Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 26.11.-30.11.2018

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 2.lekce – školní pomůcky a barvy

Práce s D.Ú z minulé hodiny (AB str.15)

Poslechová cvičení – určování předmětů a barev

Práce s Activity book (str.18)

Příběh „How many cars?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Video – škola – základní fráze

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.17,19

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 26.-30.11.,2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books): Oznamuji, že jsem si od dětí ve 2.A.,2.B. a 2.C. vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám nyní u sebe.

Portfolia na AJ:  Oznamuji, že děti ze 2.B. a 2.C, si znovu vzaly  portfolia domů a mají je donést tento týden na angličtinu. Děti ze 2.A. mají portfolia ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 26.-30.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 2 na téma “school”.
  2. Věnujeme se barvám a jak v jakém pořadí jsou ve větě (např. It is a blue pencil-case.). Barvy a jejich zařazení ve větě se učíme písničkou a procvičováním v pracovním sešitě.
  3. Procvičujeme si také čísla 0-10 slovní hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 26.11.   2.A. na pátek 30.11.

  1. Děti dostaly papír s pexesem (školní pomůcky) a mají si jednotlivé kartičky vystřihnout a přinést v obálce nebo Euro obalu na angličtinu.
  2. Děti dostaly další papír s natištěným příběhem. Děti příběh již znají a mají si vystřihnout jednotlivé části příběhu, seřadit a nalepit je do A4 sešitu v pořadí tak jak příběh probíhá.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 19.11.-23.11.2018

Tvoření vět – spojení barev a předmětů

Práce s D.Ú. z předešlé hodiny (AB. str.14)

Opakování – barvy a školní předměty

Písnička „Listen, it´s a red clock“

Příprava na D.Ú (AB. str. 15)

Hry a aktivity na procvičení barev a školních pomůcek

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „Barney´s colour surprise“, „Snowy day“.

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ:  Oznamuji, že děti ve 2.A, 2.B, 2.C si vzaly portfolia domů. Děti je mají přinést zpět do školy v den shrnujícího Testu 1 z Unitu 1, t.j.

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme:

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

  1. Pokud budeme mít po Testu 1 čas, tak pokračujeme v Unitu 2 na téma “school” (škola). Poslechneme si a zahrajeme si příběh. Příběhem se učíme slovní vazby: “This is my/ your…” (Toto je moje/ tvoje).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 19.11.   2.A. na pátek 23.11.

  1. Všechny děti ve 2.A,2.B,2.C si mají opakovat Unit 1 a připravovat se na shrnující Test 1 z Unitu 1.
  2. 2.B. Project “Animals” k Unitu 1. Na A4 papír/ tvrdý výkres si děti mají nalepit nebo nakreslit 5 zvířátek a písemně zvířátka pojmenovat anglicky. Ve škole s tím budeme pracovat a k tomu psát věty anglicky.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová