5ABCD Aj – Klou

Podobně jako minule napiš 100 slov = povídání na téma

My English Learning in the Quarantine

(Do learn English every day? Do you use (používat) your Project textbook? Do you do exercises in UmimeAnglicky/Project online/Learningchocolate.com? Do you watch films in English? Do you listen to English songs? Do you play PC games that are in English? What films? What songs? What games?  Do you read books or posts or comments in English? What books? What websites? What applications? How much time do spend (strávit) „in English“?

 

(e.g I usually work in Umimeanglicky on Mondays and on Wednesdays. I spend there about 20 minutes. I usually practice vocabulary and sometimes I try grammar exercises.)

 

Práci pošli mailem na sabina.pejsarova@fzs-chlupa.cz nebo použij Office365, Teams, Team Aj – Klou, ZADÁNÍ. Good luck and keep safe! Sp

5ABCD Aj Klou 14.-17.4.2020

Práci dodělej do pátku 17.4. 14:00

Do sešitu/ mailu nebo do Office365, Teams, Team Aj sekce Domácí úkoly napiš

100 slov na téma My Monday. Tam, kde se to hodí, použij i časový údaj (Např I usually get up at quarter to seven. Then I go to the bathroom and ….. At ten past seven I have my breakfast)

Použij minimálně: get up, brush my teeth, have breakfast, get ready for school, leave home (odcházím z domova), come to school (přijdu do školy), have lessons (mám vyučování), have lunch, come home, do my homework, go to bed

(můžeš přidat: watch TV, have an art lesson, have a fotball training, help around the house, play PC games, walk my dog, set the table, do the dishes, read books, browse the Internet, chat with my friends…)

 

Pokud nepracuješ v Teams pošli svou práci na mail sabina.pejsarova@fzs-chlupa.cz. Práci dodělej do pátku 17.4. 14:00

5.B – týdenní plán 6. – 8. 4. 2020

Úkoly od 6. – 8. 4.

ČJ + ČJS – sloh – uč. str. 108, 109 – přečíst modré obdélníky – napsat krátký dopis o tom, jak slavíte Velikonoce a jaké zvyky, tradice doma dodržujete (napsat dopis na papír nebo na počítači a poslat mi ho), čtení vlastní knihy

M – vymyslet 1 slovní nebo logickou úlohu spojenou s Velikonocemi (napsat ji do dopisu)

Ostatní úkoly:

 • upletení pomlázky nebo nabarvit vajíčka
 • pomáhat s pečením beránka nebo mazance
 • zaregistrovat se do umimeto.org (informace a heslo v emailu)
 • odpočívat

Úkoly navíc:

 • dokončit kontroly a opravy úkolů z minulých týdnů dle klíčů i mých komentářů
 • dodělat úkoly, které jste nestihli
 • vyplnit jakákoliv cvičení v PS dle vlastního výběru (procvičování učiva)

 

Mějte se krásně, myslím na Vás.

Šárka

5. B – Týdenní plán 30. 3 – 3. 4. 2020

Plán učiva na týden od 30. 3. do 3. 4.
ČJ – Skloňování zájmen my, vy, on, ona, ono – uč. str. 104 – gramatika + cv. 13 (napsat na papír a poslat emailem), str. 105 – gramatika + cv. 17 (napsat na papír a poslat emailem).
     – PSv str. 57 + kontrola podle klíče a písemná oprava se zdůvodněním
     – PSm str.62/3 jazykový rozbor – samostatná práce + oprava podle klíče
     – kontrola a písemná oprava chyb s odůvodněním všech cvičení v PSm,v z minulého týdne
     – práce navíc – dobrovolná – cokoliv z učebnice ze str. 104,105 (procvičování učiva – vložit do portfolia)
M  – Geometrie – konstrukce – uč. str. 52/1-6 (včetně) – konstrukce narýsovat na bílý papír a poslat emailem
     – PSv str. 32 – poslat emailem
     – Aritmetický průměr – PSm str. 56 – kontrola a oprava podle klíče
     – práce navíc – dobrovolná – PSv str. 5
ČJS – Opakování učiva – od Marie Terezie po vynálezy 18. století – uč. str. 24/a, b – písemné odpovědi na otázky 1.,2.,4.,5. skupiny a překreslení časové osy s  doplněnými událostmi na papír – možnost vyhledání odpovědí v učebnici a poslat emailem
Úkoly navíc – návrh na nej roušku
                    – úklid svých věcí v pokojíčku
                    – zazpívat si písničku
                    – udělat každý den 10 dřepů a 10 kliků
🤗😁😍

Angličtina 5.ABCD (Kříž) 23.-27.3.

