Angličtina 4.B (Kříž) 19.-23.10.

Témata, která se učíme: členové rodiny, zájmena „his, her“

Online hodina – každý ČT 10:55-11:40 v týmu AJ

Úkoly k samostudiu – vše do ST 21.10.:

-přihlásit se do naší třídy na umimeto.org (návod je v týmu AJ)

učit se slovíčka – členy rodiny (str. 9 v učebnici)

Podrobnější informace (včetně dobrovolných úkolů a dalších možností procvičování) jsou v týmu AJ. Jestli máte otázku, nejasnost, atd., ptejte se v také týmu AJ.

Týdenní plán distanční výuky 19. 10. – 25. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

všem velice děkuji, jak úžasně zvládáte tuto nestandardní situaci. A doufám, že Vás příliš nezatěžuje. Dětem zadávám práci, o které jsem přesvědčená, že ji zvládnou BEZ Vaší pomoci. Měly by vše plnit samostatně. Distanční výuka se skládá z on-line výuky a samostatné práce. Veškeré pokyny na každý den děti naleznou v Příspěvcích v kanále Obecné. Myslím, že už to všichni zvládají, jsou neskutečně šikovní… Denní úkoly v podstatě mapují týdenní plány, jen jsou tam jednotlivé aktivity tak, aby nedělaly celý týdenní plán během jediného dne.

Ráda bych Vás ubezpečila, že rozumím tomu, že se některé děti musí v určité době odhlásit z důvodu předání počítače dalšímu členovi rodiny. I proto on-line výuku směřuji na cca 90 minut jak z důvodu udržení pozornosti, psychohygieny i těchto technických důvodů.

Kdy je on-line výuka?

Jsme s dětmi domluvení, že každý den mezi 8:30 a 8:45 zapínají PC a přečtou si příspěvek u modrého obdélníku naplánované schůzky. V příspěvku se dozví, co budou daný den konkrétně během on-line výuky dělat, co si mají připravit. Na schůzku se mohou připojit i dříve a popovídat si s kamarády. V 9:00 se připojuji já a začíná výuka. Tam se dozví i cvičení v PS, které mají udělat. Píšu je i do chatu.

Po skončení schůzky píšu ještě  znovu Příspěvek, kde mají sumář práce, kterou mají dělat. Snažím se práci zadávat tak, aby k ní měly děti k dispozici klíč ke kontrole (kvůli tomu jsem pořídila Opáčko a Početníček s klíčem), nic nemusely tisknout či složitě elektronicky posílat. Zkrátka aby opět zvládly práci zcela samostatně.

S kým se kdy potkávají v on-line výuce?

 • Se mnou denně od 9:00 – nakonec i ve čtvrtek  (ve čtvrtek zkrácení kvůli následující AJ)
 • PO od 11:40 – speciální pedagogická péče pro ty, co navštěvují Radku Pokornou
 • ST od 11:00 – docvičování s Vláďou
 • ČT od 10:55 – AJ
 • Psychologická i pedagogická podpora s Martinou – viz individuální domluvy s žáky a rodiči

Dále nabízím v případě problémům na Teams, abyste se obrátili na asistenta Vláďu na tel. čísle 722737400. Pokusí se Vám pomoci. Event. se obraťte na mě.

A co nás čeká v příští týdnu v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Tento týden budeme hodně pracovat v Opáčku, neboť zde nalezneme učivo, které děti ovládají, budeme jej procvičovat – párové souhlásky, význam slov, vyjmenovaná slova, skupiny bě, pě, vě x bje, vjě
 • Opáčko str. 5 – 9
 • Slohová část – děti budou psát popis svého domácího mazlíčka x plyšáčka x vysněného zvířete x kamaráda… Podrobnosti najdete na Teams v kanále obecné v Zadání (Zadání se zrcadlí i v Příspěvcích). Jsou tam i dvě vzorové práce jako inspirace a popsaná kritéria.
 • dobrovolně: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm

