Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Minulý týden jsme opakovali osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných, záporných větách i v otázkách.
Týdenní úkol byl ve formě online procvičování na stránkách Project – některým dětem se v pátek opět nepodařilo přihlásit, protože zapomněly buďto heslo nebo emailovou adresu, kterou použily, nebo obojí. Budu to řešit v pondělí přímo s regionálním zástupcem učebnic Project a dětem pak řeknu, co přesně mají udělat.
Některé děti ale nesplnily týdenní úkol i přesto, že se přihlásit mohly.
Do pátku 13.12. tedy všichni dokončí Online Practise – Unit 1 a Unit 2.
Novou lekci děti začínat nemají!!!
Tento týden budeme opakovat – dokončíme Unit 2 a v pátek si z této lekce napíšeme test – (názvy zemí, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásoba z okruhu rodina, dny v týdnu, sloveso být – kladné a záporné věty, otázky a krátké odpovědi).
Příprava na test bude ve školním sešitě.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

5.CD PO a 5.AB ÚT: Souhrnný test 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

PÁ: mít hotový DÚ (slovíčka 3A I´ve got a computer, Possessions + dodělat všechna cvičení kromě poslechů v pracovním sešitě až do str. 21) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (projekt Festivals: jak se slaví vybraný svátek, např. Vánoce, Halloween, Den díkůvzdání, atd.; alespoň 10 vět a 5 obrázků)

V tomto týdnu proběhne kontrola a hodnocení portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní, listy jsou smysluplně seřazené a každý z nich má vlastní košilku. Kompletní portfolio obsahuje: 5 vypracovaných domácích úkolů, souhrnný test z 1. lekce a 1 projekt (pokud není zrovna vystaven ve třídě).

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Opakování učiva 2. lekce

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

PÁ: odevzdat projekt Interview with a star (na co byste se mohli zeptat slavné osobnosti nebo postavy z filmu nebo knihy; alespoň 7otázek a odpovědí a 5 obrázků) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky 3. lekce)

5.CD PO 9.12. a 5.AB ÚT 10.12.: Souhrnný test 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

V týdnu od 9. 12. proběhne kontrola a hodnocení portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní, listy jsou smysluplně seřazené a každý z nich má vlastní košilku. Kompletní portfolio obsahuje: 5 vypracovaných domácích úkolů, souhrnný test z 1. lekce a 1 projekt (pokud není zrovna vystaven ve třídě).

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Dny v týdnu, sloveso „be“ – otázky

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

PÁ: odevzdat Homework 5 + mít napsaná slovíčka 2D What day is it today? Days of the week

5.CD PO 2.12. a 5.AB ÚT 3.12.: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

PÁ: mít hotový DÚ (pracovní sešit celá str. 16 + slovíčka 2C Mickey, Millie and Mut)

5.CD PO 25.11. a 5.AB ÚT 26.11.: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“)

Přivlastňovací zájmena, přivlastňování, sloveso „be“ – otázky, kladné a záporné věty

PÁ: odevzdat Homework 4 + mít napsaná slovíčka 2A Where are you from? B My family, Family, Possessive adjectives

5.CD PO 18.11. a 5.AB ÚT 19.11.: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)