Milí páťáci,

moc děkuji všem, kteří mi už poslali úkol. Je úžasné, že mnozí z vás zvládli i poslechové cvičení. Pokud jste nevěděli co s poslechovým cvičením máte dělat, vzadu v pracovním sešitě byste měli mít CD, kde najdete všechny poslechy z pracovního sešitu. Kdyby to z nějakého důvodu nešlo udělat, nic se neděje. Ale budu ráda, když mi napíšete email, abych věděla, s jakými obtížemi se potýkáte. Dala jsem jedničku (váha 2) všem, kteří poslali úkol. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Horší známky jsem nedávala, protože tuším, že někteří z vás možná neměli možnost úkol dodělat.

Páťáci, prosím vás, pokud mi posíláte email, jestli můžete, posílejte ho vy sami a nezatěžujte s tím zbytečně rodiče. Děkuji a přeji vám pevné zdraví.

LK

Práce na 23.-27.3.: Naším hlavním úkolem je naučit se používat předložky ON a AT a zopakovat si určování času.

1) Zkontroluj si obě cvičení v pracovním sešitě str. 32. Použij řešení, které sem přikládám. Barevně si oprav případné chyby a napiš pod každé cvičení smajlíka podle počtu chyb: 0-3 chyby :-), 4-6 chyb :-/, 7 a víc chyb :-(. Jestli máš hodně chyb, doporučuji podívat se znovu na videa o určování času z minulého týdne. Pozor: půl DESÁTÉ=half past NINE, půl JEDENÁCTÉ=half past TEN, půl DRUHÉ=half past ONE… V tomhle často děláme chyby. Máš to určitě správně? :-)

2) Podívej se na video o tom, kdy používáme kterou předložku: https://www.youtube.com/watch?v=YgwgzEI60EM Nejdůležitější, co potřebuješ vědět: ON + dny v týdnu (např. on Monday=v pondělí, on Thursday=ve čtvrtek…), AT + konkrétní čas (např. at five o´clock=v pět hodin, at half past three=v půl čtvrté…). Potom udělej v pracovním sešitě celou str. 33.

3) Napiš si do sešitu slovíčka 4B My day. Pokud některá slovíčka dokonale znáš, nemusíš si je psát. Ale určitě napiš minimálně 5 nejsložitějších slovíček.

Bonus (nepovinné):

Jestli chceš, můžeš si dál procvičovat třeba na těchto odkazech…:-)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_heure_

5. B – Týdenní plán 23. – 27. 3. 2020

ČJ – procvičení druhů zájmen – PSv str. 55/2, skloňování zájmen já, ty, se – mě/tebe, mně/tobě – uč. str. 102/5 (písemně na papír – poslat emailem, když budete mít možnost), seznámit se s gramatikou správného psaní sebou, s sebou – uč. str. 103 (modrý obdélník) + str. 103/7,9, PSv str. 56/5a,b, PSm str. 54/11, kontrola a oprava podle klíčů v PS –  PSv str. 50, 51, 56/1-4, PSm str. 51, 52/2, 53/6,7 – chyby barevně vyznačit, opravit chyby na papír s odůvodněním a připevnit k příslušné stránce.

 • práce navíc – dobrovolná – uč. str. 102/4,6
 • dlouhodobější práce – čtení vlastní knihy – po přečtení – referát

M – opakování učiva – slovní a logické úlohy – PSv str. 45, 46 (tuto str. poslat emailem, když budete mít možnost), obvod rovinných útvarů – PSv str. 28/6, geometrie – seznámit se s osovou souměrností – uč. str. 85, 85/10a (na papír), PSv str. 30, 31/4a, 5, kontrola a oprava podle klíče v PS – PSm str. 45 – 47 – stejným způsobem jako v ČJ nebo opravit na stejnou stránku, pokud bude místo.

 • práce navíc – dobrovolná – vymyslet 3 slovní nebo logické úlohy i s řešením

ČJS – Manufaktury a první stroje – uč. str. 22, 23 + PS str. 15, 16 + vytvoření tabulky s českými vynálezci a jejich vynálezy (ve wordu nebo v excelu) – poslat emailem

 • práce navíc – dobrovolná – úkol pro holky – kresba oblečení prostých a bohatých lidí v 18. století – uč. str. 20, úkol pro kluky – kresba nebo výrobek parního stroje J. Watta – uč. str. 22

Ostatní: Zkuste si vytvořit vlastní knížku (portfólio) všech Vašich prací a nejenom školních, ať se máte čím pochlubit. Byla bych ráda, kdybyste si veškeré nové poznatky procvičili na výukových programech – www.rysava.cz, www.mojecestina.cz, www.matika.in.

Držte se a přeji hlavně zdraví.

Šárka