Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

Prezentace projektů „ABC“

V návaznosti na projekty tvoření vět.

Příprava na shrnující test 1.lekce – procvičování ústní i písemnou formou

Abeceda, hláskování

Tvoření otázek v j.č. i mn. č. What´s this?/ What are these? a odpověďí.

Procvičování – barvy a předměty – probraná slovní zásoba 1.lekce

Odpovídání na základní otázky. (What´s your name?, How old are you?, How are you? etc…)

Příští týden si děti napíší shrnující test 1.lekce a proběhne kontrola práce v AB i šk.s.

 

Týdenní plán 28. 9. – 4. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

jak víte od dětí, z medií, webu školy, Komens i nástěnky školy, v pátek a pondělí se společně nesetkáme…

Protože děti stále chybují ve vyjmenovaných slovech, domluvili jsme si společnou strategii. Každý den po čtenářské chvilce napíšeme, opravíme a odůvodníme pětiminutovku. V pátek z probraných pětiminutovek budeme losovat a jednu z nich si napíšeme na známku. Věřím, že se nám tak podaří dosáhnout společného cíle…

V tomto týdnu se nám podařilo všem zprovoznit loginy a hesla do office.com. Děti je mají zapsány a v Teamu 4.B v Souborech ve Výukových materiálech již naleznou i téma, kterému jsme se tento týden věnovali v českém jazyce – psaní vlastních jmen. Avšak cesta k těmto souborům je trnitá… :-) Pokud doma nejdete chvilku, můžete dětem pomoci tuto cestu natrénovat.

V pátek se z důvodu konání voleb zkracuje výuka na 11.25.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech příští týden?

ČJ

 • Párové souhlásky (spodoba znělosti)
 • Vyjmenovaná slova
 • Vybraná cvičení učebnice 16 – 21, PS 10 – 12
 • DDÚ na hvězdičky do pátku PS 10/6, 12/10

M

 • v úterý testík na základní početní operace (násobilka, pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným číslem, dělení se zbytkem)
 • Děda Lesoň – rovnice
 • Vybraná cvičení v UČ na str. 20 a 21, PS 12, 13

ČJS

 • Děti postupně objevují a prezentují své kraje (v úterý čekáme na Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, na čtvrteční prezentaci se domluvíme dle času v úterý)
 • ČR jako demokratický stát
 • Orientace v krajině a měřítko mapy (v pátek místo TV půjdeme ven za tímto účelem – pokud nás pustí počasí)
 • DDÚ PS 3/5, 6

Co jsme zvládli tento týden? M:  pracovali jsme na zautomatizování základních početních operací „v terénu“, ČJ PS do 10/5, ČJS PS str. 27 a str. 11 – Ústecký kraj, UČ 11 – 13, značky na mapě.

Nakonec připojuji zprávu od vedoucí školní družiny J. Mrňové: Poplatek za školní družinu ve školním roce 2020/2021: Účet 19-127851339/0800, VS je v žákovské knížce

1. splátka ihned  800 Kč
2. splátka 15.2.2020   1200 Kč
popř. 2000 Kč na celý školní rok
Děkuji moc, Jana Mrňová
Přeji Vám krásný prodloužený víkend
Pavla Platkevičová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce v Activity book – následná společná kontrola

Abeceda – prezentace projektů ABC

Tvoření vět v návaznosti na prezentované projekty

Hry a aktivity na procvičení hláskování

Krátká video – Abeceda

Video na shlédnutí doma:

 

 

 

Týdenní plán 21.9. – 27. 9.

Vážení rodiče, milé děti,

další týden máme za sebou a stihli jsme toho opravdu hodně.

Děkuji za rychlou opravu katalogových listů a jejich návrat do školy (jejich čísla nemusí odpovídat číslu žáčka, které používáme při hodinách). Také děkuji všem, kdo poslal úhradu pracovních sešitů, pomůcek, sešitů a třídního fondu v hodnotě 1000,-Kč. V neposlední řadě si dovolím poděkovat mamince, která zaslala krabici dětských roušek pro případ zapomenutí.

Požádám u některých dětí o koupi mazatelné tabulky a vybavení penálu alespoň 2 fixami. Děkuji

Během tohoto týdne se nám podařilo vytvořit si hesla na Office365 všem, kdo byli ve škole. Ostatní jej získají na další hodině ICT. Děti mají svá „tajná hesla“ vložená v ŽK a měly by si je ponechat doma na místě, kde je v případě potřeby (DÚ, distanční výuka atd.) naleznou… Pomůžete jim, prosím? (Já je mám napsány u sebe pro případ ztráty či zapomenutí ve škole. Prosím, neměňte je.)

 

ČJ

 • Vyjmenovaná slova – testování znalostí, již všechna VS
 • Vlastní jména (psaní velkých písmen) – opakování
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád – opakování
 • Doporučuji i procvičování vyjmenovaných slov na skolakov.eu a umimeto.org (děti se zde již pohybovaly během ICT)

M

 • Opakování a procvičování dělení se zbytkem a zaokrouhlování (již se nám podařilo „nakousnout“ v pátek)
 • https://www.bing.com/videos/search?q=d%c4%9blen%c3%ad+se+zbytkem&cvid=062395ee32164175ad91021b882e809c&pglt=547&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dd%25C4%259Blen%25C3%25AD%2bse%2bzbytkem%26cvid%3d062395ee32164175ad91021b882e809c%26pglt%3d547%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=B093DCBBFB79AC3573A8B093DCBBFB79AC3573A8&FORM=WRVORC
 • Můžete procvičovat: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm
 • Opakování a testování písemného i pamětného násobení, sčítání, odčítání a pamětného dělení (minulý týden jsme nakonec netestovali, bylo potřeba více času na procvičování)
 • Děti, které měly problémy s pamětným násobením a dělením, dostaly kartičky k procvičování.

ČJS

 • Protože předpověď počasí na další týden vypadá optimisticky, budeme pokračovat v úterý pokračovat v práci na stanovištích venku.
 • Děti dále vyráběly puzzle krajů. Zahráli jste si?
 • Pro nadšence: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
 • V úterý nám děti budou prezentovat základní informace o jednotlivých krajích (práce ve dvojicích). Kdo nebyl při zadávání práce, bude si moci po návratu vybrat jeden ze zbývajících krajů k prezentaci.
 • Česká republika jako demokratický stát: volby, prezident, vláda, státní symboly…
 • Legenda mapy (během VV a ČJS budeme vyrábět a malovat jednotlivé značky)

A co jsme zvládli?  M: PS do 23/11, ČJ PS do 7/9, zopakování všech vyjmenovaných slov, příběhy s VS, ČJS: PS do 2/3, sousedé a jejich vlajky, druhy map, vrstevnice, kraje a krajská města, značení krajských měst do slepé mapy…

Přeji Vám krásný „baboletní“ víkend a pohodový týden

Pavla Platkevičová