AJ 4.B (Otr)

Plán na týden od 30.3.:

ZDRAVÍM ČTVRŤÁKY I JEJICH RODINY!

Jak se máte, co (nejen do školy) děláte?

Myslím na Vás všechny – děti i rodiny – jak se daří. Doufám, že jste v pořádku, průběžně se věnujete povinnostem i radostem a pravidelně se hýbete – ideálně venku na čerstvém vzduchu. A přeji Vám zejména zdraví a duševní pohodu!

Předpokládám, že v angličtině pracujete bez větších obtíží. Pokud by se někomu nedařilo, možná pomůže vrátit se k předchozímu plánu. V klidu si znovu přečíst úvodní informace, odpovědět si na otázky, přečíst pokyny v PL. Asi je potřeba něco změnit… Věřím, že si poradíte a angličtina „na dálku“ vám půjde od ruky a bude vás těšit.

Připomínám, že se na mě můžete obrátit – zatím mailem. Postupně se s některými skupinami budeme setkávat na online schůzkách – kde se uslyšíme, možná i uvidíme. A společně můžeme všechno probrat. Děkuji všem, kteří mi napsali zpětnou vazbu – jak fungují v nových podmínkách, co a jak řeší a jak se jim daří.😊

Jak s angličtinou pokračujeme?

1.Sami si zkontrolujeme vypracované úkoly – už víme jak. Více info najdeme na PL (Worksheet 003) – je přiložený níže. (Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout na recepci školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“ – v PO+ST 8 -14h.)

2.Budeme používat předložky místa. Některé známe z minulých let, další jste poznali při spojených hodinách AJ (během mé nemoci). Pro někoho je to jen opakování. Zaměříme se hlavně na tyto tři: BETWEEN [bɪˈtwiːn] – mezi, uprostřed + NEXT TO [nekst tu] – vedle + OPPOSITE [ˈɒpəzɪt] – naproti. Tato slovíčka si označíme (žlutě) vzadu ve slovníčku (PS s.95-96). Stejně označíme i další čtyři: cafe, car park, shop, toilets a postupně se slovíčka učíme.

3.Projdeme se po ZOO – alespoň v učebnici na s.25. Sledujeme obrázky a říkáme, kde jsou jaká zvířata: The lions are between the giraffes and the tigers. The penguins are opposite the elephants. The frogs are next to the shop.

4.V zeleném PS vypracujeme cv.2 na s.33.

5.Pracujeme na WORKSHEET003  – procvičujeme (nejen) předložky místa.

A těšíme se na středu 1.dubna – April Fool’s Day!

Dobrovolné domácí úkoly: všechny dosud zadané DDÚ stále platí, tak pokud máte chuť a čas…😊

Nové online odkazy k procvičování učiva tohoto týdne:

Předložky1          Předložky2

Odevzdávání zadané práce:

Distanční výuka pokračuje a je třeba zavést pravidelné odevzdávání vypracovaných úkolů. Budeme využívat úložiště, které už ve 4.B dobře funguje. Pokud by někdo potřeboval řešit jiným způsobem – prosím, kontaktujte mě mailem. Do složky „Angličtina“ zatím posíláme jen tyto úkoly: Worksheet 001 (po kontrole), jakýkoli DDÚ (je na papíře nebo ve ŠS) a projekt Animals. Zelené pracovní sešity nyní kontrolovat a známkovat nebudu – ty neposílejte. Aby se nám práce příliš nehromadila, dáme si termín – nejdéle do pátku 3.4. Všechny vypracované úkoly si zatím ukládáme do desek/euroobalů, ať se nám nikam nezatoulají.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny,

Monika Otrubová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 30.3.-3.4.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -4.A, 4.B, 4.C:  Oznamuji, že děti ze 4.A, 4.B, 4.C mají portfolia na angličtinu ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -4.A, 4.B, 4.C:  Děti ze ze 4.A, 4.B, 4.C mají pracovní sešity ve škole.

Distanční výuka na týden 30.3. -3.4.,2020:

  • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny projekty a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Pokud se škola otevře, tak se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
  • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Kdo z vás rodičů doma může, bylo by dobré kdyby dohlédl na to, že dítě pracuje na úkolech. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 15 minut každý den.

 Tento týden začneme Unitu 5 na téma „In the town“ (Ve městě).

  1. Slovní zásoba k Unitu 5. Přehrajte dětem následující 1 video nahrávku několikrát během týdne.

VIDEO: Places in the town (Místa ve městě)

  1. Slovní zásoba k Unitu 5 –Town map (Mapa města). Odkaz na webu zde: Slovíčka k Unitu 5  Pokud by Vám náhodou nešla stránka otevřít, tak si na svém počítači nebo tabletu aktivujte Adobe Flash Player a nastavte hlasitost zvuku nahoru. Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky míst ve městě a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit.
  2. There is…(Tam je…) There are…(Tam jsou…) –Popis obrázku nebo lokalit ve městě s použitím slovních vazeb „There is…“, ‚There are…“. Přehrajte dětem následující 1 video nahrávku několikrát během týdne. Během přehrání videa se děti zaměří na slovní vazby „There is..“ a „There are..“.

