Týdenní plán 27.-31.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu, práce s textem
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H, Š, Ž, Ř, CH
– vyvození písmen F, G, Q, W, X + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát písmen/slov/vět, zapsání slov do mřížky
– recitace a přednes básně (Poetické setkání-výběr)
– písanka Umím psát 1, psaní písmen K, Č

M – sčítání do 10
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid (nově i s čísly)
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– nové prostředí: Hadi (číslo jako stav a jako operátor změny)
– slovní úlohy
– kterými mincemi mohu zaplatit, hledání více možností, hodnota mincí
– orientace v tabulce, zápis do tabulky
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis, hrací kostka
– stavby z krychlí-podlaží vs. patro, stejnost a odlišnost staveb, kolik je zapotřebí krychlí-pyramida

ČJS – práce v učebnici (Pravidla zdravé výživy)
– sestavování jídelníčku
– zdravé vs. nezdravé jídlo, důležitost pohybu (zdravý životní styl)

VV + ČSP– Jím zdravě (temperové barvy, kresba pastelkou)-propojení s ČJS

ČSP– sestavování pyramidy výživy (stříhání, lepení)
– sebehodnocení
– zakládání do portfolia

HV– písnička Rampouch
– hudební doprovod na vlastnoručně vyrobené nástroje

TV– míčové a pohybové hry
– kotoul

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-z úterý na středu dokončit jídelníček
-30.1. recitace naučené básničky
-dobrovolný DÚ na 3.2. vlastnoručně napsaný recept na jednoduchý pokrm-prezentace
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Akce:
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení (končíme ve 12:00)
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. Poetické setkání-školní kolo recitace básní

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená a děti z 1.B a 1.C nebudou mít angličtinu tento týden. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat s dětmi v 1.A a 1.D v následujícím:

 1. Pracujeme v Unitu 3: Procvičujeme si názvy barev.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větách a množné číslo u podstatných jmen (např. two blue cars (česky: 2 modré auta –počet + barva + název věci) zábavnou hrou s obrázkama.
 3. Procvičujeme si názvy základních tvarů – circle (kruh), square (čtverec), triangle (trojúhelník) -zábavnou hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 28.1.2020;     1.D na středu 29.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 7.2.2020 (31.1. škola je zavřená):

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 22.
 2. Děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3. Odkaz je zde:  Vocabulary 
 3. Děti si mají přeposlechnout písničky “The toy song” a “The colour song”. Písničky najdete na CDéčku nebo odkaz je zde:  Songs (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Zkontrolovali jsme si domácí úkol – barvy a hračky – a procvičili jsme si spojení „a blue car, a red doll“ apod. Daná spojení jsme si procvičili i kreslením a vybarvováním hraček na tabuli. Naučili jsme se písničku „Colour song“ a připomněli jsme si barvy duhy. Tento týden jsem si děti postupně přezkoušela z dosud probrané slovní zásoby, zatím co ostatní děti samostatně vybarvovali obrázky v pracovním sešitě na str. 23. Chtěla bych děti za to moc pochválit, většina z nich to ovládá velmi dobře.

Za domácí úkol děti dostaly dodělat cvičení na str. 23 (v případě, že to nestihly v hodině) a dále pak str. 81 v pracovním sešitě, kde mají za úkol vystřihnout a vyrobit si 2 káči. Dětem jsem vysvětlila, že je potřeba obě káči vystřihnout, podlepit čtvrtkou (aby byly káči pevnější), vybarvit je 6 barvami (těmi, které jsme se zatím učili – blue, red, yellow, orange, pink, green). Ten tmavý kroužek uprostřed je na propíchnutí tužkou, co můžete s dětmi taky udělat doma. Na příští hodinu AJ prosím obě káči přinést. Taky prosím s dětmi dodělat ty úkoly, které ještě nepřinesly od Vánoc.

Mockrát Vám děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán – 20.-24.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu + prvky RWCT (předvídání), práce s textem
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H, Š, Ž
– vyvození písmen Ř, CH + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát písmen/slov/vět, zapsání slov do mřížky
– popis pracovního postupu, recept, seznam ingrediencí (propojení s ČJS)
– písanka Umím psát 1, psaní písmen P, J, B a číslic 5-6

M – sčítání do 10
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– nové prostředí: Hadi (číslo jako stav a jako operátor změny)
– orientace v tabulce, evidence do tabulky
– hra na obchod, kolik zaplatím z zboží, kolik mi musí vrátit, hodnota mincí (propojení s ČJS)
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis, hrací kostka
– hra Sova-Na koho myslím?
– parkety-pokrývání podlah, hledání různých řešení
– stavby z krychlí-podlaží vs. patro, stejnost a odlišnost staveb

