Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 7.12.-11.12.2020

Prezentace projektů „My family“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Opakování slovní zásoby 2.lekce

Procvičování: číslovky 1-100, hláskování, rodina

Tvoření vět s použitím I have got…I haven´t got, He/She has got… He/She hasn´t got…

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce ve šk.š. a AB​

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 30.11.-4.12.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou

Práce v AB, následná společná kontrola

Rozdání časopisu RR – listopad, prosinec

Prezentace projektů

Práce s projekty, tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na shrnující test 2.lekce (bude se psát 11.12.2020)

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 23.11.-27.11.2020

​Samostudium – procvičování na „UMIMETO“

Práce v AB – str.1​3, cv.1,2

Online hodina – práce s projekty „MY FAMILY“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Videa na procvičení slovní zásoby 2.lekce:

https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg

https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8

https://www.youtube.com/watch?v=zNLRiB-qOAs

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Během samostudia si děti vypracují project „MY FAMILY“

Project „MY FAMILY“:

Popsat svoji opravdovou rodinu, nebo rodinu vymyšlenou.

Projekt musí obsahovat minimálně 7 osob

U každé osoby musí být uvedeno, v jakém jsou vztahu (např. This is my mum. This is my grandma. This is my brother. This is my cousin. …..)

U každé osoby musí být uveden věk (např. My mum si forty-one years old.)

U každé osoby musí být minimálně jedna informace o tom, co má / nebo nemá daná osoba ráda. (Např. My brother likes lego. My dad doesn´t like vegetable.)

S projekty budeme pracovat v naší online hodině.

V online hodině budeme také pracovat s textem – The Fabulous Fortune Family  (CB str.12)

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana – Prosím sledujte TP v EŽK

Týdenní plán 9.11.-13.11.2020

Samostudium:

nejprve si v CB str.11 přečíst cv.1

Podle vzoru napsat do školního sešitu věty o VŠECH dětech z cv.2  – Holly, Will, Alice, Lucy, Max, Jenny

například:

Holly  hasn´t got any brothers or sisters.

Jenny hasn´t got any sisters, she has got two brothers.

atd…

Nezapomeňte na důležité pravidlo – HE/ SHE/ IT  HAS GOT, HASN´T GOT.
I/ YOU/WE/ THEY HAVE GOT, HAVEN´T GOT

A poté napište pravdivou větu o sobě

Například:

I haven´t got any brothers or sisters.

Při naší online hodině budeme tyto typy vět procvičovat

V hodině si také provedeme společnou kontrolu cvičení (AB str.10/2, 11/2)

A provedeme přípravu na projekt „MY FAMILY“

A zde jsou videa na procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=8–3Awe5dQU

https://www.youtube.com/watch?v=zxePnzWRfvQ

https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 2.11.-6.11.2020

Upozornění!

Od tohoto týdne najdete TP i v EŽK – Komens – Nástěnka třídy

Procvičování slovní zásoby 2.lekce

Distanční výuka – samostatná práce – kontrola proběhne při online hodině (4.B,4.A – ve čtvrtek 5.11.2020  a 4.C,4.D v pátek 6.11.2020)

AB str.9, ​ str. 10/2, 11/2

Shlédnout videa – viz. odkazy v tomto TP

Dále si prosím průběžně vypracovávejte zadané úkoly na „Umimeto“


​Online hodina:

Číslovky 1-100 – CB str.10 – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Písnička „My brother lives at…“ – poslech, překlad

Práce s AB – procvičování číslovek – poslechové cvičení, následná společná kontrola

https://www.youtube.com/watch?v=TdPlL__iS9o

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

https://www.youtube.com/watch?v=GSyKf_Wiobs