    4. V učebnici na stránce 29, děti čtou a odpoví na všechny otázky pod obrázkem a odpovědi si zapíšou do A4 linkovaného sešitu. Příští týden v týdenním plánu si děti správnost odpovědí zkontrolují.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová

Práce v týdnu 30.3. – 3.4.

Český jazyk:                                                                                                                 Pravopis i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského – vzory muž, stroj.     Pracovní list pošlu e-mailem. Kdo nemá možnost tisknout, může úlohy udělat na list papíru, fotografii předlohy pošlu.

 Pracovní sešit českého jazyka s.18/ 2,4 (dobrovolně 1+a, 3) a 19/ 1 +a,b,c)

Matematika:                                                                                                                   Geometrie opakování: zápis a konstrukce úsečky, porovnání délky úseček, zápis  a konsrukce kružnice, porovnávání kružnic. Aritmetika složená slovní úloha, převody jednotek, indické násobení.                                                                                          Pracovní list pošlu, kdo nemá možnost tisknout, může úlohy vypracovat na list papíru.

Učebnice matematiky s. 66/10  pouze převod na decimetry,(dobrovolně s. 66/11)              s. 67/13 pouze převod na  centilitry, 67/16 a, b,c(indické násobení)  68/18 pouze převod na metry, dobrovolně s.68/19                                                                                                    Tyto úlohy vypracujte do červeného sešitu.

 

 

Online cvičebnice „Umíme anglicky“

Hello, how are you?

Minulý týden jste obdrželi mail s návodem k přihlášení na umimeto.org. Dění na online cvičebnici jsem průběžně sledovala. K dnešnímu dni už se celá polovina z vás úspěšně připojila a vrhla se do práce. To je skvělé! Věřím, že aktivních uživatelů bude přibývat.

A jak můžeme procvičovat? Ve své online třídě máme nástěnku. Na Třídní nástěnce nabízím témata, která se nám hodí k tomu, co právě probíráme. Tato cvičení doporučuji. Stačí kliknout na modrý štítek lehké. Můžeme ale trénovat cokoli dalšího a objevovat různé druhy zábavných cvičení. Jen je potřeba upřesnit náročnost – vpravo nahoře rozbalit Podle třídy – klik 4.třída. Pak se ukáže nabídka všech aktivit pro čtvrťáky. (Podobně si můžeme rozbalit i úkoly určené pro 3., 2. nebo 5.třídu – a vyzkoušet tak něco lehčího i těžšího.)

Na nástěnce nyní „visí“ aktivity, které se hodí k Unit4. Zatím jsou to cvičení na výuku slovíček a jsou jednoduchá – vybíráme odpovědi z nabídky. Pro učení je to ideální. Postupně budu nabídku aktivit rozšiřovat a obměňovat.

Jako registrovaný učitel vaši aktivitu mohu sledovat a ráda vás v práci na počítači podpořím. Už se těším, jak vám budou přibývat štíty 😊.

Témata k Unit4: exotická zvířata, vlastnosti a popisy lidí, vlastnosti a popisy předmětů, části těla (lidského). K tomu všemu ještě jedno cvičení na učivo, které je dobré stále osvěžovat: otázky, odpovědi, pozdravy.

Domácí online procvičování není povinné. Pokud nemáte možnost procvičovat na počítači – nebo si ještě netroufáte – nesmutněte. Časem si práci s touto online cvičebnicí také osvojíte. Když ne při učení doma, tak určitě při hodině AJ ve škole. Naše školní tablety jsou vydesinfikované, nabité a čekají na nás.

Otázka na závěr: Už máte svého avatara? Více info najdete v mailu.

Take care, Monika

AJ 4.A+B+C+D (Otr)

ZDRAVÍM ČTVRŤÁKY I JEJICH RODINY!

Jak se daří výuka „na dálku“?

Už dva týdny jsme se neviděli… a distanční výuka se postupně stala součástí našeho každodenního života. Moc by mě zajímalo, jak se Vám všem v novém režimu daří.

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jsme pracovali v uplynulém týdnu. Následující otázky nás navedou: Věnovali jsme angličtině dostatek času? Vyskytly se nějaké problémy? Jsou vyřešené? Pokud ne – co s tím? Stihli jsme splnit základní úkoly? Zajímáme se o úkoly dobrovolné? Pokud máme možnost online procvičování – využíváme odkazů v týdenních plánech? Přihlásili jsme se na umimeto.org?

Asi jsou mezi Vámi i čtvrťáci, kteří s prací do školy ještě nezačali. Možná chtěli, ale z nějakého důvodu se to nepodařilo. Pro nás všechny – děti, rodiče i učitele – je současná situace nová. A někdo potřebuje více času, aby si nový režim zaběhnul. Nicméně připomínám, že školní rok pokračuje a „hrajeme dál“. Hlavu vzhůru –  práce nebylo tolik, abyste ji nezvládli.

