AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

známky jsou uzavřené; vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -3.A, 3.B: Oznamuji, že děti ze 3.A,B mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 3.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 4.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 16:00 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 22.6.-26.6.2020

V posledním týdnu děti nepotřebují ani učebnici (které už jsou stejně asi vybrané) ani AB. Bude stačit, když budou mít papír, na dobrovolný úkol.

Procvičí si názvy míst, kam se mohou podívat v létě (Zoo, Les, Muzeum, Hrad, Plavecký bazén)

Přeji Vám krásné léto plné pohody a skvělých zážitků a šťastný návrat do školních lavic ve školním roce 2020/2021

Veronika Santana

Happy sun sunshine clipart - WikiClipArt

 

Upozornění – tento týden již nebudou dobrovolné konzultace

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/ESxU0_0-zUlMhwfFy9ZzQfABBwbu5nujV1zN8Q8-W67p5A?e=aTzA9v

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 15.6.19.6.2020

Nejprve s dětmi ve videu projdeme správná řešení úkolů z minulého týdne
Ve druhém videu pokračujeme v 9.lekci. Nejprve si projdeme části těla a potom se video soustředí na tvoření vět s použitím I can…/ I can´t

 

proklik na OneDrive:

 

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Přeji všem dobrý den,

i nadále mohou děti pracovat na umimeto.org.  Toto procvičování je dobrovolné, ale dětem vřele doporučuji. Je to zase další způsob, jak se zdokonalit v AJ. Pravidelně přidávám nová a nová zadání.

Stejně tak i nadále pokračují dobrovolné konzultace pro všechny třídy ve kterých jsem v tomto školním roce učila. Tyto konzultace probíhají pravidelně každou středu (3.třídy, 4.třídy) a každý čtvrtek (2.třídy)

Přeji Vám skvělý start do nového týdne

Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,.C,3.D – Santana

Týdenní plán 8.6.-12.6.2020

Nejprve s dětmi projdeme cvičení z minulého týdne a potom si uděláme práci v CB str.53.

Začneme unit 9 – At the sports centre (ačkoliv je to nová lekce – části těla děti znají již z 1.a 2. třídy, bude to tedy pro ně opakování)

Zadání práce na tento týden (AB str.77/1,83)

Videa na procvičování probrané slovní zásoby:

 

 

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

TP 1.6.-5.6.2020

Kontrola práce v AB z předešlého týdne – pomocí vytvořeného videa

Procvičování probrané slovní zásoby – Clothes

Tvoření vět s použítím TOO – It´s too big, It´s too small. It´s too short. It´s too long.

Příprava na projekt – procvičení slovní zásoby – roční období

Přes týden vypracují děti jedno cvičení v AB (76/2) a k tomu vypracují projekt Jaro, Léto, Podzim, Zima – oblečení na dané roční období ( Bližší info ve videu)

 

Upozornění: Pozor ve videu  je omylem uvedena strana 79, ale má to být str.76/2

YOUTUBE ODKAZY:

ONEDRIVE ODKAZY:

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%2D%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E%20Spr%C3%A1vn%C3%A1%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%2D%20AB%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E2020%20Clothes%2C%20Seasons%20of%20the%20year%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments