AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 22.-26.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ:  Oznamuji, že portfolia od dětí ve 2.A, 2.B, 2.C jsou ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 22.-26.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 a čteme si příběh “It’s Otto!”.
 2. Procvičujeme si slovní vazbu “Can you…? (česky: Umíš/Umíte….?) hrou a znovu písničkou.
 3. Videem navštívíme zoologickou zahradu v Anglii, kde si rozšíříme slovní zásobu o další názvy zvířátek. U zvířátek se učíme pojmenovat anglicky jak se pohybují (např. Zebras can run.)
 4. 2.A: Prezentace mini-knížečky. Čteme vyrobené mini-knížečky “Animals!”.
 5. K tomu si přidáme 3 nová anglická slovíčka vztahující se k tématickému týdnu, který probíhá tento týden ve všech třídách na 1.stupni.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 22.10.

Děti ve 2.C a 2.D dostaly ode mne skládačku k příběhu “It’s Otto!”. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout části příběhu, poskládat je a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu ve správném pořadí. Děti mají mít příběh ve správném pořadí nalepený v A4 nelinkovaném sešitě. Navíc, děti se mají naučit příběh číst.

2.A. na pátek 26.10. 

Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-9.10.2018

Zápis do ŽK – shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.s. i prac. s. – děti mají opravené sešity i AB zpátky u sebe. (Kdo byl nemocen, vezme si po svém návratu do školy)

Prezentace – My book „Animals“  (děti, které svoji mini knihu nečetly tuto hodinu, budou číst hodinu následujcící.

Rozšíření slovní zásoby – příběh „My Zoo“

2.D 2.A

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Domácí úkol pro rodiče:  Prosím zeptejte se svého dítěte doma jaká pravidla chování máme na angličtině. Děti by měly znát pravidla česky a také anglicky. ;-)

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí ve 2.A, 2.C ke kontrole, takže je mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 a zahrajeme si příběh “It’s Otto!” jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 2. Učíme se novou slovní vazbu “Can you…? (česky: Umíš/Umíte….?) písničkou “Can you snap?” Zpěvem si opakujeme slovíčka zvířátek a otázku “Can you…?
 3. 2.C,B: Prezentace mini-knížečky. Čteme vyrobené mini-knížečky “Animals!”.
 4. Rozšiřujeme si slovní zásobu ke zvířátkám a ke slovní vazbě “I can…”, “I can’t”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 15.10.

 1. Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto

2.A. na pátek 19.10.

 1. Děti ve 2.A dostaly ode mne skládačku se zvířátkama. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout, poskládat a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu poskládaná zvířátka. Děti mají mít poskládaná zvířátka nalepená v A4 nelinkovaném sešitě.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto!

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí ve 2.C. ke kontrole, takže je mám u sebe..

Poznámka k pracovním sešitům (Activity Books): Děti by měly již mít pracovní sešity obalené a podepsané na přední straně pracovního sešitu (jméno, příjmení a třída). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole. Vzadu pracovního sešitu je CDéčko, které prosím odtrhněte a nechte dětem doma, aby je ve škole děti neztratily nebo aby se CD nepokoškodilo. Na CDéčku jsou písničky (songs), říkanky (chants) a příběhy (stories), které zpíváme a hrajeme/dramatizujeme v hodinách. Děti si je mohou přeposlechnout doma. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Opakujeme si slovní zásobu (zvířátka –animals) písničkou a četbou knížky.
 3. Učíme se nové slovní vazby “I can see….” (česky: Vidím…, “I can’t see” (česky: Nevidím…) formou příběhu “It’s Otto!”, na který se podíváme na videu, poslechneme si jej a zahrajeme jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 5. Postupně si v hodinách rozšiřujeme slovní zásobu ke slovní vazbě “I can…”, “I can’t”. Tento týden si ji rozšiřujeme vzhlednutím krátkého videa “I can hop” (česky: Umím skákat) a k tomu si opakujeme jednoduché povely anglicky, které často používáme v hodinách.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 8.10.;     2.A. na pátek 12.10.

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 6.
 2. Procvičovat si výslovnost u slovní zásoby –animals. Odkaz zde: Animals
 3. Přeposlechnout si písničku “On safari!”,kterou děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu s odkazem zde: On safari song 
 4. Minulý týden v pátek 5.10. nám ve 2.A. odpadla angličtina, takže děti ve 2.A. si donesou DÚ, které měly na minulý pátek 5.10.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 1.10.-5.10.2018

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – Animals – ústní i písemnou formou – práce v AB

Příprava na domácí úkol – mini book „Animals by…“ – čtení textu (2.D bude knihu prezentovat již tento týden)

Příběh „I´m Lenny Lion“ – poslech, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Opakování probraného učiva 1.lekce – příprava na shrnující test.

Po testu si od dětí vyberu školní i pracovní sešit – proběhne kontrola i následné hodnocení práce ve šk.s a v AB.