Tento týden pokračujeme v Unit4:

1.Sami si zkontrolujeme vypracované úkoly – podle vzoru. To bude součástí výuky „na dálku“ a určitě si tím probírané učivo ještě lépe upevníme. Kompletní informace ke kontrole najdeme na PL (Worksheet 002). PL je opět přiložený u online odkazů. (Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout na recepci školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“. POZOR – recepce je otevřena jen v PO+ST 8 -14h.)

2.Pokračujeme v popisu zvířat. Nově se zaměříme na slovíčka, která označují jednotlivé části těla. Přehled slovní zásoby je na PL (Worksheet 002) – včetně krátkého procvičení.

3.Na závěr tohoto týdne máme v plánu projekt Animals. Vybereme si druh exotického zvířete, které nás zajímá – něco o něm víme – nebo zjistíme z knih a internetu. Je dobré si vybrat zvíře, o kterém jsme se v angličtině neučili – pro nás všechny to bude nové a zajímavější. Použijeme papír A4 (bez linek) a na část papíru nakreslíme obrázek. Naše zvíře tam ale nebude samo – nakreslíme jich tam více – zvířata budou v páru, ve skupině jako rodina, smečka, stádo, hejno… Obrázky můžeme najít i v nějakém časopise, vystřihnout a na papír nalepit. Pod obrázek napíšeme celkem 6 vět o našem druhu – věty budou v množném čísle. Zvířata popíšeme: jaká jsou a jaká nejsou (jakou mají barvu, co je charakterizuje) – They are… They aren´t…. + napíšeme o jejich těle (jak vypadají, co na těle mají a nemají) – They have got… They haven´t got… + co mají rádi (jaké mají rádi prostředí, čím se živí) They like… a co rádi nemají (co nežerou, jaké mají nepřátele) They don´t like… Při popisu zvířat určitě využijeme slovní zásobu z obou pracovních listů.

Dobrovolné domácí úkoly: oba DDÚ z minulého týdne stále platí, nadšenci se mohou zapojit 😊

+ nové DDÚ pro online uživatele: 1) opakovaně si pustíme píseň Animal House – do ŠS zepředu napíšeme celými větami, kde se které zvíře nachází (používáme člen určitý – The kangaroo is in the kitchen.)

2) poslechneme si příběh The lion and the mouse – do ŠS zepředu napíšeme (česky), jak se ze lva a myšky stali přátelé

Nové online odkazy k procvičování učiva tohoto týdne:

Zvířata – části těla

Procvičování – zvířata – části těla (2 části): klik slovíčko v přehledu nahoře – lišty u obrázků zšednou – klik na vybraný obrázek – po dokončení klik finish – kontrola          část1          část2

WORKSHEET-002

Prosím, nadále sledujte týdenní plány. Pro zájemce o procvičování online budu průběžně uveřejňovat informace k umimeto.

Vše nasvědčuje tomu, že výuka „na dálku“ ještě potrvá. Buďme trpěliví a věřme, že situace se bude ve všech směrech zlepšovat. V případě potřeby mě kontaktujte – zatím komunikuji mailem. Uvítám jakoukoli zpětnou vazbu.

Děkuji za spolupráci a držím nám všem palce, ať se daří.

Monika Otrubová

Domácí práce v týdnu 23. – 27.3.

Český jazyk

Český jazyk:
Touto dobou bychom psali opakovací práci, zkuste si ji nanečisto, poslala jsem ji jako pracovní list emailem.
 
Novou látkou je pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského, která se skloňují podle vzoru pán a hrad. Toto učivo najdete v učebnici na stránkách 56 -58.
Procvičování nové látky: pracovní sešit 2.díl: s.17/ 2,3
                                    Pravopis podstatných jmen hravě  s. 21/2
Bonusová cvičení : pracovní sešit 17/1, 
                           Pravopis podstatných jmen hravě 21/1
Při práci využijte tabulku v učebnici s. 56.
Matematika
V matematice si procvičíte převody jednotek. Dále budete sčítat, odčítat a násobit  v oboru do 100 000. Nově si vyzkoušíte sčítání tří sčítanců pod sebe. Učivo si  procvičíte v pracovním listu, který jsem poslala emailem (M PL 2).
 
Procvičování nové látky: pracovní sešit 2.díl s. 14/5, s.15/8
Bonusové úlohy: učebnice s. 59/ 18, 20 vyřešte z druhé strany červeného sešitu do bonusů.
Člověk a jeho svět
V tomto předmětu zjistíte základní informace o Mistru Janu Husovi a vyplníte  pracovní list, který jsem vám poslala emailem, spolu s jednoduchými studijními materiály. Zde přidávám odkaz na dvě vzdělávací videa.