Týdenní plán 2.-6.12.

ČJ– povídání o víkendu
– čtení slov, vět
– vyhledávání slov v “osmisměrce“
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R, N, V
– psaní dopisu pro Ježíška
– vyvození písmen D a dvojhlásek AU, OU + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– opis slov, diktát slov, hláskování
– uvolňovací cviky + psací návyky – Kreslím tvary (dokončení)
– opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

M – číselné řady stoupající a klesající (schovávaná s čísly-doplnění chybějících čísel)
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– seznámení se s matematickými symboly (+,=)
– zpřesňování vyjadřování, seznamování s matematickými symboly a značkami
– číselný zápis operace (+)
– přidávání a ubírání prvků (o kolik), určování počtu
– porovnávání počtu, porovnávání čísel
– krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
– prostředí Dětský park (orientace v mapce, doplňování stanovišť a barevných cest)
– krychlové stavby, evidence počtu krychlí do tabulky
– skládání tvarů ze dřívek (přelož dřívko, aby vzniklo ..)

ČJS– „Každý jsme jiný“
– pracovní sešit (24-27; rozdíly mezi lidmi)
– výlet na hrad Houska, české tradice: Čert, Mikuláš a Anděl

VV– Mikuláš a čert

ČSP– výroba andělů
– týdenní hodnocení, portfolio

TV– rozcvička s využitím švihadel
– pohybové a míčové hry

HV– básničky a písničky pro Mikuláše

:-denně číst
-sešit v aktovce=DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ psaní)
-adventní kalendář s úkoly na každý den (kontrola vždy v pondělí)

Akce:
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska (s sebou: batoh, pití, velká svačina, teplé oblečení; sraz v 7:40 před školou (odjezd v 8h), společně půjdeme na autobus, návrat okolo 15h, děti si budete vyzvedávat přímo u autobusu, komu se dělá špatně nahlásí mi to a sedne si dopředu, měl by mít Kinedryl (ráno před jízdou a na cestu zpět), kdo chce, může s sebou mít i kapesné max 100,-)-viz.mail
5.12. Mikuláš, anděl a čert u nás ve škole
6.12. výroba andělů Iva Jadrná (ČSP)

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týdenní plán 25.-28.11. – pro obě skupiny!!!!!

Milí rodiče,

tento týden jsme pokračovali v práci s celou třídou. Na úvod jsme si zopakovali čísla 1-10 různými aktivitami a hrami, aby si to děti dobře upevnily. Dále jsme si poslechli příběh Daisy a Polly a naučili jsme se píseň „Ten little fingers“. Další příběh, který jsme si poslechly, byl příběh „Abracadabra!„. I přes to, že v každé třídě bylo víc než 20 děti, tak jsme zvládli si příběh i zdramatizovat a myslím, že jsme si to spolu s dětmi užili!

Za domácí úkol mají děti opakovat dosavadní písničky, teď však nejvíc „Ten little fingers“ a taky pořádně procvičit čísla od 1 do 10.

Vás, rodiče, bych chtěla požádat, abyste si pravidelně četli týdenní plány, protože tento týden bohužel v některých třídách polovina dětí neměla domácí úkoly. Mám pak za to, že jelikož pracovní sešit je jediný, který doma děti mají a ten za celý týden ani neotevřou, je to pro ně docela velký problém, protože spousta dětí domácí úkoly dělá a učivo má mnohem víc procvičené. V závěru je to vidět na všech dětech, na těch, co domácí úkoly dělají a doma procvičují i na těch, co domácí úkoly nedělají pravidelně.

Proto Vás prosím, abyste si dle týdenního plánu za poslední týden dodělali s dětmi všechno, co mají mít. Zejména aby děti měly vystřížené pexeso s čísly a obrázky z pracovního sešitu na str. 79, protože s ním budeme příští hodinu pracovat!!!

Mockrát Vám děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 25.-29.11.

ČJ– povídání o víkendu
– čtení slov, vět
– práce s vlastní knihou, hledání písmen, kdo umí, může si číst
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R
– vyvození písmen N, V + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– opis slov, vyhledávání slov (křížovka)
– uvolňovací cviky – Kreslím tvary (+ psací návyky)
– opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a psaní nových číslic 9, 0

M– číselné řady (schovávaná s čísly)
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– rozkládání čísel na tři sčítance
– seznámení se s matematickými symboly (+,=)
– zpřesňování vyjadřování, seznamování s matematickými symboly a značkami
– číselný zápis operace (+)
– přidávání a ubírání prvků (o kolik), určování počtu
– porovnávání počtu, porovnávání čísel
– krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
– prostředí Vláčky (objevování vztahů pomocí porovnávání)
– překládání papíru na čtvrtiny
– skládání tvarů ze dřívek

ČJS– práce s učebnicí (Plody uchovávají semena; Každý jsme jiný; Nikdo není jako já)
– vnitřní stavba plodu známého ovoce, význam semen
– společné a odlišné vlastnosti

VV– hřejivý hrnek čaje, temperové barvy, stříhání, lepení

ČSP– týdenní hodnocení, zakládání materiálů do portfolia
– otisk ruky (propojení s ČJS-Každý jsme jiný)

TV– rozcvička s využitím švihadel
– míčové hry
– chytání míče po odrazu o zem

HV– rozeznávání zvuků
– písnička a říkadlo pro Mikuláše

:-denně číst
-sešit v aktovce=DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ psaní)
-v případě zájmu odevzdat lístečky na fotografování

Akce:
28.11. od 16h-vyrábění adventních věnců s rodiči
29.11.-fotografování (jen ten, kdo donese lístek)
29.11.-celodenní projekt Každý jsme jiný (dílna RWCT)

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 18.-22.11.

