Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce angličtiny  2019/2020 (vlepené ve šk.s.)

Úvod do Unit 1 – Welcome to Happy Street

Zopakování osob a míst z minulého školního roku a seznámení se s novými osobami (viz. CB str.2-3)

Scénky – seznamování, loučení (CB str.4,7)

Příběh „Who´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace (CB str.5)

Opakování – ústní i písemnou formou – číslovky 1-10 (CB str.6)

Poslechová cvičení – zapisování číslovek 1-10

Rozšíření slovní zásoby číslovky 11-100 (v testu se ale objeví pouze 1-10)

 

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Úvodní informace k angličtině (AJ) v 3.třídách: AJ 3.A,B (Andrea Běhalová)

Úvodní informace k angličtině (AJ) v 3.třídách: AJ 3.A,B

Vážení rodiče,

vítám Vás a Vaše děti v novém školním roce 2019/20. Připomínám stejně jako v minulém školním roce, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne, nejpozději od října 2019, najdete informace o výuce AJ. Další podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich obalených A4 linkovaných sešitech (40 listů) na AJ. V klidu si informace o výuce AJ přečtěte a seznamte se s nimi. Prosím o Váš a Vašeho dítěte podpisy potvrzující, že jste si informace pečlivě s dětmi přečetli a rozumíte tomu. Podepsaný dokument zůstane nalepený v A4 linkovaných sešitech. Děti, které na hodině AJ ještě neměly obalený A4 linkovaný sešit nebo chyběly ve škole, tak informace ještě nemají nalepené a měly by si je dolepit tento týden ve škole. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 9.-13.9.2019 si s dětmi znovu připomeneme tyto informace ve škole.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že děti ze 2.A, 2.B, 2.C si odnesou portfolia na angličtinu domů během tohoto týdne. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2019. V září 2019 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 2.třídy. Poté si děti zavedou nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 3.třídě.

Tento týden 24.-28.6.,2019 výuka angličtiny nebude, ale děti mě mohou najít po celý týden v ranních hodinách v moji třídě nebo kanceláři.  :-)

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, A4 nelinkovaný sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2019.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 17.-21.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že děti ze 2.A, 2.B, 2.C mají portfolia na angličtinu nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevzdal ke kontrole portfolium na angličtině minulý týden, prosím tedy, nechť mi jej neprodleně odevzdá tento týden nebo na začátku příštího týden.

Poznámka k plánu na tento týden 17.-21.6. 2019:  Připomínám, že z důvodu konání Chlupíkova divadelního léta ve škole během tohoto týdne, může dojít ke změnám v rozvrhu nebo v plánu ve vyučovacích hodinách.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly na prázdniny a další důležité informace. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny tento týden 17.-21.6., tak si opakujeme všechna slovíčka a slovní vazby z Unitů 1-6 hrou, zazpíváme anglické písničky a popřejeme si hezké letní prázdniny. :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 17.6.      2.A. na pátek 21.6.:  Děti si mají opakovat (ústně a písemně) slovíčka k Unitům 1-6.

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :-)

Andrea Běhalová