M

 • Nyní v rámci distanční výuky se budeme více věnovat „standardnímu“ počítání a problémovější úlohy Hejného matematiky necháme chvilku spíše odpočívat a na DDÚ
 • Násobení a dělení i mimo obor násobilky, sudá a lichá čísla, dělení se zbytkem
 • Vybraná cvičení uč. 24, 25, PS str. 15 – 16, Poč. 6 – 7
 • dobrovolné procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm
 • https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

 

ČJS

 • Celý týden mají děti na trénování orientace na mapě a učení se na „horolezeckou zkoušku“ dle tabulky, kterou mají v Turistovi (event. je vložena i ve Výukových materiálech na Teams). Pamětná znalost názvů nejvyšších hor v uvedených pohoří.
 • Samostatná práce v PS str. 8 – Hlavní město Praha (lze využít Google na ověřování informací)
 • Lze se nejdříve podívat na tento příspěvek: https://edu.ceskatelevize.cz/kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky-5e441a47f2ae77328d0a6b14
 • Kontrola PS z minulého týdne: v Teams – Soubory – Kontrola povrch ČR
 • Komu by se nepodařilo najít, může otevřít tímto způsobem: https://teams.microsoft.com/l/file/A8C0B47B-D55D-4D6A-99B9-89750D669EAB?tenantId=65a3ec31-0ac9-4a04-ac06-1d7fb94e9db1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ffzschlupa.sharepoint.com%2Fsites%2FPavlaPlatkeviov%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FKontrola%20Porvch%20%C4%8CR%20-%20poho%C5%99%C3%AD.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ffzschlupa.sharepoint.com%2Fsites%2FPavlaPlatkeviov&serviceName=teams&threadId=19:721c7511e7334517820606a2c6629b4f@thread.tacv2&groupId=89d07789-9c5f-4e3f-8b89-824aadff1909
 • dobrovolné: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/poloha/prezentace.html
 • Video o povrchu: https://www.youtube.com/watch?v=Rjjq4lCTaAU
 • Něco pro nadšence… Kvíz o ČR: https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94

 

Dobrovolné úkoly do doby příchodu zpět do školy:

 • ČJS – vyrobit mapu ČR z jakéhokoliv materiálu
 • Bingo dobrých skutků (v Souborech na Teams), nemusíte tisknout, můžete jednoduše vytvořit vlastní…
 • ČJ – domácí pátračka (v Souborech na Teams), nemusíte tisknout, můžete jednoduše vytvořit vlastní…

Co jsme stihli v tomto týdnu:

ČJ PS do 16/9, Opáčko do 4/1 +43/2, 44/4, M Početnícek do 5/4, ČJS str. 28 + střed PS Slepá mapa ČR – povrch.

 

Příští týden se s dětmi nebudeme připojovat, neboť máme prodloužené podzimní prázdniny. A hned po nich bychom se SNAD měli vrátit zpět do školy. Přeji Vám všem pevné nervy, hodně sil i zdraví a snad se po prázdninách opět sejdeme ve školních lavicích!

Pavla

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.10.-23.10.2020

Naše ONLINE hodina přes TEAMS: 

4.A čtvrtek 11.50 hod

4.B čtvrtek 10.55 hod

4.C pátek 8.00 hod

4.D pátek 8.55 hod

Připravte si prosím před hodinou  Happy Street 2 – AB, CB , školní sešit a psací pomůcky.

Při naší první hodině Vám řeknu víc informací – ohledně online výuky, domácí přípravy, procvičování na UMIMETO atd. atd.

Těším se na Vás a přeji Vám i Vašim rodinám hlavně pevné zdraví a v rámci možností klidný víkend.

Veronika Santana

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 12.10.-16.10.2020

Úvod do Unit 2 – Happy families

Nová slovní zásoba – Family

Příběh „The Presents“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Procvičování probrané slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce v AB – následná společná kontrola

Tvoření vět  s použitím HIS, HER

Tvoření vět – přivlastňování  –  It´s Polly´s …, It´s Tom´s…., It´s mom´s …, It´s dad´s…

Numbers – 1-100 – poslechová cvičení

Aktivity na procvičení slovní zásoby 2.lekce