Milí rodiče,

tento týden jsme museli výuku trochu upravit oproti plánu, protože onemocněla paní učitelka Běhalová, která má druhou skupinu. Tím pádem jsme ve všech 1. třídách spojovali obě skupiny a vyučovalo se tak v kmenových třídách. I tak si myslím, že jsme to s dětmi zvládli velmi dobře a užili jsme si to.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali postavy z Happy House a zazpívali jsme si písničku „The hello song“. Tak jsme si povídali o Happy House a zazpívali jsme si písničku „The Happy House song“. V 2. lekci se věnujeme školním potřebám, které jsme si taky zopakovali a následně jsme si zazpívali písničku „What´s in my bag?“. Potom jsme si prošli čísla od 1 do 10 (česky i anglicky) a různými aktivitami jsme je procvičovali – učili jsme se je správně vyslovovat i zapamatovat. Jako poslední aktivitu jsme měli pracovní list „Autumn Leaves“, ve kterém si děti vybarvovaly podzimní listy podle k tomu určené básně a zároveň jsme si procvičili čísla.

Jelikož jsem na tento týden potřebovala výuku neplánovaně upravit pro obě skupiny, dětem jsem zatím ve třídě nezadávala žádný domácí úkol. O tom Vás, rodiče, informuji až teď. Pro příští týden s dětmi, prosím, udělejte str. 13 v pracovním sešitě (tam si děti procvičí čísla a doplní chybějící čísla) a dále str. 79 v pracovním sešitě (kde si děti vystřihnou čísla a obrázky – přinesou je příští týden s sebou do školy v nějaké obálce nebo uzavřeném obalu – budeme s nimi pracovat). S dětmi prosím procvičujte školní potřeby a teď hlavně i čísla, ať je umí hezky vyjmenovat a název přiřadit k danému číslu.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 18.-22.11.

ČJ-povídání o víkendu
-opakování probraných písmen
-vyvození písmen B, R + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
-analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
-první a poslední písmeno ve slově
-rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
-hláskování písmen – čtení slov, vět
-uvolňovací cviky, Kreslím tvary (+ psací návyky)
-opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6 a psaní nových číslic 7, 8

M-počítání do 10, čtení čísel 0-10
-číselná řada, schovávaná s čísly
-přidávání a ubírání prvků, určování počtu
-porovnávání počtu, porovnávání čísel (řešení rovnic/nerovnic)
-zavádění nového prostředí Vláčky (objevování vztahů pomocí porovnávání)
-více/méně, větší/menší
-zpřesňování vyjadřování, seznamování s matematickými symboly a značkami
-krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
-stavby z kostek-evidence počtu kostek v podlaží do tabulky
-překládání papíru na polovinu, stříhání růžků podle předlohy

ČJS-práce s učebnicí (Kořen, stonek, list a plod; Plody uchovávají semena)
-opakování kořenové, listové a plodové zeleniny
-vnitřní stavba plodu známého ovoce, význam semen

VV-kresba jablka dle videonávodu, práce se suchými pastely (propojení s ČJS)

ČSP-týdenní hodnocení
-zakládání do portfolia
-kořenová zelenina, stříhání, provlékání (propojení s ČJS)

TV-rozcvička s využitím žebřin
-míčové hry
-chytání míče po odrazu o zem

HV-Dračí písnička a její rytmizace pomocí vlastních vyrobených nástrojů

:-denně číst
-sešit v aktovce=DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ psaní)
-v případě zájmu odevzdat lístečky na vyrábění věnců a fotografování

Akce:
28.11. od 16h-vyrábění adventních věnců s rodiči
29.11.-fotografování

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden ve škole probíhal Tematický týden na téma Svoboda. Vzhledem k tomu, že děti pracovaly ve třídách, hodina AJ nebyla. Do příští vyučovací hodiny zůstává domácí úkol z pracovního sešitu na str. 11. A pokud to půjde, tak si zkuste s dětmi zazpívat písničku „What´s in my bag?“, kterou jsme se posledně naučili, dětem to moc šlo a tak si ji alespoň budou moct trochu zopakovat.

Minulý týden jsem kontrolovala všechny pracovní sešity a děti dostaly za odměnu nálepku. Našlo se pár dětí, které měly v pracovním sešitě nějaké „nedodělky“. Tyto jsou zapsané v žákovské knížce, abyste věděli, co Vám chybí. Prosím o jejich dodělání do příští vyučovací hodiny!

Mockrát děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.