AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – Úvodní informace a týden 1.-5.10.,2018

Úvodní informace k angličtině (AJ) ve 2.třídách:

Vážení rodiče,

navazuji na naše osobní setkání na třídní schůzce a připomínám, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 2.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich A4 sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ.

Poznámka k portfoliu na AJ:

Podepsaná portfolia (jméno, příjmení a třída) si vysbíráme od všech dětí tento týden (1.-5.10.) v hodině AJ a následně, děti si nechají portfolia ve škole. V týdenním plánu zde Vám vždy sdělím kdy si děti portfolium nesou domů a kdy je mají donést zpět do školy. Děti si vedou portfolio tak, že mají mít v portfoliu vše hezky uložené, nic se v Euroobalech nepřekrývá a z dokumentů v portfoliu se dá učit. Děti mají mít nyní minimálně 10 prázdných Euroobalů v portfoliu.

Poznámka k pracovnímu sešitu (Activity Book):

Děti by měly již mít pracovní sešity obalené a podepsané na přední straně pracovního sešitu (jméno, příjmení a třída). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole. Vzadu pracovního sešitu je CDéčko, které prosím odtrhněte a nechte dětem doma, aby je ve škole děti neztratily nebo aby se CD nepokoškodilo. Na CDéčku jsou písničky (songs) a příběhy (stories), které zpíváme a hrajeme/dramatizujeme v hodinách. Děti si je mohou přeposlechnout doma.  

Poznámka k anglické slovní zásobě:

V pracovním sešitě (Activity Book) od stránky 81 děti najdou základní slovní zásobu ke každému Unitu/ lekci. Tuto slovní zásobu by děti měly znát ústně a vybraná klíčová slova také vyjádřit písemně. Psaní vybraných klíčových slov si procvičujeme v pracovním sešitě (Activity Book) a v A4 nelinkovaném sešitě.

Co jsme se doposud učili?

V úvodní hodině AJ jsme se seznámili s pravidly (rules) podle, kterých bychom se všichni měli chovat, abychom v hodinách nezlobili a naopak, věnovali se angličtině a hodně se anglicky naučili. Pravidla jsme si říkali také anglicky, děti je vědí a pravidelně si pravidla opakujeme anglicky. ;-)

Jednoduché povely anglicky, které budeme používat v hodinách (classroom language), jsme se společně zopakovali také. Například děti již znají: stand up (postav se), sit down (sedni si), jump (poskoč si), open your book (otevři si knížku), close your book (zavři si knížku), listen (poslouchej), look at me (podívej se na mne), look at the picture (podívej se na obrázek), point (ukaž prstem).

Opakovali jsme si slovní zásobu z 1.třídy s obrázkovýma kartičkama, psaním slov a písničkou “The Happy House song”. Odkaz na “The Happy House song” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Happy House song  Připomněli jsme si postavy z učebnice na stránce 4-5 a procvičovali jsme si je v pracovním sešitě. Opakovali jsme si jak zdravit a představovat se anglicky “Good morning/ Hello, My name is….”, klást otázku na jméno “What’s your name?” a věk “How old are you?”, klást otázku na kdo je to “Who is this?” a loučit se “Goodbye” nebo “Bye”. Opakovali jsme si slovní vazby “Can you see…?” (Vidíš……?) , Where is…? (Kde je…?)

Pracovali jsme s portfoliem na angličtinu. Vytvořili jsme si úvodní stránku k portfoliu. Do portfolia jsme si také založili pracovní list “Co už umím?”

Věnovali jsme se anglické abecedě s pomocí obrázků s písmenky a říkanky “The Alphabet chant”. Odkaz na “The Alphabet chant” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Alphabet chant 

Co bude tento týden (1.-5.října)?

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 1.-5.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) poslechem, hrou, kartičkama, spojováním slova s obrázkem, psaním, včetně procvičováním v pracovním sešitě.
 3. Poslechneme si k tomu písničku “On safari!”.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 5. Opakujeme si povely hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 1.10.;     2.A. na pátek 5.10.

 1. Děti si mají přinést rodiči podepsaný dokument o angličtině ve 2.třídách (pouze děti, které ještě nedonesly). Tento dokument děti mají mít nalepený ve svém novém A4 nelinkovaném sešitě. A4 sešit si děti kupují a obalí do obalu samy. A4 sešit by děti měly mít podepsaný (jméno, příjmení a třída).
 2. Děti si mají dát do pořádku všechny učebnice a pomůcky a nosit je na hodiny angličtiny.
 3. Ten kdo ještě nedonesl portfolium s 10 vloženými prázdnými Euroobaly, tak jej donese. Následně si děti nechají portfolia ve škole.
 4. Děti si mají doma opakovat zpěv a tanec písniček (songs), které v hodinách zpíváme a tančíme: The Happy House song a The Alphabet chant Jakmile děti budou umět zpívat slova, tak jim pusťte doma karaoke. Odkaz na karaoke The Happy House song (karaoke)  
 5. Děti si mají opakovat zdravení, představování se, loučení.

“Hello, I am…….”

“What’s your name?”

“Goodbye” nebo “Bye”.

 1. 2.B., 2.C.: Děti ve 2.C. a 2.D. dostaly ode mne skládačku se zvířátkama. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout, poskládat a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu poskládaná zvířátka. Děti mají mít poskládaná zvířátka nalepená v A4 nelinkovaném sešitě. Děti ve 2.A. dostanou tento úkol tento týden, protože v pátek 28.9. nám angličtina odpadla (státní svátek).
 2. V průběhu školního roku v hodinách AJ si pravidelně opakujeme vše co jsme se již učili a naučili, abychom to nezapomněli (písničky, příběhy, slovíčka, povely, apod.). Bylo by dobré kdyby děti také doma si pravidelně opakovaly vše co se učíme ve škole na angličtině. Proto Vás prosím, pusťte doma nebo cestou na výlet v autě dětem CDéčko s písničkama, které zpíváme ve škole. Přehrajte jim příběhy a další písničky (viz CDéčko a odkazy na webové stránky/internet).

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 24.9.-28.9.2018

2.B,2.C,2.D

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – Animals – ústní i písemnou formou

Poslechová cvičení – práce s Activity book

Příběh „I can see…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

2.A – hodina odpadá – státní svátek

Angličtina 2.A,2.B,2.C.2.D – Santana

10.9. – 21.9.2018

Úvodní hodina –  School/Classroom rules

Opakování – Abeceda – Hláskování

Procvičování slovní zásoby 1.lekce – Playroom Safari – Animals

Práce s Activity book

Hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 2.lekce

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

9.4.-13.4.2018

1.A – hodina odpadá – třídní akce

1.B,1.D

Opakování probrané slovní zásoby – barvy, oblečení

Úvod do Unit 5 – Happy Birthday

Příběh – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Rozšíření slovní zásoby – Zoo Animals

Domácí úkol na následující hodinu – HHAB str.37

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

2.4.-6.4.2018

Hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce – oblečení, barvy, počítání 1-10

Práce s Activity book – colours, numbers, clothes

Práce s domácím úkolem  – popis oblečení

Opakování básničky  – Easter bunny

Domácí úkol na příští hodinu: HHAB str.34 – Do rámečků namalovat oblečení a vybarvit.

AJ 1.BCD

7. a 8. 3.

Děti mají v ŽK na s. 24 nalepeno nové hodnocení, prosím rodiče o prohlédnutí a podpis.

Test lekce 3 mají děti založený v portfoliu, také doporučuji k prohlédnutí.

tento týden:

 • procvičujeme názvy oblečení
 • posloucháme a hrajeme příběh Two red socks
 • cvičíme slovní spojení číslo-barva- věc, např two yellow cars
 • domácí úkol: V prac. sešitě dokončit práci na s. 28 –  v některých třídách jsme začali už ve škole, někde ne.

slovíčka online                 slovíčka hra