ČJS – práce v učebnici (Jak hospodařit s kapesným, V obchodě, Co potřebujeme nakoupit?)
– finanční gramotnost, hodnota peněz (propojení s ČJ i M)

VV – zimní čepice, vzor, dekorace – inkoust a zmizík

ČSP– sebehodnocení (týdenní, pololetní)
– bambule z vlny na vyrobenou čepici (VV)-DÚ-v pátek si donést vlnu/bavlnu
– dodělávání rámečku na vlastní fotografii
– výroba chobotnice (propojení s ČJ-písmeno CH)

HV– písnička Rampouch
– hudební doprovod na vlastnoručně vyrobené nástroje

TV– míčové a pohybové hry
– průpravná cvičení-kotoul
– reagování na píšťalku

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-na pátek 24.1. přinést vlnu/bavlnku na výrobu bambule
-dobrovolný DÚ na 29.1. vlastnoručně napsaný recept na jednoduchý pokrm-prezentace
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Akce:
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny

Týdenní plán AJ 1. A,B,C,D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „Come and play!„. Na začátku jsme si společně prošli domácí úkol v pracovním sešitě na str. 20. Na koberci jsme procvičovali slovní zásobu ve spojení s čísly, např. „four cars, three planes“ atd.  a v učebnici jsme si danou problematiku procvičili společně na str. 23, kde děti zjišťovaly, na kterém ze 2 obrázků se nachází daný počet věcí („Four planes – picture number 1, seven dolls – picture number 2“ atd.).

Dále jsme se seznámili s 6 barvami – red, green, yellow, , orange, pink, blue – které jsme si procvičili na kartičkách a následně i v učebnici na str. 24 v příběhu s Polly, Otto a Spikem, kdy Polly malovala duhu. 

Domácí úkoly na příští hodinu děti dostaly dva:                                                                  1. vybarvit duhu na pracovním listu                                                                                2. vybarvit předměty v pracovním sešitě na str. 21 podle barev, které děti v poslechu slyšely (jen pro jistotu, aby to měly správně, barvy následují v pořadí – red, pink, yellow, blue, orange, green).

Ještě Vás, rodiče, poprosím, abyste s dětmi průběžně procvičovali dosud probranou slovní zásobu a písně (pokud to jde), protože je docela velký rozdíl v rámci každé třídy mezi dětmi, které doma procvičují a mezi těmi, které doma neprocvičují. Jelikož se blíží pololetí, příští týden se speciálně zaměříme na přezkoušení slovní zásoby a budeme to i hodnotit. Budu moc ráda, když bude co nejvíc usměváčků.

SLOVNÍ ZÁSOBA: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, What´s your name? I´m … , Goodbye, Hello, It´s …. Who´s this?, Good morning, a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What´s this?, It´s a …., one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, How many …?, a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum, spojení two dolls apod., red, green, yellow, orange, pink, blue.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.1.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -1.A, 1.B, 1.C, 1.D:  Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.1.2020 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3: Opakujeme si barvy.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větá Např. a red pen (česky: červené pero -barva + název věci) a three green dolls (česky: 3 zelené panenky –počet + barva + název věci) hrou a příběhem.
 3. Učíme se názvy základních tvarů v jednotném a množném čísle. Např. two blue squares (česky: 2 modré čtverce), five pink circles (5 růžových kruhů), one yellow triangle (1 žlutý trojúhelník).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 21.1.2020;     1.D na středu 22.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 24.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 21. Děti vybarvují obrázky podle barevných nádob (vizte v horní části stránky). To je, obrázek č.1 vybarví podle barvy u nádoby č.1, obrázek č.2 vybarví podle barvy u nádoby č.2, …atd. Děti, které si na angličtinu donesly pracovní sešit minulý týden, tak již mají jednotlivé nádoby vybarvené podle poslechového cvičení, které jsme dělali ve škole. Děti nemají CDéčko k tomuto poslechovému cvičení.
 2. Děti by měly již mít vypracovanou stránku 19 v pracovním sešitě. Pokud někdo ještě nemá vypracováno, nechť si stránku 19 neprodleně dodělá.
 3. Děti si mají znovu přeposlechnout písničku “The colour song”, kterou najdou na CDéčku nebo zde: The colour song    Děti si písničkou opakují názvy barev a nové slovíčko “rainbow” (česky: duha).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová