Týdenní plán 12. – 18. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

v minulém týdnu děti obdržely další pracovní sešítky, které by nám mohly pomoci k upevňování našich znalostí. Jedná se o zelené „Opáčko“ (tak jej nazýváme) na ČJ a Početníček na nácvik počtářských dovedností.

Domluvili jsme se, že denně budeme do školy v tašce nosit veškeré pracovní sešity (jsou lehké) – konkrétně 2 z M, 2 z ČJ, 1 z ČJS. Veškeré učebnice jsou standardně doma, ve škole je nepoužíváme.

V naší třídě bude od následujícího týdne odstartován program pro podporu pozitivních vztahů ve třídě. Bude se jednat zejména o středeční koncové hodiny.

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Párové souhlásky – procvičování, testování znalosti
 • Opáčko 4 – 5
 • Kořen slova – psaní ě x je ve slovech
 • Vybraná cvičení uč: 25 – 29, PS 16

M

 • Rovnice
 • Vybraná cvičení uč: 22 – 23
 • Geometrie – úsečka, bod, přímka, polopřímka, rovnoběžka, kolmice
 • Procvičování základních početních úkonů (pamětné i písemné + a =): Početníček:3 – 4

ČJS

 • Povrch ČR
 • Pohoří ČR a nejvyšší hory (orientace na mapě)
 • Tabulka (Pohoří a hory – průkaz k „horolezecké zkoušce“)
 • Uč 20 – 24, PS 28 + slepá mapa povrch ve středu PS

Co jsme zvládli v tomto týdnu? Preventivní program – šikana a kyberšikana, ČJ: PS do 15/7, Opáčko do 3/5 , M: Poč do 3/2., PS, ČJS PS 21, 25

 

Přeji všem pevné nervy i zdraví

Pavla

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 5.-9.10.2020

Shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.š. a AB (známky zapsány v EŽK)

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem „Ready to read“ (RR)

„The way to school“ (RR str.8) – čtení, překlad, poslechové cvičení

„The fastest animals“ (RR str.16,17) – čtení, překlad, poslech, tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na text.

„The mystery of the dirty classroom“ (RR str.28,29) – poslech, čtení, překlad, zapisování informací z textu, hra na detektivy – vyřešení záhady, následná společná kontrola

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D,5.D,5.E – Velice důležité!

Protože si objednalo časopis RR  více dětí, tak vznikla i větší množstevní cena. Namísto původní částky  280.- Kč se částka ponížila na  250.- Kč
Budu tedy v následujícím týdnu každému dítěti, které si časopis objednalo vracet částku 30.- Kč.
Přeji Vám hezký víkend
Veronika Santana

Týdenní plán 5. – 11. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

i v tomto zkráceném týdnu jsme toho stihli opravdu hodně – naučili jsme se pracovat v ČJ s „opraváři“, naučili jsme se denně trénovat vyjmenovaná slova, pracovali jsme s buzolami, díky dědovi Lesoňovi a hadům jsme objevili první zákonitosti rovnic, strašilky nás provedly výtvarným čarováním, všichni zvládli vylézt o kus dále po naší Hoře poznání, pracovali jsme s buzolami a nejen to!!!

Co nás čeká v následujícím týdnu?

6. 10. budeme mít TV až 2. vyuč. hodinu – miniházená s trenérem

8. 10. preventivní program bezpečného pohybu v kyberprostoru (1. – 3. vyuč. hodina)

V pátek  9. 10. bude opět výuka zkrácena na 11:25 z důvodu voleb.

ČJ

 • Skupiny s bě, pě, vě, bje, vjě
 • Hláska, slabika, slovo – kořen, předpona, příponová část, věta
 • Osnova u vyprávění – úvod, stať, závěr
 • Stálé procvičování vyjmenovaných slov a párových souhlásek
 • Vybraná slova na str. 22 – 25, PS 13 – 15
 • Děti si domů přinesly termínovaný úkol – papír A4 na vyjmenovaná slova s odůvodněním. Každá stránka je rozdělená na pomyslné 4 obdélníky (na jeden týden, pondělí – čtvrtek). V pátek 9. 10. děti odevzdají vyplněnou část 1. Druhou část budu vybírat až 16. 10. Prosím nenechávejte si celou práci na poslední den, vyplňujte si části postupně tak, aby vaše úsilí mělo smysl.
 • Na párové souhlásky si napíšeme v příští týdnu testík, tuto látku 2. ročníku lze ještě procvičit např. zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
 • Pro zajímavost se podívejte dětem do PS 12/2, abyste věděli, jak se jim daří ve vyjmenovaných slovech

M

 • Rovnice (šipkový graf, hadi, myslím si číslo, děda Lesoň…)
 • Vybraná cvičení na str. 21 – 23

 

ČJS

 • Horolezecká zkouška z nížin (Polabská, Dyjsko – svratecký úval, Dolnomoravský a Hornomoravský úval)
 • Státní symboly
 • Orientace v krajině
 • Další kraje dle prezentace dětí
 • Uč str.14 – 19, PS 4, 25, 26 + dle prezentací krajů

 

Co jsme zvládli v tomto týdnu? M: PS do 14/9, ČJ: PS do 12/11 + 13/2, ČJS: PS 3, 12, 14, 18, práce s buzolou, ČR jako demokratický stát – prezident, premiér, volby, moc soudní, výkonná, zákonodárná…

Přeji všem krásný „baboletní“ víkend

Pavla