favourite T-shirt .

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Pokračování v Unit 4 – oblečení. Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis oblečení – druh/barva. (AB str.28)

Procvičování – AB str.30 – počítání 1-5, barvy, oblečení

Příprava na D.Ú (AB.str.31) Děti si mají namalovat své nejoblíbenější tričko, nebo tričko jaké se jim líbí.

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Příběh: Finn MacCool and the Giant´s causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník.

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 11.-15.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 11.-15.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

1.A.,1.B, 1.C, 1.D:

Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovní vazby: počet + barva + název věci. Např. “Five blue jumpers”. (Pět modrých svetrů -pulovrů) a “one white T-shirt and two yellow socks”(Jedno bílé tričko a dvě žluté ponožky), včetně procvičování v pracovním sešitě (Activity Book) na stránkách 29 a 33. Učíme se novou slovní vazbu “My favourite T-shirt is (pink).” Nadále si opakujeme Unit 2 (slovíčka školních potřeb a čísla 1-10).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 12.3.2019;      1.A.,1.B. na středu 13.3.2019;       1.C. na pátek 15.3.2019: 

  1. Děti dostaly papír, na němž je příběh “Two red socks”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí.
  2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “Two red socks”. Zde je odkaz na příběh “Two red socks”

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.3.-8.3.2018

Práce s D.Ú z minulé hodiny – AB str.25 – tvoření krátkých vět „It´s a…“

Úvod do Unit 4 – Dressing up

Nová slovní zásoba – oblečení

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Písnička „Where´s my T-shirt?“

Práce s Activity book – poslechové cvičení – opakování – počítání, barvy (str.29)

.Příprava na D.Ú. (str.28)

Video – procvičení nové slovní zásoby